rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

Katalóg vzdelávania

Na stiahnutie

Názov kurzuTermínCena bez DPH
Štíhle pracovisko - zvýšenie spôsobilosti a produktivity11.-12.1.320,00 €
Podniková kultúra18.-19.1.320,00 €
Ako budovať inovačnú firmu23.-24.1.320,00 €
Ergonómia a projektovanie pracovísk23.-24.1.320,00 €
Štíhle logistické systémy25.-26.1.320,00 €
Štíhle zariadenie - zvýšenie dostupnosti a flexibility 1.-2.2.320,00 €
Toyota Kata - dosahovanie strategických cieľov a každodenné zlepšovanie6.-7.2.320,00 €
Ako sa zbaviť operatívy a mať čas na dôležité veci?7.2.145,00 €
Systematický postup znižovania prácnosti13.-14.2.320,00 €
Informačné systémy v logistike15.-16.2.320,00 €
Rozvoj ľudí22.-23.2.320,00 €
Zavádzanie plynulého toku27.-28.2.320,00 €
Trendy projektovania a zlepšovania montáže1.3.145,00 €
Efektívne riadenie projektov2.3.145,00 €
Celková efektivita zariadení OEE5.3.145,00 €
Zlepšovanie v nevýrobných oblastiach a službách9.3.145,00 €
FMEA a Global 8D 12.3.145,00 €
Aplikácia ťahových princípov riadenia13.-14.3.320,00 €
Design Sprint15.-16.3.320,00 €
Metodika tvorby pracovného systému19.-20.3.320,00 €
Digitálny svet a výrobné systémy budúcnosti19.-20.3.360,00 €
Úvod do logistiky20.-21.3.320,00 €
Vedenie seba a druhých22.-23.3.320,00 €
Emocionálna inteligencia22.-23.3.320,00 €
Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi27.-28.3.320,00 €
Štatistické riadenie procesov a spôsobilosť meracích systémov - SPC a MSA4.4.145,00 €
Základy štíhlej logistiky5.4.160,00 €
Implementácia štíhlej výroby v podniku6.4.160,00 €
Metodika tvorby pracovného systému 9.-10.4.320,00 €
Mapovanie procesov  v nevýrobných oblastiach a službách naprieč firmou – VSM 11.4.145,00 €
Sila zjednodušovania 12.4.145,00 €
Tvorba systému údržby16.4.160,00 €
Projektovanie logistických systémov17.-18.4.320,00 €
Choroby z povolania a znižovanie ergonomickej záťaže18.4.160,00 €
Tréning trénerov19.-20.4.320,00 €
Porozumenie princípom štíhlej výroby26.4.160,00 €
Systematické odstraňovanie plytvania z procesov27.4.160,00 €
Štandardizácia a vizualizácia na pracovisku 5S 2.5.145,00 €
Meranie výkonnosti procesov  v nevýrobných oblastiach a službách4.5.145,00 €
Mapovanie toku hodnôt - identifikácia príležitostí k zlepšeniu9.5.160,00 €
Aktívny manažment9.5.145,00 €
Časové štúdie10.-11.5.320,00 €
Budovanie značky - ako zvýšiť hodnotu produktu a služby15.-16.5.360,00 €
Optimalizácia logistických systémov15.-16.5.320,00 €
Strategický manažment17.-18.5.320,00 €
LPA audity a audity procesov s exkurziou v Boge Elastmetall Slovakia a.s.17.5.145,00 €
Metódy výberu a náboru nových zamestnancov21.5.160,00 €
Metódy vopred určených časov – MTM/UAS22.5. 435,00 €
Organizácia podniku24.-25.5.320,00 €
Zlepšovanie procesov vo výrobe - KAIZEN4.6.145,00 €
Kto je môj zákazník?5.6.145,00 €
QFD – nájdenie spoločnej reči zákazníkov a podniku 5.-6.6.290,00 €
Robotika pre stredné a malé firmy6.6.160,00 €
Reštartujte svoj biznis6.6.145,00 €
Rýchle zoraďovanie strojov a zariadení - SMED11.6.145,00 €
Štíhle pracovisko - zvýšenie spôsobilosti a produktivity12.-13.6.320,00 €
Štíhle logistické systémy14.-15.6.320,00 €
Tréning assessorov (hodnotiteľov AC & DC)14.-15.6.320,00 €
APQP - Advanced Product Quality Planning18.6.145,00 €
Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST)18.-19.6.320,00 €
PPAP - Production Part Approval Process19.6.145,00 €
Riadenie skladu20.6.145,00 €
Systematické zlepšovanie problémov v nevýrobných procesoch a službách26.6.145,00 €
Ergonómia a projektovanie pracovísk 4.-5.9.320,00 €
Podnikanie a podnikateľské modely11.-12.9.320,00 €
Informačné systémy v logistike11.-12.9.320,00 €
Štandardizácia a vizualizácia v podnikoch služieb13.9.145,00 €
Toyota Kata - dosahovanie strategických cieľov a každodenné zlepšovanie17.-18.9.320,00 €
Štíhle zariadenie - zvýšenie dostupnosti a flexibility18.-19.9.320,00 €
Podniková ekonomika20.-21.9.320,00 €
Tréning recruiterov20.-21.9.320,00 €
Kvalita v administratíve  v nevýrobných oblastiach a službách1.10.145,00 €
Shopfloor manažment - systematické odstraňovanie plytvania z procesov8.10.160,00 €
Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi9.-10.10.320,00 €
Odmeňovanie zamestnancov11.-12.10.320,00 €
Systematický postup znižovania prácnosti 11.-12.10.320,00 €
Zavádzanie plynulého toku15.-16.10.320,00 €
Právne minimum podnikateľa18.-19.10.320,00 €
Rýchle zoraďovanie strojov a zariadení - SMED22.10.145,00 €
Metodika tvorby pracovného systému25.-26.10.320,00 €
Porozumenie princípom štíhlej výroby 5.11.160,00 €
Systematické odstraňovanie plytvania z procesov6.11.160,00 €
Zlepšovanie procesov vo výrobe - KAIZEN7.11.145,00 €
Time manažment a self manažment12.-13.11.320,00 €
Metodika DMAIC v nevýrobných oblastiach a službách12.11. 725,00 €
Toyota Kata - dosahovanie strategických cieľov a každodenné zlepšovanie14.-15.11.320,00 €
Štandardizácia a vizualizácia na pracovisku 5S15.11.145,00 €
Aplikácia ťahových princípov riadenia15.-16.11.320,00 €
Časové štúdie22.-23.11.320,00 €
Sila zjednodušovania 28.11.145,00 €
Mapovanie toku hodnôt - identifikácia príležitostí k zlepšeniu3.12.160,00 €
Základy štíhlej logistiky 10.12.160,00 €
Design Sprint a Design Thinking11.-12.12.360,00 €
Implementácia štíhlej výroby v podniku 11.12.160,00 €
Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST) 13.-14.12.320,00 €
Štíhle pracovisko - zvýšenie spôsobilosti a produktivity10.-11.1.320,00 €
Ergonómia a projektovanie pracovísk22.-23.1.320,00 €
Štíhle zariadenie - zvýšenie dostupnosti a flexibility12.-13.2.320,00 €
Systematický postup znižovania prácnosti21.-22.2.320,00 €
Zavádzanie plynulého toku20.-21.3.320,00 €
Aplikácia ťahových princípov riadenia11.-12.4.320,00 €
Základy štíhlej logistiky14.5.160,00 €
Implementácia štíhlej výroby v podniku15.5.160,00 €
Vedenie tímu obchodných zástupcov320,00 €
Riadenie pracovného výkonu zamestnancov 
Manažérske techniky na podporu rozhodovania145,00 €
Zvládanie konfliktov 
Moderné podnikateľské modely - Canvas a Lean Canvas 
Špecifiká mapovania hodnotového toku (VSM) v nevýrobných oblastiach - administratíva a služby145,00 €
Kreatívne techniky riešenia problémov145,00 €
Ťahové systémy riadenia výroby - Kanban145,00 €
Personálna stratégia a starostlivosť o zamestnancov320,00 €
Green logistika145,00 €
Nové trendy v obrábaní180,00 €
Vedenie seba a druhých150,00 €
Ako byť efektívnym nákupcom 
Hoshin Kanri 
Meranie spokojnosti zákazníkov145,00 €
Ekonomika pre technikov 
Veci sa menia. Ste pripravení?145,00 €
Zlepšovanie v zdravotníctve 
Základné techniky riešenia problémov v podnikoch145,00 €
Psychológia zákazníka a komunikácia s ním320,00 €
DFMA – Design for manufacturing and assembly320,00 €
Štíhly layout 
Expertné techniky riešenia problémov v podnikoch 145,00 €
Rozvoj manažérskych zručností pomocou TOC nástrojov  
Ako zvýšiť výkon firmy v desiatkach percent do roka? 
Štíhly vývoj výrobkov 
Komunikácia a tímová práca 
Riešenie skutočných problémov - Global 8D  
Talent manažment 
Pomaly ďalej zájdeš 
Inovácie v korporáciách145,00 €
Predajné zručnosti - 8 krokov úspešného predaja320,00 €
PPAP (Production Part Approval Process) a APQP (Advanced Product Quality Planning)320,00 €
Techniky na identifikáciu a pochopenie požiadaviek zákazníka vo vzťahu ku kvalite145,00 €
Tímová práca  
Chybuvzdorné systémy - Poka Yoke 
Colné konanie v kocke 
Neviditeľné prvky Lean 
Náklady pre štíhlu výrobu 
Obchodné príležitosti a inovácie 
Základy colnej legislatívy 
Základy koučingu a mentoringu320,00 €
Meranie výkonnosti procesov metódou Balanced ScoreCard  
Manažment úzkych miest - TOC 
Kvalita a jej koncepčné riadenie145,00 €
Prezentačné zručnosti145,00 €
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved