rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Plánovanie a riadenie výroby

240,00 €cena bez DPH
288,00 € s DPH
Aký systém riadenia je pre Vás vhodný?

Termín konania: 23. 10. 2012 - 24. 10. 2012
Miesto konania: Žilina

Do košíka

Úvod
Cieľ:
• Vedieť vybrať vhodný systém riadenia výroby (ťahom alebo tlakom) • Vedieť význam a dôsledky procesu uvoľňovania materiálu • Poznať základné metódy riadenia výroby (Kanban, CONWIP, DBR,..) • Poznať princípy plánovania materiálu (MRP) • Vedieť prepočítať kapacity vo výrobe • Poznať princípy a pravidlá rozvrhovania • Poznať spôsoby zberu údajov z výroby
Program:
  • Dielenské plánovanie a riadenie výroby – princípy „ťahového" spôsobu riadenia výroby
  • Kombinácia ťah-tlak
  • Základy konceptov Kanban a One-piece flow
  • Vizuálny FIFO systém s definíciou min/max hladín zásob WIP

Cieľová skupina:
Pracovníci útvaru plánovania a riadenia výroby, útvaru výroby, majstri, priemysloví inžinieri
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o. Predmestská 8600/95 010 01 Žilina
Poznámka k cene:
  • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme a občerstvenie.
  • Ubytovanie nie je v cene účastníckeho poplatku.

O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved