rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Tréning trénerov

300,00 €cena bez DPH
360,00 € s DPH
Potrebujete viesť samostatne rozvojové vzdelávacie tréningy?
Viete, ktorú metódu vzdelávania a rozvoja zvoliť?

Termín konania: 19. 04. 2016 - 20. 04. 2016
Miesto konania: Žilina

Do košíka

Úvod
Cieľ:
 • Účastníci tréningu získajú potrebné informácie na to, aby samostatne mohli v budúcnosti viesť rozvojové vzdelávacie tréningy. 
 • Zážitkovým učením spojeným s mnohými praktickými ukážkami nadobudnú lektorské zručnosti. 
 • Budú schopní vybrať a samostatne aplikovať vhodnú formu a metódu rozvoja pri rešpektovaní skupinovej dynamiky vzdelávajúcich sa účastníkov.
Program:
8.30 - 16.00
 • pamäť a učenie sa – identifikácia štýlu učenia sa
 • štýly učenia sa a prijímanie informácií
 • inovatívne prístupy k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov
 • tradičné a netradičné nprístupy vo vzdelávacej a rozvojovej práci
 • analýza tréningových potrieb
 • akčný plán rozvoja a výber formy vzdelávania
 • médiá a vzdelávacie prostriedky
 • ciele, obsah, priestory tréningu – rady z praxe
 • kognitívne prístupy, hranie rolí, učenie sa praxou, zážitkové učenie
 • frontálne metódy učenia sa
 • participatívne, interakčné a dialogické metódy
 • práca v skupinách, vedenie diskusie, simulácie, prípadové štúdie, hranie rolí, metaplán
 • vedenie diskusie
 • zvládanie obtiažnych situácií v diskusii
 • ukážky a nácvik aktivizačných metód
 • osobnosť trénera a identifikácia trénerského štýlu
 • psychohygiena a mentálna príprava lektora
 • vzdelávanie a profesionalita lektora
 • individuálna a skupinová supervízia
Cieľová skupina:
Pracovníci HR oddelenia, tréneri
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.,
Predmestská 8600/95,
010 01 Žilina


Ako sa k nám dostanete


Poznámka k cene:

  • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
  • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
  • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.

  VÝHODNEJŠIA CENA

  • 10% zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov.
  • Pri registrácii viacerých účastníkov na seminár použite zľavový kupón: 0E42-F6AA-479F.
O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
 

POTREBUJETE PORADIŤ?

Zavolajte nám: +421 41 23 99 090 / 80
Napíšte nám: info@ipaslovakia.sk
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved