rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Štatistické riadenie procesov a spôsobilosť meracích systémov - SPC a MSA

Informujte sa na konkrétny termín a bližšie podmienky alebo na realizáciu priamo u Vás podľa konkrétnych požiadaviek na kontaktoch uvedených v dolnej časti stránky.

Objednať

Úvod
Cieľ:

SPC

 • Predstaviť problematiku SPC (Statistical Process Control)
 • Pochopiť praktický význam využitia štatistických nástrojov merania a vyhodnocovania procesov – porozumieť správaniu sa procesu z pohľadu variability.
 • Vyskúšať vyhodnotenie spôsobilosti procesu a aplikáciu jeho riadenia na praktickom príklade.
 • Pochopiť význam praktického použitia regulačných diagramov ako základný nástroj riadenia a regulácie procesov (pre spojité a diskrétne typy údajov).
 • Porozumieť metodike výpočtu regulačných medzí a konštrukcii regulačných diagramov.

 

MSA

 • Určiť presnosť a vhodnosť použitia systému merania pre sledovaný parameter.
 • Pochopiť metodiku vyhodnocovania spôsobilosti merania.
 • Oboznámiť sa s možnosťami práce v prostredí MS excel a Minitab.
 • Vyskúšať hodnotenie spôsobilosti meracieho systému na praktickom príklade.
Program:
8:30 - 16:00

SPC

 • Základy SPC - význam v manažérstve kvality, prečo je dôležité, kedy a kde sa používa, ako sa používa
 • Charakteristika analyzovaných dát – spojité a diskrétne údaje
 • Základné štatistické veličiny v oblasti riadenia kvality a ich značenie
 • Pravidlá zberu údajov pre potreby SPC
 • Distribúcia hodnôt
 • Charakteristika normálneho rozdelenia a overenie normality
 • Grafické znázornenie nameraných údajov – Dot Plot, Histogram
 • Spôsobilosť procesu, ukazovatele a indexy pre spojité údaje (cp, cpk, pp, ppk, ppm)
 • Spôsobilosť procesu, ukazovatele a indexy pre diskrétne údaje (DPU, DPMO)
 • Spôsobilosť strojov, indexy cm, cmk
 • Regulačné diagramy – metodika akonštrukcia pre diagramy meraním
 • Regulačné diagramy – metodika akonštrukcia pre diagramy porovnávaním
 • Nelsonove pravidlá v oblasti regulácie procesov – identifikácia vymedziteľných príčin
 • Ukážka realizácie SPC v software – MINITAB
 • Porovnanie využitia MINITAB verzus MS Excel
 • Praktické precvičenie na príkladoch

MSA

 • Terminológia podľa 4.vydania MSA, AIAG
 • Analýza strannosti
 • Analýza linearity
 • Analýza stability
 • Analýza Type 1 Gage Study
 • Analýza Gage R&R
 • Sumarizácia vplyvu MSA na spôsobilosť procesu
 • Analýza MSA pre atributívne údaje
 • Ukážka realizácie jednotlivých analýz MSA v software – MINITAB
 • Porovnanie využitia MINITAB verzus MS Excel
 • Praktické precvičenie na príkladoch
  • o tréningová hra MSA
Cieľová skupina:
 • pracovníci útvaru riadenia kvality,
 • pracovníci výroby, 
 • členovia projektových tímov programu Six Sigma
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina


Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.

Výhodnejšia cena

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu:

 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2)

Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.

O svoje skúsenosti sa podelí:

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 


Radi odpovieme na Vaše otázky ku školeniu

Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk
Zavolajte na tel.: +421 41 23 99 080 / 90 a tel. faktúry: +421 41 23 99 081 (8:00 - 16:30)Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved