rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

TPM Expert

1 080,00 €cena bez DPH
1 296,00 € s DPH
6 školiacich dní
180 Eur bez DPH/ 1 školiaci deň

Termín konania: 07. 10. 2019 - 06. 11. 2019
Miesto konania: Žilina

Pozvánka na stiahnutie: otvoriť pozvánku

Do košíka

Úvod
Cieľ:
 • Naučiť sa princípy TPM ako moderného prístupu k zvyšovaniu výkonnosti zariadení. 
 • Získať znalosti o detailnom prístupe implementácie všetkých prvkov konceptu Totálne produktívnej údržby. 
 • LOTO systém bezpečnosti krok za krokom.
 • Nové ukážky aplikácie TPM prvkov a riešení.
Program:

každý deň v čase od 8.30 - 16.00 

1. Úvod do TPM a systém údržby

7. 10. 2019

 • Úvod do TPM, základné prvky a organizácia TPM
 • Postup implementácie TPM v podniku
 • Náplň práce koordinátorov, hlavné problémy a obmedzenia
 • Pojem údržba, vývoj a stratégie údržby
 • Tvorba organizačného modelu údržby
 • Výber vhodnej stratégie údržby - IPA model
 • Plánovanie údržby a worklow prác v údržbe
 • Preventívna údržba a systémy údržby podľa časových plánov
 • Štruktúra plánov údržby zariadenia
 • Definovanie plánov údržby
 • Ukazovatele a reporting v údržbe
 • Základné princípy Prediktívnej údržby

2. Autonómna údržba 

8. 10. 2019

 • Najčastejšie príčiny porúch a abnormalít na zariadeniach
 • Základné požiadavky na operátorov v Autonómnej údržbe
 • Rozdelenie kompetencií výroba - údržba
 • Zloženie tímu pre zavedenie Autonómnej údržby
 • 7 krokov autonómnej údržby: krok za krokom v detailoch
 • Praktická ukážka krokov autonómnej údržby na tréningovom zariadení
 • Metodika definovania štandardov Autonómnej údržby
 • Metodika hlásenia a odstraňovania abnormalít
 • Návrh systému auditov v autonómnej údržbe
 • Organizácia a kompetencie v oblasti Autonómnej údržby

3. OEE a zlepšovanie v údržbe

9. 10. 2019
 • Straty na zariadení a koeficient celkovej efektivity zariadenia 
 • Možnosti zberu dát a výpočet CEZ
 • Možnosti zvyšovania hodnoty CEZ
 • PDCA a DMAIC cyklus zlepšovania v údržbe
 • Identifikácia plytvaní v procesoch údržby
 • Kvantifikácia problémov
 • Nástroje pre riešenie a identifikáciu problémov:
  • Frekvenčná tabuľka
  • Histogram
  • Paretová analýza
  • 5 x Prečo
  • Ishikawov diagram
  • Brainstorming

4. Riadenie zmeny

4. - 5. 11. 2019 

 • Prečo každý komunikuje, správa sa a myslí inak
 • Zásady aktívneho počúvania dôležité v práci údržbára
 • Typy OTÁZOK, ktoré vedú k efektívnej analýze situácie
 • Otázky zamerané na riešenie
 • Komunikačné techniky a pravidlá, ktoré vedú k riešeniu konfliktov
 • Komunikácia v procese zmeny
 • Komunikačné techniky na zvládania záťaže

5. Manažment riadenia práce v údržbe a bezpečnosť v TPM 

6. 11. 2019
 • Štíhla údržba
 • 8 krokov pre minimalizáciu času na opravu zariadenia
 • SMED, optimalizácia pretypovania výrobných zariadení
 • Bezpečnosť v údržbe – systém LOTO 
 • Tréningy a vzdelávanie pracovníkov v údržbe
Odovzdanie certifikátu TPM Expert

Poznámka:
Teoretická časť formou prednášky
Praktická časť formou tréningovej hry
Ukážky riešení formou prípadovej štúdie
Cieľová skupina:
 • pracovníci, ktorí sa aktívne podieľajú na zavádzaní TPM,
 • technici údržby,
 • majstri údržby,
 • koordinátori TPM
Miesto konania:

IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Ako sa k nám dostanete

 

Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak. 
 • Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

Výhodnejšia cena

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu:

 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2)

Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.

Ohlasy účastníkov:Absolventi vzdelávacieho programu TPM Expert
01 - 02/2017Absolventi vzdelávacieho programu TPM Expert
05 - 06/2016Absolventi vzdelávacieho programu TPM Expert
10 - 11/2015Absolventi vzdelávacieho programu TPM Expert
10 - 11/2015

"Celé školení bylo pro mně příjemnou zkušeností a přínosem. Dozvěděl jsem se o dalších metodách v rámci TPM a prohloubil jsem si své dosavadní znalosti v této disciplíně. Velkým přínosem bylo sdílení zkušeností mezi ostatními kolegy a jejich pohled na věc. Školení bylo pružné, školitelé byli příjemní, a co bylo velice proaktivní, myslím, že byly jejich zkušenosti z praxe. Školení bych vřele doporučil každému, kdo se o TPM zajímá."

Marek Gerhard Walter
Fosfa, a.s.


"Školenie hodnotím veľmi pozitívne, ako jeho priebeh, tak aj prínos pre mňa a moju prácu. V našom podniku TPM máme síce zavedené, ale stále je veľa vecí na zlepšovanie. Počas školenia som načerpal námety, čo by sa dalo zlepšiť a zároveň mal možnosť prediskutovať, ako majú systém TPM navrhnutý kolegovia z iných firiem, taktiež, aké majú problémy a vízie. Na základe otvorených diskusií a praktických cvičení sa prepojila teória s praxou, čo hodnotím ako najväčší bonus programu školenia TPM Expert." 

Martin Minarovič
Brovedani Slovakia, s.r.o.


"Ďakujem za možnosť zúčastniť sa. Toto vzdelávanie mi pomohlo rozšíriť si obzory, získať väčší prehľad a inšpirovať sa. Veľká časť podkladov a podnetov je implementovateľná v našom podniku. Úroveň lektorov je na vysokej odbornej úrovni."

Štefan Siklienka
Giesecke & Devrient Slovakia, s.r.o."Vzdelávací program na vysokej úrovni. Jednotlivé časti zapadali do seba. Lektori používali množstvo informácií z praxe. Toto školenie ma nabudilo do ďalšej práce v tomto smere. Odchádzam veľmi pozitívne naladený."

Ing. Martin Ďubek
Donghee Slovakia, s.r.o.

"Tento program hodnotím veľmi prospešným. Dozvedel som sa mnoho nových vecí, tiež som si poopravil niektoré vedomosti, ktoré som už mal len chybne podané. Každý človek, ktorý prichádza do styku s údržbou, mal by aspoň raz absolvovať tento program."

Ing. Peter Oršovský
ZKW Slovakia s.r.o.


"Veľké poďakovanie pre Ing. Boledoviča, Ing. Kormanca za kvalitné informácie v oblasti TPM, efektivita zariadenia a zlepšovania, preventívna údržba. Perfektný výklad a náučné cvičenia, čo sa týka daných tém. Ešte raz veľká vďaka."

Martin Vinc
VACUUMSCHMELZE, s.r.o.

"Množstvo príkladov z praxe, profesionálny prístup, príjemná atmosféra, veľmi dobre pripravené podklady na školenie, veľa nových a zrozumiteľne vysvetlených informácií. Vzdelávanie hodnotím veľmi pozitívne."  

Ing. Barbora Megová
RF, spol. sr.o.

"Celé vzdelávanie prebiehalo podľa mojich očakávaní. Všetko bolo dostatočne presne a jasne vysvetlené aj s použitím názorných ukážok. Naučil som sa niektoré nové veci, s ktorými som sa v oblasti TPM zatiaľ nestretol a z ostatných som si rozšíril svoje vedomosti. Veľmi pekne ďakujem aj za vytvorenie príjemného prostredia a otvorenú komunikáciu s prednášajúcimi, resp. školiteľmi."

Ing. Zdenko Lazorčík
COAVIS SLOVAKIA s. r. o.

"Rád by som poďakoval lektorom pánovi Boledovičovi a pánovi Kormancovi za ich perfektne pripravený a zvládnutý päť dňový kurz TPM Expert. Každý jeden deň bol vysoko profesionálne pripravený o čom svedčí aj obsiahly štúdijný materiál, ktorý každý účastník kurzu obdržal. Lektori kurzu pristupovali k účastníkom kurzu veľmi kultivovane a intelektuálne na vysokej úrovni mali zvládnuté všetky aktivity kurzu. Osobne môžem povedať, že každý jeden deň mal pre mňa vysokú pridanú hodnotu. Veľmi ma tešilo, že kurz bol vedený v priamej interakcii medzi zúčastnenými a lektormi, čim bola zabezpečená osobná komunikácia a vydiskutovanie si reálnych situácií a súčasne sa oboznámiť a podeliť so skúsenosťami iných. 

Praktická hra optimalizácie servisného zásahu bola veľmi zaujímavá a jej výsledkom bola celková optimalizácia procesov s rozdelením aktivít podľa pridanej hodnoty a celkového plytvania. Táto hra bola veľmi kvalitne zvladnutá zo strany lektorov a myslím, že všetkých zúčastnených milo prekvapila ako je možné akýkoľvek proces prehodnotiť z pohľadu jeho hodnoty.

Rád by som vysvetlil prečo ma oslovil kurz TPM Expert a firma IPA Slovakia. Pracujem vo firme SWEP Slovakia, s.r.o. na pozícií TPM koordinátora a zastrešujem TPM projekty od počiatku až do konca. K výrobe mám veľmi pozitívny prístup a som typ pre ktorého je výzvou robiť niečo kreatívne a tak prospešné pre výrobu. Mám úspešne ukončené doktorandské štúdium z oblasti Priemyselného Inžinierstva, kde som riešil oblasť diskrétnej výroby z pohľadu rozvrhovacích algoritmov, kde väčšiu časť svojho štúdia som bol na stážach na ČVUT Praha a University of Nottingham v UK a preto mi bola známa IPA Slovakia, keďže je prepojená s akademickou sférou. A som pyšný, že aj my máme na Slovensku, tak kvalitnú inštitúciu."

Ing. Róbert Jurčišin, PhD., TPM Koordinátor
SWEP Slovakia, s.r.o.


„Trénink TPM expert jsem si zvolil v rámci vzdělávání a společnost IPA Slovakia jsem si vybral vzhledem k rozsáhlosti tréninku. Po absolvování mohu pouze potvrdit, že 5 dní a to ještě rozdělených do dvou bloků je minimum, aby bylo možné probrat teoretické znalosti dále obohacené o praktické příklady z praxe. Trénink byl  zajímavý i tím, že jsme prováděly hry, které simulovali praxi (SMED aj.). Pořádající organizaci musím pochválit vybrané prostředí, kde trénink probíhal. Díky obsáhlosti tréninku bylo možné vždy i poukázat na možné překážky v zavádění jednotlivých kroků i zdůraznit chyby z praxe, kterých je nutné se vyvarovat. Naše společnost zatím aplikuje optimalizaci výrobních procesů, ale určitě jsme si vědomi, že i v podpůrných činnostech je značný potenciál, který je třeba využít. Poskytnuté informace jak teoretické, tak i praktické svědčí o kvalitě a profesionalitě lektorů, kteří připravili studijní podklady, které byli podpůrným pilířem školení a studnicí nápadů pro domácí studium. Co mě velice příjemně překvapilo, bylo závěrečné ověření získaných znalostí formou testu. A na závěr mohu konstatovat, že tento týdenní trénink je vhodný pro všechny, kteří se o metodiku TPM zajímají, či pokouší zavést ve své společnosti. Lektorům IPA Slovakia bych poděkoval za celkovou přípravu a realizaci tréninku a přeji mnoho úspěchů v dalších trénincích."

David Fiala, Priemyslový inžinier
Kopos Kolín, a.s.


Vybrané projekty a tréningy v tejto oblasti sme realizovali pre spoločnosti: ACO Industries, Bonatrans Group, BONFIGLIOLI SLOVAKIA, Brovedani Slovakia, COAVIS SLOVAKIA, Continental Barum, Delphi, Donghee Slovakia, Duropack Turpak Obaly, Faurecia Automotive Czech Republic, Fosfa, Giesecke & Devrient Slovakia, HBM Pharma, Hella Innenleuchten - Systeme Bratislava, Eissmann Automotive Slovensko, EKOLTECH, GALVAMET, GETRAG FORD Transmissions Slovakia, Hella Autotechnik Nova, HUHN PressTech, Johns Manwille, Johnson Controls International, Kongsberg Automotive, Lasselsberger, Lear Corporation Seating Slovakia, LEONI Slovakia, MINIT SLOVAKIA, Neografia, Ovocinárske družstvo Bonum, PSL, RF, ROCO, Slovalco, Swedwood, Siemens Elektromotory, TATRAMAT - ohrievače vody, TEAM INDUSTRIES, TMS International Košice, TON, TRW Automotive, VACUUMSCHMELZE, ZTS Strojárne, Welding, VW Slovakia, Webasto - Edscha Cabrio Slovakia, Witzenmann Slovakia, ZKW Slovakia a ďalšie.

O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved