rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Systematický postup znižovania prácnosti

320,00 €cena bez DPH
384,00 € s DPH
Úlohou normovača je okrem merania času aj hľadanie spôsobu jeho znižovania. Súčasťou operácií je plytvanie, ktoré nepridáva hodnotu a v procese ho chceme eliminovať. Rezervy nachádzame v konštrukcii výrobku, používanom materiáli, pracovnom postupe, použitej technológii a náradí, usporiadaní pracoviska a pod.

Termín konania: 10. 03. 2020 - 11. 03. 2020
Miesto konania: Žilina

Do košíka

Úvod
Program:

8.30 - 16.00

 • Systematický postup znižovania prácnosti
 • Záznam informácií o procese (Proces Flow Diagram,...)
 • Identifikácia plytvania v operácií
 • Analýza operácií
 • Praktická aplikácia na pracovisku
Tento seminár je aj súčasťou vzdelávacieho programu Expert normovač.
Účastníci celého programu Expert normovač budú druhý deň poobede pokračovať prezentáciou projektu a testom. Úspešným zvládnutím získajú Certifikát MŠ SR o absolvovaní programu.
 • Prezentácia praktickej časti záverečnej skúšky
 • Záverečný test a vyhodnotenie
Cieľová skupina:
 • priemysloví inžinieri, 
 • projektanti pracovísk, 
 • technológovia, 
 • normovači,
 • majstri a predáci vo výrobe
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:

 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.
 • Stornovanie objednávky:
  • 21 dní pred začiatkom akcie  je možné uskutočniť bezplatné storno. 
  • 20 - 16 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 30 % z ceny. 
  • 15 - 8 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % z ceny. 
  • 7 - 1 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 75 % z ceny. 
  • Pri neúčasti prihláseného zákazníka na akcii sa účtuje 100 % -tný storno poplatok. 
  • Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese info@ipaslovakia.sk.
 • Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

VÝHODNEJŠIA CENA

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu:

 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2)

Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.

 

O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved