rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

Katalóg vzdelávania

Názov kurzuTermínCena bez DPH
Ako dosiahnuť konkurenčnú výhodu cez inovácie19.-20.3.320,00 €
Porozumenie princípom štíhlej výroby2.4.160,00 €
Mapovanie toku hodnôt - identifikácia príležitostí k zlepšeniu15.4.160,00 €
Štíhle pracovisko - zvýšenie spôsobilosti a produktivity9.-10.5.320,00 €
Ako inovovať podnikateľský model a procesy21.-22.5.320,00 €
Metodika tvorby pracovného systému21.-22.5.320,00 €
Manažment zmeny30.-31.5.320,00 €
Sila zjednodušovania 5.6.145,00 €
Štíhle zariadenie - zvýšenie dostupnosti a flexibility 5.-6.6.320,00 €
Organizácia podniku20.-21.6.320,00 €
Odmeňovanie zamestnancov25.-26.6.320,00 €
Zavádzanie plynulého toku2.-3.7.320,00 €
Letný kemp Menej je viac10.7. 400,00 €
Štandardizácia a vizualizácia na pracovisku - 5S v PRAXI21.-22.8.320,00 €
Časové štúdie v PRAXI3.-4.9.320,00 €
Aplikácia ťahových princípov riadenia5.-6.9.320,00 €
Ako sa zbaviť operatívy a mať čas na dôležité veci?9.9.145,00 €
Podniková ekonomika10.-11.9.320,00 €
Podniková kultúra19.-20.9.320,00 €
Toyota KATA - Vytvorenie správneho návyku pre efektívne zlepšovanie26.-27.9.320,00 €
Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST)1.-2.10.320,00 €
Rozvoj a využívanie emocionálnej inteligencie3.-4.10.320,00 €
Ako inovovať produkty a služby8.-9.10.320,00 €
Rozvoj ľudí17.-18.10.320,00 €
Tréning recruiterov a nábor nových zamestnancov22.-23.10.320,00 €
Základy štíhlej logistiky 22.10.160,00 €
Implementácia štíhlej výroby v podniku 23.10.160,00 €
Tvorba systému údržby29.10.160,00 €
Lean v kusovej a malosériovej výrobe30.10.160,00 €
Advanced Product Quality Planning - APQP7.11.160,00 €
Porozumenie princípom štíhlej výroby7.11.160,00 €
Systematické odstraňovanie plytvania z procesov8.11.160,00 €
Production Part Approval Process - PPAP8.11.160,00 €
Riadenie skladu11.11.160,00 €
Ergonómia a projektovanie pracovísk 12.-13.11.320,00 €
Projektový manažment - Efektívne riadenie projektov13.11.145,00 €
Rýchle zoraďovanie strojov a zariadení - SMED15.11.145,00 €
Lean v administratíve (lean office)18.11.145,00 €
Analýza rizík - FMEA18.11.160,00 €
Strategický manažment21.-22.11.320,00 €
Zlepšovanie procesov vo výrobe - KAIZEN22.11.145,00 €
Metodika tvorby pracovného systému26.-27.11.320,00 €
Ako budovať inovačnú firmu26.-27.11.320,00 €
Celková efektivita zariadení - OEE29.11.145,00 €
Riešenie skutočných problémov - Global 8D 2.12.160,00 €
Systematický postup znižovania prácnosti 3.-4.12.320,00 €
Predajné zručnosti - 8 krokov úspešného predaja3.-4.12.320,00 €
Odmeňovanie zamestnancov - ako vytvoriť motivujúci systém odmeňovania5.-6.12.320,00 €
Sila zjednodušovania 9.12.145,00 €
Mapovanie toku hodnôt - identifikácia príležitostí k zlepšeniu12.12.160,00 €
Audity procesov a LPA audity ako rýchly spôsob diagnostiky stavu firmy13.12.145,00 €
Časové štúdie vo výrobe17.-18.12.320,00 €
Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST) 14.-15.1.320,00 €
Štíhle pracovisko - zvýšenie spôsobilosti a produktivity16.-17.1.320,00 €
Ergonómia a projektovanie pracovísk11.-12.2.320,00 €
Štíhle zariadenie - zvýšenie dostupnosti a flexibility13.-14.2.320,00 €
Systematický postup znižovania prácnosti10.-11.3.320,00 €
Zavádzanie plynulého toku19.-20.3.320,00 €
Základy štíhlej logistiky13.5.160,00 €
Implementácia štíhlej výroby v podniku14.5.160,00 €
Talent manažment 
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 
Call Centrum - hlas firmy 
Ako doťahovať veci do konca a skracovať vývojové časy, agilné vedenie projektov, Scrum 
Vedenie seba a druhých320,00 €
Štíhly vývoj výrobkov 
Asertívny predaj 
Psychológia zákazníka a komunikácia s ním 
Riešenie problémov a zvládanie konfliktov 
Pomaly ďalej zájdeš 
Argumentácia a vyjednávanie nákupcu 
Hodnotiace rozhovory 
Techniky na identifikáciu a pochopenie požiadaviek zákazníka vo vzťahu ku kvalite 
Systematické odstraňovanie plytvania z procesov160,00 €
Ako získať, rozvíjať a udržať správnych ľudí360,00 €
Základné techniky riešenia problémov v podnikoch 
Zvýšenie výkonnosti v oddelení vývoja výrobkov160,00 €
Vedenie projektového tímu 
Green logistika 
Moderačný tréning  
Design Sprint a Design Thinking320,00 €
Argumentácia a vyjednávanie 
Interpersonálna komunikácia 
Expertné techniky riešenia problémov v podnikoch  
Komunikácia a tímová práca 
Kvalita v administratíve v nevýrobných oblastiach a službách 
Efektívna komunikácia 
Mapovanie procesov v nevýrobných oblastiach a službách naprieč firmou – VSM  
Kvalita pre majstrov a supervízorov  
Manažment zmeny a zvládnutie odporu 
Personálna stratégia a starostlivosť o zamestnancov 
Aktuálne trendy v plánovaní a riadení výroby 
Testovanie osobnosti 
Kvalita a jej koncepčné riadenie 
Motivácia a systémy odmeňovania zamestnancov 
Vedenie obchodného tímu 
Zvyšovanie výkonnosti s Teóriou obmedzení (TOC)145,00 €
Právne minimum podnikateľa320,00 €
Prezentácia produktov a služieb 
Profesionálne telefonovanie 
Základy colnej legislatívy 
Organizácia predaja a plánovanie práce nákupcu 
Ako ponúknuť niečo výnimočné vo svete nadbytku? 
Moderovanie workshopov a porád 
Manažérske techniky na podporu rozhodovania 
Projektové riadenie, prekonávanie prekážok a odporu proti zmene360,00 €
Ako byť efektívnym nákupcom 
Motivácia ľudí 
Mediácia - riešenie problémov z pozície tretej neutrálnej strany 
Ťahové systémy riadenia výroby - Kanban145,00 €
Štatistické riadenie procesov a spôsobilosť meracích systémov - SPC a MSA145,00 €
Meranie výkonnosti procesov metódou Balanced ScoreCard  
Projektovanie logistických systémov320,00 €
Metodika DMAIC v nevýrobných oblastiach a službách 
Vnútropodniková komunikácia 
Zamestnanecké vzťahy 
Úvod do logistiky320,00 €
Trendy projektovania a zlepšovania montáže145,00 €
Zlepšovanie v nevýrobných oblastiach a službách 
QFD – nájdenie spoločnej reči zákazníkov a podniku  
Vyhľadávanie a výber zamestnancov 
Meranie spokojnosti zákazníkov 
Moderné podnikateľské modely - Canvas a Lean Canvas 
Kreatívne techniky riešenia problémov 
Kvalitná starostlivosť o zákazníka prostredníctvom zákazníckého centra 
KAM - Key Account Management 
Time manažment a self manažment 
Stres manažment a syndróm burn-out 
Tréning assessorov (hodnotiteľov AC & DC) 
Tímová práca  
Obchodné rokovanie zo strany nákupcu 
Riadenie pracovného výkonu zamestnancov 
Výberové pohovory/nábor 
Vedenie tímu obchodných zástupcov 
Budovanie siete spolupráce, sledovanie trendov, firma vo firme, decentralizácia a tímová spolupráca360,00 €
Koučing a mentoring ako cesta k vyššej výkonnosti 
DFMA – Design for manufacturing and assembly 
Riadenie a vedenie ľudí 
Kto je môj zákazník? 
Prezentačné zručnosti 
Reštartujte svoj biznis 
Asertívne správanie 
Chybuvzdorné systémy - Poka Yoke 
A3 Report 
LCIA - nízkonákladová automatizácia 
Hoshin Kanri 
Meranie výkonnosti procesov v nevýrobných oblastiach a službách 
Zvládanie záťažových a konfliktných situácií 
Štíhle logistické systémy320,00 €
Vedenie prijímacieho rozhovoru 
Colné konanie v kocke 
Design Sprint320,00 €
Štíhly layout 
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved