rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Porozumenie princípom štíhlej výroby

160,00 €cena bez DPH
192,00 € s DPH
Snažíte sa neustále o plynulý tok hodnoty k jednému zákazníkovi? Robíte to správne?
Napriek tomu, že Lean prístupy sa zavádzajú už desiatky rokov, stále sa kľúčové princípy LEAN nestali základnou esenciou pre denné manažérske rozhodovanie a často ide len o zavádzanie metódy za metódou. Dôsledkom je, že napriek rokom zavádzania Lean techník si firmy nevybudovali reálny konkurenčný náskok. Zároveň majú problémy s udržateľnosťou výsledkov a aktívnym zapojením ľudí vo firme do realizácie zmien.
Príďte na workshop formou moderovanej diskusie orientovaný na strategické nasmerovanie Lean aktivít a prípadný reštart.

Termín konania: 07. 11. 2019
Miesto konania: Žilina

Do košíka

ÚvodReferencie
Cieľ:

Tento seminár je aj súčasťou vzdelávacieho programu Lean Expert.

 • Pochopiť skutočnú podstatu LEAN princípov
 • Identifikovať rozdiely v úrovni implementácie Lean vo vlastnej firme
 • Navrhnúť smerovanie aktivít pre zlepšenie stavu
Program:
8.30 - 16.00
 • Motívy k zavádzaniu štíhlej výroby
  • Prečo je stále Lean aktuálny? Aký to má zmysel?
  • Akým smerom rozvíjať flexibilitu?

 • Základné princípy štíhlej výroby
  • Ako sa líši Vaša firma od firmy, ktorá sa riadi princípmi LEAN?
  • Aké sú trendy a zmeny v chápaní LEAN?
  • Aké sú úlohy jednotlivých úrovní manažmentu?
 • Definovanie hodnoty z pohľadu zákazníka verzus plytvanie
  • Aké sú 3 prekážky Lean?
  • Aké druhy plytvania potrebujeme odstrániť?
  • Môže byť Lean len o eliminácii plytvania a znižovaní nákladov?

 • Aplikácie Lean
  • Ako vyzerá ideálny plynulý tok?
  • Aké sú princípy Toyota Production System a iných výrobných systémov?
  • Ako sa riadi Lean supply chain / Tréningová hra
 • Výber vhodných metód štíhlej výroby
  • Akú sú typické metódy Lean?
  • Ako to nepreháňať s metódami?

 • Prečo Lean nie vždy funguje tak, ako je to v definíciách?
  • Prečo niektoré programy reštartujeme?
  • Čo musíme zmeniť?

 • Ukážky z praxe
Cieľová skupina:
 • riaditelia výroby a vedúci prevádzok, 
 • riadiaci pracovníci, 
 • procesní a priemysloví inžinieri, 
 • Lean manažéri

Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.
 • Stornovanie objednávky:
  • 21 dní pred začiatkom akcie  je možné uskutočniť bezplatné storno. 
  • 20 - 16 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 30 % z ceny. 
  • 15 - 8 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % z ceny. 
  • 7 - 1 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 75 % z ceny. 
  • Pri neúčasti prihláseného zákazníka na akcii sa účtuje 100 % -tný storno poplatok. 
  • Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese info@ipaslovakia.sk.
 • Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

Výhodnejšia cena

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu:

 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2)

Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.

O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved