rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

Katalóg vzdelávania

Názov kurzuTermínCena bez DPH
Digitálny svet a výrobné systémy budúcnosti19.-20.3.360,00 €
Projektové riadenie, prekonávanie prekážok a odporu proti zmene4.-5.9.360,00 €
Budovanie siete spolupráce, sledovanie trendov, firma vo firme, decentralizácia a tímová spolupráca2.-3.10.360,00 €
Zvýšenie výkonnosti v oddelení vývoja výrobkov4.10.160,00 €
Právne minimum podnikateľa18.-19.10.320,00 €
Systematické odstraňovanie plytvania z procesov6.11.160,00 €
Ako získať, rozvíjať a udržať správnych ľudí13.-14.11.360,00 €
Podnikanie a podnikateľské modely22.-23.11.320,00 €
Metodika tvorby pracovného systému22.-23.11.320,00 €
Sila zjednodušovania 28.11.145,00 €
Časové štúdie6.-7.12.320,00 €
Základy štíhlej logistiky10.12.160,00 €
Design Sprint a Design Thinking11.-12.12.320,00 €
Štíhle pracovisko - zvýšenie spôsobilosti a produktivity10.-11.1.320,00 €
Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST) 22.-23.1.320,00 €
Vedenie seba a druhých7.-8.2.320,00 €
Ako sa zbaviť operatívy a mať čas na dôležité veci?11.2.145,00 €
Štíhle zariadenie - zvýšenie dostupnosti a flexibility12.-13.2.320,00 €
Tvorba systému údržby18.2.145,00 €
Ergonómia a projektovanie pracovísk21.-22.2.320,00 €
Ako dosiahnuť konkurenčnú výhodu cez inovácie19.-20.3.320,00 €
Zavádzanie plynulého toku20.-21.3.320,00 €
Toyota KATA - Základný tréning26.-27.3.320,00 €
Systematický postup znižovania prácnosti27.-28.3.320,00 €
Porozumenie princípom štíhlej výroby2.4.160,00 €
FMEA a Global 8D 5.4.145,00 €
Ťahové systémy riadenia výroby - Kanban8.4.145,00 €
Projektový manažment - efektívne riadenie projektov9.4.145,00 €
Aplikácia ťahových princípov riadenia11.-12.4.320,00 €
Mapovanie toku hodnôt - identifikácia príležitostí k zlepšeniu15.4.160,00 €
Štatistické riadenie procesov a spôsobilosť meracích systémov - SPC a MSA24.4.145,00 €
Úvod do logistiky25.-26.4.320,00 €
Predajné zručnosti - 8 krokov úspešného predaja6.-7.5.270,00 €
Štíhle pracovisko - zvýšenie spôsobilosti a produktivity9.-10.5.320,00 €
Trendy projektovania a zlepšovania montáže13.5.145,00 €
Základy štíhlej logistiky14.5.160,00 €
Implementácia štíhlej výroby v podniku15.5.160,00 €
Rýchle zoraďovanie strojov a zariadení - SMED20.5.145,00 €
Ako inovovať podnikateľský model a procesy21.-22.5.320,00 €
Metodika tvorby pracovného systému21.-22.5.320,00 €
Projektovanie logistických systémov28.-29.5.320,00 €
Manažment zmeny30.-31.5.320,00 €
Zlepšovanie procesov vo výrobe - KAIZEN4.6.145,00 €
Sila zjednodušovania 5.6.145,00 €
Celková efektivita zariadení - OEE10.6.145,00 €
Odmeňovanie zamestnancov11.-12.6.320,00 €
Riadenie skladu17.6.145,00 €
Časové štúdie18.-19.6.320,00 €
Organizácia podniku20.-21.6.320,00 €
Tréning recruiterov25.-26.6.320,00 €
Zavádzanie plynulého toku2.-3.7.320,00 €
Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST)3.-4.9.320,00 €
Aplikácia ťahových princípov riadenia7.-8.9.320,00 €
Podniková ekonomika10.-11.9.320,00 €
Štíhle logistické systémy17.-18.9.320,00 €
Podniková kultúra19.-20.9.320,00 €
Ergonómia a projektovanie pracovísk 1.-2.10.320,00 €
Ako inovovať produkty a služby8.-9.10.320,00 €
Základy štíhlej logistiky 15.10.160,00 €
Implementácia štíhlej výroby v podniku 16.10.160,00 €
Rozvoj ľudí17.-18.10.320,00 €
Informačné systémy v logistike29.-30.10.320,00 €
Systematický postup znižovania prácnosti 10.11. 320,00 €
Ako budovať inovačnú firmu12.-13.11.320,00 €
Strategický manažment21.-22.11.320,00 €
Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi26.-27.11.320,00 €
Metodika tvorby pracovného systému26.-27.11.320,00 €
Časové štúdie17.-18.12.320,00 €
A3 Report 
KAM - Key Account Management 
Ako byť efektívnym nákupcom 
Stres manažment a syndróm burn-out 
Obchodné rokovanie zo strany nákupcu 
Ako ponúknuť niečo výnimočné vo svete nadbytku? 
Výberové pohovory/nábor 
Personálna stratégia a starostlivosť o zamestnancov 
Tímová práca  
Koučing a mentoring ako cesta k vyššej výkonnosti 
Kvalita a jej koncepčné riadenie 
Expertné techniky riešenia problémov v podnikoch  
Riadenie a vedenie ľudí 
Ako doťahovať veci do konca a skracovať vývojové časy, agilné vedenie projektov, Scrum 
Efektívna komunikácia 
Reštartujte svoj biznis 
Asertívne správanie 
Aktuálne trendy v plánovaní a riadení výroby 
Zvládanie záťažových a konfliktných situácií 
Pomaly ďalej zájdeš 
Meranie výkonnosti procesov metódou Balanced ScoreCard  
Meranie výkonnosti procesov v nevýrobných oblastiach a službách 
Vedenie prijímacieho rozhovoru 
APQP - Advanced Product Quality Planning160,00 €
QFD – nájdenie spoločnej reči zákazníkov a podniku  
Manažment úzkych miest - TOC 
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 
Techniky na identifikáciu a pochopenie požiadaviek zákazníka vo vzťahu ku kvalite 
FMEA - Analýza rizík 
Call Centrum - hlas firmy 
Asertívny predaj 
Riešenie problémov a zvládanie konfliktov 
Argumentácia a vyjednávanie nákupcu 
Prezentačné zručnosti 
Riadenie pracovného výkonu zamestnancov 
Hodnotiace rozhovory 
Vedenie projektového tímu 
Meranie spokojnosti zákazníkov 
Argumentácia a vyjednávanie 
Kvalita v administratíve v nevýrobných oblastiach a službách 
Time manažment a self manažment 
Interpersonálna komunikácia 
Moderné podnikateľské modely - Canvas a Lean Canvas 
Kreatívne techniky riešenia problémov 
Mapovanie procesov v nevýrobných oblastiach a službách naprieč firmou – VSM  
Manažment zmeny a zvládnutie odporu 
LCIA - nízkonákladová automatizácia 
Testovanie osobnosti 
Hoshin Kanri 
Motivácia a systémy odmeňovania zamestnancov 
Manažérske techniky na podporu rozhodovania 
Talent manažment 
Tréning assessorov (hodnotiteľov AC & DC) 
Vedenie obchodného tímu 
Prezentácia produktov a služieb 
Emocionálna inteligencia 
Profesionálne telefonovanie 
Kto je môj zákazník? 
Základné techniky riešenia problémov v podnikoch 
Organizácia predaja a plánovanie práce nákupcu 
Moderovanie workshopov a porád 
Kvalita pre majstrov a supervízorov  
Chybuvzdorné systémy - Poka Yoke 
Motivácia ľudí 
Mediácia - riešenie problémov z pozície tretej neutrálnej strany 
Colné konanie v kocke 
Štíhly layout 
Metodika DMAIC v nevýrobných oblastiach a službách 
Psychológia zákazníka a komunikácia s ním 
Vnútropodniková komunikácia 
Moderačný tréning  
Zlepšovanie v nevýrobných oblastiach a službách 
Zamestnanecké vzťahy 
Komunikácia a tímová práca 
Vyhľadávanie a výber zamestnancov 
Vedenie tímu obchodných zástupcov 
Riešenie skutočných problémov - Global 8D  
Green logistika 
Štíhly vývoj výrobkov 
Metódy výberu a náboru nových zamestnancov 
Základy colnej legislatívy 
Kvalitná starostlivosť o zákazníka prostredníctvom zákazníckého centra 
DFMA – Design for manufacturing and assembly 
Tréning trénerov 
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved