rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Štíhla údržba formou P-Learning

1 999,00 €cena bez DPH
2 398,80 € s DPH


Termín konania: 04. 02. 2020 - 30. 08. 2020
Miesto konania: Žilina

Do košíka

Úvod
Cieľ:

Čo je Štíhla údržba formou P-Learning?

 1. Osobnostný rozvoj
 2. Zníženie nákladov na údržbu
 3. Implementácia systému pre opakované posudzovanie výšky nákladov na údržbu


P-Learning je nová forma vzdelávania, kedy v jeho priebehu účastníci riešia konkrétny projekt s cieľom úspory minimálne 10 % z nákladov údržby.

Čo získate účasťou na tomto programe?

 • Vyššia efektivita riadenia projektu a nižšie náklady ako na projekt realizovaný v spolupráci s externou firmou
 • Získanie väčších znalostí, ktoré si účastník overí v priebehu riešenia projektu
 • Realizácia projektu využitím princípov projektového manažmentu
 • Podpora odborných garantov zo strany IPA
 • Získanie nových kontaktov, inšpirácií a trendov od účastníkov z ďalších firiemAkú úsporu môžete očakávať?


Otázka Áno Nie
Myslíte si, že máte vysoké náklady na údržbu?   20 %        0 %     
Potrebujete znížiť náklady na údržbu? 5 %  0 %
Máte zavedenú preventívnu a prediktívnu údržbu? 20 %  0 %
Sledujete štruktúrované náklady na údržbu a dokážete ich priradiť k jednotlivým strojom a zariadeniam? 5 %  0 %
Máte nedostatok pracovníkov na údržbe? 5 %  0 %
Vykonávate niektoré činnosti údržby externe? 15 %  0 %
Optimalizovali ste za ostatné 2-3 roky náhradné diely na údržbu? 30 %  0 %


Čím vyššie percento získate, tým vyššiu úsporu môžete očakávať.


Program:

Kategorizácia zariadení a uzlov, analýza nákladovosti (2 dni)

 • Filozofia a metódy Štíhlej údržby
 • Kategorizácia zariadení podľa proritizácie v hodnotovom toku
 • Rozpad na uzly, kategorizácia uzlov podľa následkov poruchy
 • Analýzy nákladovosti
 • Zadanie projektu

Analýza a optimalizácia preventívnej a prediktívnej údržby (2 dni)

 • Prezentácia a vyhodnotenie výsledkov projektu
 • Vytvorenie plánov preventívnej a prediktívnej údržby na základe novej kategorizácie
 • Porovnanie súčasných plánov s návrhom nových
 • Optimalizácia plánov preventívnej a prediktívnej údržby
 • Zadanie úloh k projektom

Analýza a optimalizácia náhradných dielov - ND (2 dni)

 • Prezentácia a vyhodnotenie výsledkov projektu
 • Potreba náhradných dielov na základe novej kategorizácie
 • Porovnanie súčastných ND s novým návrhom
 • Optimalizácia náhradných dielov
 • Zadanie úloh k projektom

Vyhodnotenie projektov (1 deň)

 • Záverečná prezentácia výsledkov projektu
 • Zadefinovanie ďalšieho postupu optimalizácie
 • Odovzdanie certifikátov Expert Štíhlej údržby


Organizácia tréningov

 • Jednotlivé moduly sa konajú každé 2 mesiace. Medzi tréningami pracuje každý účastník na svojom projekte. Tento projekt realizuje so svojim tímom vo firme a má možnosť konzultácie s odbornými garantmi pomocou elektronickej komunikácie. Projekt je pravidelne prezentovaný a vyhodnocovaný na moduloch a nové úlohy do ďalšieho stretnutia sú zadané do akčného plánu.
 • Posledný 7. deň je prezentácia výsledkov a vyhodnotenie projektu. Pri splnení cieľov dostane účastník certifikát Expert Štíhlej údržby.

Cieľová skupina:
 • Vedúci a majstri údržby
 • Technik a špecialista údržby

Odporúčame účasť 2 pracovníkov z jednej firmy z nasledovných dôvodov:
 • Lepšie know-how
 • Vzájomná zastupiteľnosť
 • Vyššia kapacita pri riešení projektu (pôjde sa viac do hĺbky, čím budú vyššie prínosy)
Miesto konania:
Prvé a posledné stretnutie na IPA Slovakia v Žiline.
Ďalšie stretnutia u účastníkov programu budú definované na prvom stretnutí.

IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na programe, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a certifikát o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred školením, ak nie je vopred dohodnuté inak.
O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved