rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Základné techniky riešenia problémov

Informujte sa na konkrétny termín a bližšie podmienky alebo na realizáciu priamo u Vás podľa konkrétnych požiadaviek na kontaktoch uvedených v dolnej časti stránky.

Objednať

Úvod
Cieľ:
 • Uvedomenie si problému a detailný popis problému
 • Naučiť sa systematický postup riešenia problémov
 • Naučiť sa hľadať koreňové príčiny problémov
 • Precvičiť si systematický postup riešenia problémov na Vašom probléme
Program:
8.30 - 16.00
 • Čo je to problém, kedy problém vzniká, ako ho vidieť, hľadať
 • Náhodný vs. systematický prístup k riešeniu problémov
 • Proces a jeho problémy, ich vznik, ovplyvňujúce faktory, chyby procesu
 • Detailný popis procesu IPO, KNE diagramom
 • Zisťovanie vzťahu vstupov a výstupov procesu - matica príčin a účinku
 • Zhodnotenie priority vplyvových faktorov na proces - Pareto diagram
 • Hľadanie koreňovej príčiny rôznymi technikami - Ishikawa diagram, afinitný diagram, relačný diagram
 • Hľadanie možností zlepšení – brainstorming
 • Kritériá triedenia a hodnotenia zlepšení
 • Zostavenie katalógu opatrení
Cieľová skupina:
Stredný manažment (oblasť výroby, logistiky a kvality), projektoví manažéri, priemysloví inžinieri, vedúci pracovníci, majstri, team lídri
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95 
010 01 Žilina


Ako sa k nám dostanete

Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak. Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

VÝHODNEJŠIA CENA

 • 10% zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov.
 • Pri registrácii viacerých účastníkov na seminár použite zľavový kupón: 0E42-F6AA-479F.
O svoje skúsenosti sa podelí:

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved