rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

6,04 €Cena bez DPH
Do košíka

Transformácia biznisu, nové trendy a príležitosti v strojárskych podnikoch

120,00 €cena bez DPH
144,00 € s DPH


Termín konania: 25. 02. 2016
Miesto konania: Trenčín

Do košíka

Úvod
Cieľ:

Aké trendy, ohrozenia a výzvy stoja pred podnikmi a strojárskymi firmami v najbližších rokoch? O týchto témach budú prednášať a diskutovať dvaja profesori – Ján Košturiak, IPA Slovakia a Jiří Marek, KSK Kuřim. Jiří Marek spolupracuje  Košturiakom na inováciách a nových trendoch v strojárstve a uplatňuje do praxe 40 inovačných princípov v podnikoch TOS Hulín, KSK a TOS Kuřim.

Na seminári a následnom workshope sa bude hovoriť napríklad o odstraňovaní nadbytočných medzičlánkov, samoobsluhe, aditívnej výrobe, nových materiáloch a technológiách, zjednodušovaní a modularizácii a inteligentných výrobných konceptoch.

Organizátormi seminára je IPA Slovakia a spoločnosť BOST Trenčín, partnerom seminára je časopis Strojárstvo.

Program:

9:00 – 10:30

Transformačné trendy a nový svet podnikania

Ján Košturiak, IPA Slovakia, s.r.o.
 

 • Redukcia medzičlánkov, rýchlosť, flexibilita, decentralizácia, inovácie, ekonomika zdieľania, samoobsluha, automatizácia, inteligentné siete, lokálna výroba, individualizácia, generácia, fungovanie v kruhu, aditívne technológie, nové materiály, virtuálne systémy

10:30 – 11:00 Prestávka

11:00 - 12:30

Trendy a faktory ovplyvňujúce rozvoj strojárskeho priemyslu

Jiří Marek, KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.                  

 • Inovácie strojov, nové materiály, integrácia technológií, inteligencia, zjednodušovanie a modularizácia, teleservis, ecomanagement, nové koncepcie obrábania a výrobných systémov, technológie tvorby produktu 

12:30 – 13:30 Prestávka

13:30 – 15:00 Moderovaná diskusia

15:00 – 16:00 Prehliadka spoločnosti BOST SK, a.s.


Ján Košturiak, IPA Slovakia
Robí poradcu, trénera a kouča v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemyselného inžinierstva. Vyštudoval odbor strojárska technológia na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. V roku 1997 bol menovaný profesorom na Žilinskej univerzite v Žiline, v roku 2001 profesorom na ATH Bielsko Biala a za honorárneho profesora HST Ulm. Dlhodobo pôsobil na Fraunhofer IPA Stuttgart a TU Wien. V roku 1990 začal pracovať ako konzultant pre priemyselné podniky. V roku 1995 založil Inštitút priemyselného inžinierstva v Žiline, ktorý v roku 2000 spojil s aktivitami Fraunhofer IPA Stuttgart v spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia. Prednášal aj na HST Ulm. Je autorom a spoluautorom niekoľkých odborných kníh (Podnik v roku 2001, Just in Time, Simulation von Produktionssystemen, Projektovanie výrobných systémov, Industrial Engineering, fraktálových podnik, Štíhly a inovatívnych podnikov, Inovácie, Kaizen) a článkov, ktoré vyšli v rôznych krajinách sveta.
www.ipaslovakia.sk
www.kosturiak.comJiří Marek, KSK Kuřim
Po vyučení v TOS Kuřim absolvoval VUT v Brne, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Striedavo pracoval v TOS Kuřim a na VUT v Brne. V roku 2000 odišiel k výrobcovi karuselov spoločnosti TOSHULIN. V súčasnosti je na pozícii technického riaditeľa spoločnosti KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM. Prednáša na VUT v Brne a na Mendelovej univerzite Brno. Pôsobí ako súdny znalec pre odbor strojárenstvo a ekonomika. Profesorom pre odbor konštrukčného a procesného inžinierstva bol menovaný v roku 2008. Je členom viacerých odborných organizácií.
www.ks-kurim.cz


Miesto konania:

BOST SK, a.s.
Súvoz 1/1594 
911 01  Trenčín
 
Ako nás nájdete tu

 

Poznámka k cene:
  • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
  • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
  • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak. Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

  VÝHODNEJŠIA CENA

  • 10% zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov.
  • Pri registrácii viacerých účastníkov na seminár použite zľavový kupón: 0E42-F6AA-479F.
Partneri:
Spoluorganizátor:                                                 
Partner:                            
 O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved