rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Metodika DMAIC v nevýrobných oblastiach a službách

Informujte sa na konkrétny termín a bližšie podmienky alebo na realizáciu priamo u Vás podľa konkrétnych požiadaviek na kontaktoch uvedených v dolnej časti stránky.

Objednať

Úvod
Cieľ:
 • Cieľavedome podporiť rozvoj špecialistov zodpovedných za riešenie pridelených projektov. 
 • Účastníci budú rozvíjať svoje schopnosti tak, aby dokázali systematicky optimalizovať výkonnosť organizácie a dosahovať stabilitu požadovaných výsledkov.
 • Naučiť sa základné princípy definovania a merania procesov a ich variability.
 • Získať prehľad o metódach a nástrojoch DMAIC, ich správnou aplikáciou a súvislostiach medzi nimi.
Program:
12.-14.11. a 28.-29.11.

8:30 - 16:00

Definuj

 • Pochopenie požiadaviek zákazníka a definovanie kľúčových kritérií kvality
 • Prepojenie požiadaviek zákazníka na projekt
 • Nástroje VOC,CTQ, VOB, CTB, SIPOC, projektové zadanie

Meraj

 • Plán zberu údajov 
 • Grafické a numerické nástroje na vyhodnotenie nazbieraných údajov
 • Formulácia hypotéz v priamej väzbe na nazbierané údaje

Analyzuj

 • Identifikácia potenciálnych príčin
 • Metódy a prístupy pre potvrdenie skutočnej príčiny
 • Analýza spôsobilosti mapovaných procesov

Zlepšuj

 • Metódy generovania zlepšení - divergenčné a konvergenčné metódy
 • Metódy zamerané na výber správneho riešenia
 • Plán testovania navrhnutých riešeníRiaď

Riaď

 • Monitorovanie a regulácia navrhnutých zlepšení
 • Ekonomické vyhodnocovanie prínosov zlepšenia
 • Štandardizácia a vizualizácia 

Počas tréningu sa využívajú interaktívne postupy vysvetľovania metód a nástrojov na praktických príkladoch. Súčasťou sú náukové videá, praktické cvičenia,  prípadové štúdie. Previazanie praktickej práce na software Minitab.
Súčasťou sú náukové videá, praktické cvičenia,  prípadové štúdie. Možnosť previazanie praktickej práce na software Minitab.
Cieľová skupina:
 • manažéri a vedúci oddelení
 • procesní špecialisti
 • koordinátori projektov zlepšovania
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina


Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.
 • Stornovanie objednávky:
  • 21 dní pred začiatkom akcie  je možné uskutočniť bezplatné storno. 
  • 20 - 16 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 30 % z ceny. 
  • 15 - 8 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % z ceny. 
  • 7 - 1 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 75 % z ceny. 
  • Pri neúčasti prihláseného zákazníka na akcii sa účtuje 100 % -tný storno poplatok. 
  • Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese info@ipaslovakia.sk.
 • Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

VÝHODNEJŠIA CENA

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu:
 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2)
Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.
O svoje skúsenosti sa podelí:

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved