rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Stratégia rozvoja dodávateľov

300,00 €cena bez DPH
360,00 € s DPH


Termín konania: 02. 05. 2016 - 03. 05. 2016
Miesto konania: Žilina

Do košíka

Úvod
Cieľ:
Tento seminár je aj súčasťou vzdelávacieho programu Logistik Expert .
Program:
8.30 - 16.00

2.5.2016
 • Poznať zásady a špecifiká so zákazníkom, so zameraním na interného zákazníka 
 • Uvedomenie si odberateľsko – dodávateľského vzťahu medzi internými zákazníkmi
 • Poznať základný komunikačný model a rozumieť princípom jeho fungovania
 • Poznať princípy dávania a prijímania spätnej väzby internému zákazníkovi
 • Poznať základný komunikačný model, jeho zložky a chápať jeho úskalia 
 • Rozumieť princípom aktívneho počúvania a chápať jeho dôležitosť  v komunikácii s interným zákazníkom
 • Poznať vlastný štýl poznávania a prijímania informácií a rozumieť iným štýlom, chápať interpersonálne odlišnosti
 • Rozumieť, ako emócie pomáhajú, resp. bránia komunikácii
 • Mať možnosť sebapoznania a sebareflexie
Lektorka: Ing. Martina Jankolová

3.5.2016
 • Colná legislatíva v EÚ x národná legislatíva vrátane vysvetlenia, kedy a ktoré zákony používame
 • Intrastat
 • Európska únia a colná únia
 • Porovnanie vnútro-unijného obchodu x obchodu s tretími krajinami, vysvetlenie základných zásadných rozdielov
 • Základné colné pojmy – tovar, pôvod tovaru, status, deklarant, zastúpenie priame x nepriame, EORI, AEO, MRN, záväzná informácia x nezáväzná informácia
 • Colne schválené určenia x colné režimy a vysvetlenie ich využitia a podstaty
 • Colné režimy, Colné riadenie - elektronizácia colného riadenia, fázy (zahájenie, typy kontrol, ukončenie, prepustenie do colného režimu), doklady v colnom konaní
 • Colná hodnota tovaru a pôvod tovaru - pôvod tovaru a jeho význam pre colné riadenie, Preferenčný pôvod x nepreferenčný pôvod
 • Colná hodnota a jej význam v colnom riadení – definícia, pripočítateľné x odpočítateľné položky (všetko na príkladoch z praxe)

Lektorka: Ing. Martina Jiříková Svoje dlhodobé pracovné skúsenosti z colnej správy uplatňuje, zúročuje a rozvíja vrámci vlastnej vzdelávacej agentúry IDEA. Svoje znalosti z oblasti colnej problematiky, obchodného práva a medzinárodného obchodu odovzdáva ďalej študentom Vyšších odborných škôl SOKRATES a AHOL v Ostrave, kde vyučuje externe. Prednáškovej činnosti vrámci firemného vzdelávania sa venuje taktiež prostredníctvom pražskej poradenskej spoločnosti skupiny ACCON GROUP. Špecializuje sa na problematiku slobodných pásiem a oblasť východných trhov. V popredí jej odborného záujmu je dlhodobo pôvod tovaru a taktiež problematika cestovného styku na medzinárodných letiskách. Srdcovou záležitosťou je pre ňu oblasť CITESu.

Cieľová skupina:
Stredný manažment, manažéri nákupu a logistiky, vedúci odboru logistiky, vedúci nákupu a skladového hospodárstva, vedúci výroby, priemysloví inžinieri
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o., 
Predmestská 8600/95, 
010 01 Žilina


Ako sa k nám dostanete
O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
 

POTREBUJETE PORADIŤ?

Zavolajte nám: +421 41 23 99 090 / 80
Napíšte nám: info@ipaslovakia.sk
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved