rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky
12,32 €Cena bez DPH
Do košíka

Katalóg vzdelávania

Na stiahnutie

Názov kurzuTermínCena bez DPH
Úvod do logistiky16.-17.1.320,00 €
PPAP - Production Part Approval Process1.2.145,00 €
Projektovanie logistických systémov2.-3.2.320,00 €
Systematický postup znižovania prácnosti 6.-7.2.320,00 €
APQP - Advanced Product Quality Planning7.2.160,00 €
Vedenie seba a druhých16.-17.2.320,00 €
Optimalizácia logistických systémov6.-7.3.320,00 €
Efektívne riadenie projektov8.3.145,00 €
Organizácia podniku16.-17.3.320,00 €
Zlepšovanie procesov vo výrobe - KAIZEN20.3.145,00 €
Porozumenie princípom štíhlej výroby28.3.160,00 €
Systematické odstraňovanie plytvania z procesov 29.3.160,00 €
Štíhle logistické systémy30.-31.3.320,00 €
Toyota KATA Workshop4.4.190,00 €
Nové trendy vo vývoji výrobkov a inováciách 5.4.180,00 €
Ťahové systémy riadenia výroby - Kanban6.4.145,00 €
Metodika tvorby pracovného systému a normovania6.-7.4.320,00 €
Lean v administratíve (lean office)10.4.145,00 €
Mapovanie toku hodnôt - identifikácia príležitostí k zlepšeniu19.4.160,00 €
Audity procesov a LPA audity19.4.145,00 €
Informačné systémy v logistike20.-21.4.320,00 €
Podniková ekonomika20.-21.4.320,00 €
Štatistické riadenie procesov a spôsobilosť meracích systémov - SPC a MSA25.4.145,00 €
Celková efektivita zariadení OEE3.5.145,00 €
Štíhle pracovisko - zvýšenie spôsobilosti a produktivity9.-10.5.320,00 €
Prášková metalurgia a aditívne technológie, MIM, HIP a 3D Tlač12.5.180,00 €
Časové štúdie16.-17.5.320,00 €
Predajné zručnosti - 8 krokov úspešného predaja16.-17.5.320,00 €
Právne minimum podnikateľa18.-19.5.320,00 €
Základy colnej legislatívy 2017 22.5.160,00 €
Stratégia rozvoja dodávateľov22.-23.5.320,00 €
Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi23.5.160,00 €
Toyota Kata COACHING s Tilom Schwarzom23.5. 3 950,00 €
Zavádzanie plynulého toku30.-31.5.320,00 €
Tréning trénerov7.-8.6.320,00 €
Choroby z povolania a znižovanie ergonomickej záťaže8.6.160,00 €
Od strojárstva k mechatronike, multidisciplinarita, inovovanie a vývoj so zákazníkom8.6.180,00 €
Riadenie skladu8.6.145,00 €
Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST) 15.-16.6.320,00 €
Štíhle zariadenie - zvýšenie dostupnosti a flexibility19.-20.6.320,00 €
PPAP (Production Part Approval Process) a APQP (Advanced Product Quality Planning)20.-21.6.320,00 €
Efektívna komunikácia22.-23.6.320,00 €
Znižovanie nákladov a riziká v predvýrobných etapách, DFMA29.6.180,00 €
Prezentačný deň, Trnava11.7. 
Prezentačný deň, Malacky19.7. 
Workshop Toyota Kata22.-23.8.290,00 €
Shopfloor manažment - znižovanie problémov na dielni6.9.145,00 €
Obchod a marketing11.-12.9.320,00 €
Aplikácia ťahových princípov riadenia13.-14.9.320,00 €
Ako dosiahnuť konkurenčnú výhodu cez inovácie19.-20.9.320,00 €
Ergonómia a projektovanie pracovísk19.-20.9.320,00 €
Trendy projektovania a zlepšovania montáže21.9.145,00 €
Riadenie dodávateľských reťazcov (Supply Chain Management)21.9.145,00 €
Audity procesov a LPA audity28.9.145,00 €
Ako doťahovať veci do konca a skracovať vývojové časy, agilné vedenie projektov, Scrum28.9.180,00 €
Shopfloor manažment - znižovanie problémov na dielni - s exkurziou4.10.150,00 €
Úvod do logistiky5.-6.10.320,00 €
Lean a štandardizácia na vstrekolisoch - exkurzia v BOGE Elastmetall Slovakia a.s.5.10.160,00 €
Základy štíhlej logistiky9.10.160,00 €
Metodika tvorby pracovného systému a normovania10.-11.10.320,00 €
Ako inovovať podnikateľský model a procesy10.-11.10.320,00 €
Implementácia štíhlej výroby v podniku10.10.160,00 €
Odmeňovanie zamestnancov12.-13.10.320,00 €
Systematický postup znižovania prácnosti 17.-18.10.320,00 €
Digitálny podnik17.10.180,00 €
Keď menej je viac18.10.150,00 €
Inovácie 2.-3.11.320,00 €
Ako inovovať produkty a služby7.-8.11.320,00 €
Projektovanie logistických systémov7.-8.11.320,00 €
Zlepšovanie procesov vo výrobe - KAIZEN7.11.145,00 €
Rýchle zoraďovanie strojov a zariadení - SMED8.11.145,00 €
Časové štúdie9.-10.11.320,00 €
Nové trendy v obrábaní9.11.180,00 €
Time manažment a self manažment13.-14.11.320,00 €
FMEA a Global 8D 13.11.145,00 €
Ako si vybudovať digitálny ekosystém14.11.180,00 €
Choroby z povolania a znižovanie ergonomickej záťaže15.-16.11.320,00 €
Porozumenie princípom štíhlej výroby15.11.160,00 €
Systematické odstraňovanie plytvania z procesov16.11.160,00 €
Tvorba systému údržby20.11.145,00 €
Manažment zmeny23.-24.11.320,00 €
Štandardizácia a vizualizácia na pracovisku 5S 30.11.145,00 €
Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST)4.-5.12.320,00 €
Green logistika5.12.145,00 €
Nové trendy v materiáloch - kompozity5.12.180,00 €
PPAP - Production Part Approval Process6.12.160,00 €
APQP - Advanced Product Quality Planning7.12.160,00 €
Robotika pre stredné a malé firmy7.12.160,00 €
Mapovanie toku hodnôt - identifikácia príležitostí k zlepšeniu 11.12.160,00 €
Optimalizácia logistických systémov12.-13.12.320,00 €
Štíhle pracovisko - zvýšenie spôsobilosti a produktivity11.-12.1.320,00 €
MASTER CLUB IPA18.-19.1.150,00 €
Ako budovať inovačnú firmu23.-24.1.320,00 €
Ergonómia a projektovanie pracovísk23.-24.1.320,00 €
Štíhle logistické systémy25.-26.1.320,00 €
Štíhle zariadenie - zvýšenie dostupnosti a flexibility1.-2.2.320,00 €
Informačné systémy v logistike15.-16.2.320,00 €
Systematický postup znižovania prácnosti19.-20.2.320,00 €
Zavádzanie plynulého toku27.-28.2.320,00 €
Aplikácia ťahových princípov riadenia13.-14.3.320,00 €
Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi20.-21.3.320,00 €
Základy štíhlej logistiky5.4.160,00 €
Implementácia štíhlej výroby v podniku6.4.160,00 €
Sila zjednodušovania  
Strategický manažment 
Veci sa menia. Ste pripravení?145,00 €
Kto je môj zákazník? 
Obchodné príležitosti a inovácie 
Štíhly layout 
Inovácie v korporáciách145,00 €
Manažment úzkych miest - TOC 
Náklady pre štíhlu výrobu 
Špecifiká mapovania hodnotového toku (VSM) v nevýrobných oblastiach - administratíva a služby145,00 €
Meranie spokojnosti zákazníkov145,00 €
Zvládanie konfliktov 
Talent manažment 
Štíhly vývoj výrobkov 
Meranie výkonnosti procesov metódou Balanced ScoreCard  
Colné konanie v kocke 
Techniky na identifikáciu a pochopenie požiadaviek zákazníka vo vzťahu ku kvalite145,00 €
Neviditeľné prvky Lean 
Tréning assessorov (hodnotiteľov AC & DC)320,00 €
Chybuvzdorné systémy - Poka Yoke 
Pomaly ďalej zájdeš 
Tímová práca  
Rozvoj manažérskych zručností pomocou TOC nástrojov  
Základy colnej legislatívy 
Základy koučingu a mentoringu320,00 €
Vedenie tímu obchodných zástupcov320,00 €
Personálna stratégia a starostlivosť o zamestnancov320,00 €
Moderné podnikateľské modely - Canvas a Lean Canvas 
Vedenie seba a druhých150,00 €
Manažérske techniky na podporu rozhodovania145,00 €
Hoshin Kanri 
Prezentačné zručnosti145,00 €
Ekonomika pre technikov 
Ako sa zbaviť operatívy a mať čas na dôležité veci? 
Riadenie pracovného výkonu zamestnancov 
Rozvoj ľudí 
Rýchle zoraďovanie strojov a zariadení - SMED145,00 €
Kreatívne techniky riešenia problémov145,00 €
Kvalita a jej koncepčné riadenie145,00 €
Metódy vopred určených časov - MTM/UAS 
Ako byť efektívnym nákupcom 
Komunikácia a tímová práca 
Tréning recruiterov320,00 €
Ako zvýšiť výkon firmy v desiatkach percent do roka? 
DFMA – Design for manufacturing and assembly320,00 €
Riešenie skutočných problémov - Global 8D  
Základné techniky riešenia problémov v podnikoch145,00 €
Zlepšovanie v zdravotníctve 
Expertné techniky riešenia problémov v podnikoch 145,00 €
Psychológia zákazníka a komunikácia s ním320,00 €
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved