rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Systematické odstraňovanie plytvania z procesov

160,00 €cena bez DPH
192,00 € s DPH
Denno denne riešite desiatky problémov. Vyberáte a odstraňujete najvážnejšie a najväčšie plytvania. Napriek tomu sa nám množstvo problémov neustále opakuje. V pozadí je prevládajúci systém hasenia problémov, ktorý spotrebováva veľa zdrojov a neumožňuje Vám odstrániť koreňovú príčinu vzniku problémov, čím znovu vytvára nové problémy.
Veľa ste už počuli o systematickom riešení problémov, ale napriek tomu nie je vo firme používaný rutinne a efektívne. Viete prečo?

Príďte na tréning ako systematicky odstraňovať plytvanie z procesov a ako nastaviť základný systém Shopfloor managementu.

Termín konania: 08. 11. 2019
Miesto konania: Žilina

Do košíka

ÚvodReferencie
Cieľ:

 • Pochopiť zásady systematického riešenia problémov
 • Naučiť sa správne vyberať a riešiť problémy
 • Navrhnúť, ako zmeniť systém hasenia problémov na funkčný shopfloor manažment pre dosahovanie stanovených cieľov

5xPrečo
Príklad: 5 x Prečo
Program:
8.30 - 16.00
 • Typický spôsob riešenia problémov / tréningová hra
  • Aký je správny postup systematického riešenia problémov?
  • Prečo prirodzene nepoužívame systematicky spôsob riešenia problémov?

 • Základné princípy systematického riešenia problémov
  • Ako zaviesť Gemba pohľad na riešené problémy?
  • Ako realizovať 5G princípy v praxi?
  • Ako podporiť transparentnosť riešených problémov? Glass wall management

 • Shopfloor manažment - zber a riešenie denných problémov
  • Ako zvýšiť zodpovednosť tímov za dosahovanie cieľov?
  • Ako správne stanoviť ciele pre jednotlivé tímy?
  • Ako identifikovať nastaviť citlivosť zberu problémov?
  • Aké sú zásady správnej vizualizácie?
  • Ako správne viesť denný shopfloor míting?
  • Ako eskalovať riešené problémy?

 • Nástroje pre riešenie problémov
  • Kedy funguje 5xPrečo?
  • Ako funguje 3+1 zlepšovacia otázka?
  • Ako sa mení prístup pri riešení náhodných a chronických problémov?

 • PDCA systém riešenia problémov
  • Ktoré problémy riešiť tímovo v PDCA?
  • Ako správne definovať problém pomocou 5W2H?
  • Ako a prečo sa používa A3 report?
Cieľová skupina:
 • riaditelia výroby a vedúci prevádzok, 
 • riadiaci pracovníci, 
 • procesní a priemysloví inžinieri, 
 • Lean manažéri
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.
 • Stornovanie objednávky:
  • 21 dní pred začiatkom akcie  je možné uskutočniť bezplatné storno. 
  • 20 - 16 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 30 % z ceny. 
  • 15 - 8 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % z ceny. 
  • 7 - 1 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 75 % z ceny. 
  • Pri neúčasti prihláseného zákazníka na akcii sa účtuje 100 % -tný storno poplatok. 
  • Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese info@ipaslovakia.sk.
 • Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

Výhodnejšia cena

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu:

 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2)

Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.

O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved