rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Zlepšovanie v zdravotníctve

Informujte sa na konkrétny termín a bližšie podmienky alebo na realizáciu priamo u Vás podľa konkrétnych požiadaviek na kontaktoch uvedených v dolnej časti stránky.

Objednať

Úvod
Cieľ:

Na workshope budeme hovoriť o nových trendoch, ale k veci a k tomu, ako sa dá prakticky zmeniť fungovanie zdravotníckeho zariadenia aj bez zbytočného nariekania nad nedostatkom peňazí.

Pokúsime sa presvedčiť účastníkov o tom, že je potrebné zmeniť tradičné "paradigmy” a inovovať celý systém tak, aby slúžil tomu, pre koho bol vytvorený – pacientom.

Prečítajte si viac: Plán B pre zlepšovanie stavu v nemocniciachLiečba chorých nemocníc, Ako liečiť choré nemocnice, Analýza potenciálu v slovenskej nemocnici optikou štíhleho riadenia.

Program:

9:00 – 11:00 BLOK 1:

Ján Košturiak, IPA Slovakia: Zdravotnícke zariadenie z pohľadu podnikateľského modelu

Podnikateľ a inovátor, ktorý vo vlastnom podnikaní aj v desiatkach iných organizácií riešil to, ako uspokojiť zákazníkov aj majiteľov firmy. www.kosturiak.com

Nemocnice sú na tom horšie ako väčšina ich pacientov

 • Dá sa kombinovať organizácia 19. storočia so znalosťami a technológiami 21. storočia?
 • Kto sú zákazníci nemocnice?
 • Čo je hodnota pre zákazníka?
 • Prečo to celé nefunguje?
 • O peniazoch to nie je! Diagnóza je oveľa vážnejšia.
 • Ako začať? Začať!
 • Ako zmeniť nemocnicu, s nespokojnými pacientmi, pracovníkmi a akcionármi na fungujúcu organizáciu?

11:00 - 11:15 Prestávka

11:15 – 12:20 BLOK 2:

Lukáš Richter, IPA Slovakia: Ako postupovať pri „liečbe" zdravotníckeho zariadenia

Konzultant v oblasti zlepšovania procesov v nemocniciach.

 • Dve možné cesty „liečby": A) Čakať na ministerstvo alebo B) konať už teraz.
 • Čo všetko sa dá zmeniť?
 • Bežný chod slovenskej nemocnice – ukážky problémov a plytvaní.
 • Ako hľadať a zistiť príčiny problémov – realizácia rýchlej analýzy na oddelení.
 • Aké prínosy v praxi môžeme očakávať?
 • Náklady na zlepšovanie procesov – mnohé zlepšenia sú prekvapivo lacné!
 • Ako zapojiť ľudí do zlepšovania.
 • Čo ďalej.

12:20 – 13:20 Obed

13:20 – 14:40 BLOK 3

Branislav Sepeši, Fórum nezávislých názorov: Princípy a metódy „Bezpečnosti pacienta" v kontexte kvality zdravotnej starostlivosti. Využitie manažérskych nástrojov v zabezpečení bezpečnosti pacienta.

Predseda OZ Fórum nezávislých názorov, konzultant Svetovej zdravotníckej organizácie pre oblasť Bezpečnosti pacienta a lekár – radiačný onkológ. www.forumnazorov.sk

 • Koncept rizika v zdravotníctve - "Po prvé, neublíž!" je viac než len citát z Hippokratovej prísahy.
 • Nežiadúce udalosti a medicínske omyly - Ako odlíšiť vnútorné riziká medicíny od zlyhania tých, čo ju vykonávajú.
 • Prevencia premeny rizika na incident - Zadarmo a už dnes.
 • Princípy riešenia nežiadúcich udalostí v medicíne - V čom zlyháva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
 • Povinný a dobrovoľný reporting nežiadúcich udalostí - To, o čom chceme poučiť seba i ostatných, musíme najprv poznať.
 • Problém odhalenia a priznania nežiadúcej udalosti - Prekvapujúci paradox reakcie okolia.

14:40 – 14:50 Prestávka

14:50 – 16:00

Workshop a panelová diskusia so všetkými prednášajúcimi

Cieľová skupina:
Majitelia a vrcholový manažment zdravotníckych zariadení, vedúci oddelení.
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inakCelé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

VÝHODNEJŠIA CENA

 • 10% zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov.
 • Pri registrácii viacerých účastníkov na seminár použite zľavový kupón: 0E42-F6AA-479F.
O svoje skúsenosti sa podelí:

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved