rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Štíhly layout

Informujte sa na konkrétny termín a bližšie podmienky alebo na realizáciu priamo u Vás podľa konkrétnych požiadaviek na kontaktoch uvedených v dolnej časti stránky.

Objednať

Úvod
Cieľ:

 • Porozumieť a naučiť sa základom tvorby štíhleho layoutu a jeho zavedenia.
 • Ukázať základné normy, ktoré je potrebné použiť pri koncepte a novom návrhu.
 • Na praktických ukážkach z praxe upozorniť na chyby, ktoré sa pri návrhoch robia a ako im predísť.
 • Naučiť sa používať základné metódy a princípy.

 

Program:
8.30 - 16.00
 • Princípy štíhleho layoutu
 • Rozbor materiálových tokov a väzieb medzi operáciami (metódy a princípy)
 • Analytické metódy a ich použitie
 • Typy usporiadania, všeobecné zásady a tvorba ideálneho usporiadania
 • Koncepčné riešenie a ich varianty
 • Zohľadnenie obmedzení
 • Normatívy = záväzné normy súvisiace s projektovaním koncepčným i detailným
 • Postup a návrh detailného projektovania pracovísk (plus typické chyby, ku ktorým dochádza a ako im predísť)
 • Organizácia projektu návrhu a zavedenie štíhleho layoutu
 • Ukážky riešení a prípadové štúdie z podnikovej praxe  
 • Diskusia
Cieľová skupina:
Pracovníci útvaru riadenia výroby, priemysloví inžinieri
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o. 
Predmestská 8600/95 
010 01 Žilina


Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
  • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
  • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
  • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak. Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

  VÝHODNEJŠIA CENA

  • 10% zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov.
  • Pri registrácii viacerých účastníkov na seminár použite zľavový kupón: 0E42-F6AA-479F.

O svoje skúsenosti sa podelí:

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved