rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Time manažment

140,00 €cena bez DPH
168,00 € s DPH
Ako znižovať riziko vzniku časového stresu? Poznáte inovatívne metódy časového manažmentu? Ako zaobchádzať s odkladaním pracovných úloh? Vedieť správne delegovať? Ako získať spolupracovníkov pre splnenie úloh?

Termín konania: 20. 05. 2016
Miesto konania: Žilina

Do košíka

Úvod
Cieľ:
 • Účastníci sa naučia organizovať prácu sebe aj iným na základe princípov naliehavosti, dôležitosti, stanovených cieľov a priorít. 
 • Časť tréningu je zameraná na identifikáciu časových strát, zlodejov času, plánovacím systémom a technikám organizácie času v práci i v súkromí. 
 • Tvorbou akčného plánu si účastníci uvedomia na koho a akým spôsobom môžu pracovné úlohy delegovať v zmysle posilnenia tímovej práce a výkonovej motivácie.
Program:
8. 30 - 16. 00

Témy seminára:
 • pomôcky dlhodobého a krátkodobého plánovania času
 • analýza vlastného spôsobu práce
 • určovanie priorít – plán osobných priorít
 • inventár časových strát – príčiny plytvania s časom
 • ako zaobchádzať s odkladaním úloh
 • techniky a metódy časového manažmentu
 • riadenie časového rozvrhu
 • delegovanie úloh a pracovných povinností
 • proces kontroly delegovaných pracovných úloh a povinností
 • pragmatické využitie delegovania – pozitíva pre riadiaceho pracovníka, pre firmu
Cieľová skupina:
Vrcholový a stredný manažment, podnikatelia, HR a pod.
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Ako sa k nám dostanete?
Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak. Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

Výhodnejšia cena

 • 10% zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov.
 • Pri registrácii viacerých účastníkov na seminár použite zľavový kupón: 0E42-F6AA-479F.
O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
 

POTREBUJETE PORADIŤ?

Zavolajte nám: +421 41 23 99 090 / 80
Napíšte nám: info@ipaslovakia.sk
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved