rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Zjednodušte administratívne procesy a odbúrajte byrokraciu

Informujte sa na konkrétny termín a bližšie podmienky alebo na realizáciu priamo u Vás podľa konkrétnych požiadaviek na kontaktoch uvedených v dolnej časti stránky.

Objednať

Úvod
Cieľ:
Cieľom každej firmy je produkovať výrobky a služby podľa požiadaviek zákazníka, v čase požadovanom zákazníkom, v správnej kvalite a v primeranej cene. Mnohé firmy dnes kladú dôraz na zlepšovanie výrobných procesov, zatiaľ čo zlepšovaniu administratívnych procesov sa venuje podstatne menej pozornosti.

Prečo zoštíhľovať administratívne procesy?
 • Administratívne procesy tvoria až 60% priebežnej doby vybavenia objednávky. 
 • Čas realizácie pridanej hodnoty výrobku je do 10% z celkovej priebežnej doby vybavenia objednávky.
 • Podiel administratívnych pracovníkov sa často blíži počtu výrobných pracovníkov.
 • Podiel strát (plytvania) v nevýrobných procesoch je cca 40%. 
Program:
8.30 - 16.00
 • Úloha administratívnych procesov vo firme
 • Lean v administratíve a jeho princípy
 • Príklady plytvaní v administratíve a ich príčiny
 • Ako vybrať kľúčové administratívne procesy na zlepšenie?
 • Analýza vybraného procesu pomocou mapovania hodnotového toku
 • Identifikácia kľúčových problémov a návrh nápravných opatrení
 • Použitie metódy 5S pre zlepšovanie procesu
 • Ako riadiť proces zjednodušovania administratívnych procesov a udržať zmenu
 • Ukážky a prípadové štúdie z praxe
Cieľová skupina:
Pracovníci administratívnych útvarov, nákupu, organizácie a riadenia výroby, technickej prípravy výroby, zlepšovania, kvality, riadiaci pracovníci podniku, pracovníci útvaru priemyselného inžinierstva, vybraní pracovníci výrobných útvarov
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o., 
Predmestská 8600/95, 
010 01 Žilina


Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
  • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
  • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
  • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.

  VÝHODNEJŠIA CENA

  • 10% zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov.
  • Pri registrácii viacerých účastníkov na seminár použite zľavový kupón: 0E42-F6AA-479F.

O svoje skúsenosti sa podelí:

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved