rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Procesné riadenie

Informujte sa na konkrétny termín a bližšie podmienky alebo na realizáciu priamo u Vás podľa konkrétnych požiadaviek na kontaktoch uvedených v dolnej časti stránky.

Objednať

Úvod
Cieľ:
 • Naučíte sa ako plánovať, riadiť a zlepšovať podnikové procesy jednoducho a efektívne. 
 • Na praktickom príklade si vyskúšate vybrané metódy a nástroje procesného riadenia v oblasti administratívnych i výrobných procesov. 
 • Budete schopní identifikovať slabé miesta podnikových procesov, inovovať procesy a zlepšovať ich. 
 • Budete schopní definovať pridanú hodnotu vybraných podnikových procesov pre interného i externého zákazníka. 
 • Na príklade jednoduchého procesného tímu budete mať možnosť vyskúšať si základné princípy tímovej práce, zameranej na funkčné firemné procesné riadenie.
Program:
 • Podstata procesného riadenia, jeho ciele a základné princípy fungovania optimálnej procesnej organizácie firmy, administratívnych a výrobných procesov, identifikácia kľúčových plytvaní v súčasných procesoch, návrh možného postupu zlepšovania (aktivity, ciele aktivít, zodpovední, termínová realizácia).
 • Spôsoby popisovania procesov, parametre a metriky výkonnosti procesov, mapovanie toku hodnôt, projektovanie procesnej organizácie, možnosti implementácie procesnej organizácie, zlepšovanie procesov, procesné tímy, procesná versus projektová organizácia, príklady z praxe.
 • Analýza a normovanie práce v rámci podnikových procesov, plánovanie a organizovanie pozícií, pracovných náplní, koordinácia a motivácia ľudí pre zlepšovanie procesov
 • Praktické príklady, tréningové hry
Cieľová skupina:
Vedúci pracovníci podnikových útvarov, riadiaci pracovníci administratívnych a výrobných útvarov, vybraní pracovníci podporných útvarov vo výrobných i nevýrobných firmách, vybraní riadiaci pracovníci, pracovníci nákupu, organizácie a riadenia podnikových procesov a výroby, pracovníci útvarov zlepšovania, kvality, pracovníci útvarov priemyselného inžinierstva a ďalší, ktorí majú záujem zlepšovať organizáciu a riadenie podnikových procesov
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina

Ako sa k nám dostanete

Alebo priamo u vás v podniku (Termín je potrebné dohodnúť v dostatočnom predstihu.)
Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme a občerstvenie.
 • Ubytovanie nie je v cene účastníckeho poplatku.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved