rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Zvýšenie výkonnosti v oddelení vývoja výrobkov

160,00 €cena bez DPH
192,00 € s DPH
Seminár je obohatený o niektoré vlastné metódy a princípy, ktoré overil Ján Košturiak na inovačných projektoch v rôznych oblastiach.


Termín konania: 04. 10. 2018
Miesto konania: Žilina

Do košíka

Úvod
Cieľ:

Na seminári predstavíme využitie metód a prístupov na zvýšenie výkonnosti vývoja. Dozviete sa, aké nástroje nám slúžia na rýchle a účinné objavovanie príležitostí v prostredí našich zákazníkov a nezákazníkov.

Program:

9:00 - 16:00

 1. Zhrnutie problémov v oddelení vývoja, príklady z iných firiem
 2. Predstavenie metód a prístupov na zvýšenie výkonnosti vývoja
 3. Princípy agilného a štíhleho vývoja výrobkov
 4. Inovačné postupy a projekty
 5. Akčný plánSúčasný stav

 • Nedostatok pracovníkov do vývoja
 • Vysoké zaťaženie administratívou a nevývojovými činnosťami (dokumentovanie projektu, konzultácie pre obchod, výrobu, prototypovanie a pod.)
 • Rozdielny prístup k práci, motivácia a výkon u jednotlivých pracovníkov, preťaženie najschopnejších vývojárov a nedostatok ich času na prípravu nových a mladých
 • Vykazovanie hodín na projekt, časté zmeny v projekte, sklzy, nesplnenie cieľov projektu, chyby a plytvanie zdrojmi
 • Nepoužívanie agilných a štíhlych princípov vo vývoji výrobkov
 • Nedostatky v komunikácii a tímovej spolupráci s inými oddeleniami v podniku
 • Chyby v dátovej základni, často sa vyvíjajú zbytočne nové varianty a komponenty, chýba modularita produktu
 • Dlhé časy vývoja, nábehu výroby a uvedenia produktu na trh
 • Chýbajú skutočné inovácie, mnohé vývojové práce iba modifikujú staré riešenia

 

Kde sa dajú nájsť riešenia tohto stavu?

 • Agilné prístupy k projektovému riadeniu projektu - Design Sprint, Scrum a i.
 • Inovácie orientované na zákazníka - Human Centred Design, Design Thinking, Jobs To By Done, Outcome Driven Innovation
 • Zjednodušovanie procesov a práce
 • Tímová spolupráca
 • Koncentrácia na dôležité veci
 • Moderné nástroje na spoluprácu - Basecamp, Bitrix24, Slack, Salesforce, Yammer, Asana, Trello a pod.
 • Digitálne konfigurátory a samoobslužné zákaznícke systémy
 • Modulárny koncept výrobkov a procesov
 • Štíhle metódy vývoja - kvalitné zadanie a výber projektov, vizualizácia, zdieľanie znalostí, DFx, učenie sa z chýb, integrácia a komunikácia, a i.Čo sa dá dosiahnuť?

 • Zvýšenie pridanej hodnoty v procese vývoja výrobkov o 20-50%
 • Skrátenie času vývoja a redukcia chýb v projektoch
 • Zvýšenie motivácie spolupracovníkov
 • Inovácie, ktoré prinesú zákazníkom aj firme vyššiu hodnotu


Viac sa dozviete v článkoch J. Košturiaka: Myslieť ako dizajnér a Keď prichádza nové na svet

notus inovácie


Cieľová skupina:
Vývojári, inovátori, dizajnéri

Miesto konania:

IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Ako sa k nám dostanete

Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.
 • Stornovanie objednávky:
  • 21 dní pred začiatkom akcie  je možné uskutočniť bezplatné storno. 
  • 20 - 16 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 30 % z ceny. 
  • 15 - 8 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % z ceny. 
  • 7 - 1 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 75 % z ceny. 
  • Pri neúčasti prihláseného zákazníka na akcii sa účtuje 100 % -tný storno poplatok. 
  • Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese info@ipaslovakia.sk.
 • Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

VÝHODNEJŠIA CENA

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu:

 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupónA648-749A-C02E)
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupónA7DB-CB9C-65D2)

Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.

O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 


Radi odpovieme na Vaše otázky ku školeniu

Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk
Zavolajte na tel.: +421 41 23 99 080 / 90 a tel. faktúry: +421 41 23 99 081 (8:00 - 16:30)Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved