rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Master štúdium štíhlej administratívy (lean office)

Informujte sa na konkrétny termín a bližšie podmienky alebo na realizáciu priamo u Vás podľa konkrétnych požiadaviek na kontaktoch uvedených v dolnej časti stránky.

Objednať

ÚvodObsahPrínosyFAQ
Cieľ:

Systematické zlepšovanie nevýrobných procesov

Štíhla administratíva má v porovnaní s oblasťou výroby oveľa väčší potenciál efektivity. Vybrali sme to najlepšie z 15. ročných skúseností z Master štúdia priemyselného inžinierstva a vytvorili sme jedinečný koncept zameraný na kvalitu a zefektívnenie nevýrobných procesov.

Čo získate?

 • zručnosti ako odbúrať zbytočnú byrokraciu a znížiť čas trvania nevýrobných procesov
 • zvýšite reakčnú schopnosť na požiadavky zákazníka
 • získate vedomosti, ako zabezpečiť stabilné procesy s vysokou kvalitou
 • prehĺbite si schopnosti v oblasti efektívnej komunikácie a zvládania konfliktov
 • rozviniete svoje silné stránky pri spolupráci s kolegami
 • prehĺbite si vedomosti o systematickom riešení problémov
 • obohatíte sa o praktické skúsenosti lektorov aj ostatných účastníkov
 • získate nové inšpirácie počas stretnutí v spoločnostiach účastníkov
 • prehĺbite si pri písaní Master práce schopnosť premietnuť získané znalosti či skúsenosti do svojej vlastnej praxe

Prečítajte si

Nebojme sa lean administratívy alebo FAQ Master štúdia

Štíhla administratíva v praxi - prípadová štúdia

Program:

 • Ročné štúdium
 • Rozsah: 18 dní
 • Pravidelné stretnutia: 8 modulov

Naučíme vás riadiť zmenu a riešiť projekty v nevýrobných oblastiach: 

 • systematické zlepšovanie nevýrobných procesov
 • zvyšovanie produktivity prác
 • znižovanie nákladov
 • optimalizácie procesov

Okrem toho si účastníci Master štúdia prehĺbia svoje skúsenosti v oblasti: prezentačných techník, moderačných techník a identifikácie potenciálov na zlepšovanie. 

Organizácia Master štúdia

 • V spolupráci s manažmentom spoločnosti definuje účastník štúdia projekt s konkrétnymi očakávanými prínosmi.
 • Účastníkovi sa pridelí osobný profesionálny konzultant zo strany IPA, ktorý mu je poradcom a konzultantom pri projektu.
 • Realizácia soft kills tréningov v priestoroch IPA Slovakia.
 • Realizácia praktických tréningov priamo v spoločnostiach účastníkov.
 • Práca na projekte medzi jednotlivými modulmi, zapojenie spolupracovníkov do riešenia projektu.
 • Výsledkom štúdia je vyriešenie projektu pre firmu a jeho spracovanie formou Master práce.
 • Prezentácia výsledkov projektu a úspešné ukončenie Master štúdia s certifikátom.
Cieľová skupina:
Pracovníci a vedúci pracovníci nevýrobných oddelení.
Účastníci sú najčastejšie na týchto pozíciách:
- HR manažér
- špecialista pre rozvoj
- vedúci finančného útvaru
- managing partner
- manažér užívateľskej podpory
- manažér kvality
- manažér logistiky
Miesto konania:
11 dní - IPA Slovakia, s.r.o., Žilina

10 dní - V spoločnostiach účastníkov v rámci Slovenskej a Českej republiky.
Poznámka k cene:
3 400 Eur bez DPH/ osoba

Platca štúdia uhradí polovicu účastníckeho poplatku zálohovo pred začiatkom každého polroka. Prvá splátka sa uhradí po podpise zmluvy o štúdiu, druhá splátka sa uhradí pred zahájením druhého semestra.

V poplatku je zahrnutá:
 • Účasť na štúdiu
 • Účasť na exkurziách
 • Konzultácie k Master projektu
 • iPad
 • Študijné materiály v elektronickej podobe
 • Organizačné náklady
 • Občerstvenie a obedy
 • Prístup do IPA knižnice
 • Ročné predplatné časopisu Průmyslové inženýrství
 • Odborné brožúrky v elektronickej verzii
Ubytovanie nie je v cene účastníckeho poplatku. Ubytovanie si rezervuje a hradí každý účastník sám. Vieme vám odporučiť hotely.

V prípade záujmu viacerých účastníkov z jednej spoločnosti otvoríme firemné Master štúdium priamo u Vás.
Ohlasy účastníkov:Absolventi vzdelávacieho programu 
2017 - 2018


„Kladne hodnotím vysokú odbornosť lektorov. Prínosom pre účastníkov bola možnosť absolvovať návštevy priamo v spoločnostiach, v ktorých účastníci pracujú. Pozitívne je to, že obsah kurzu je kombináciou hard a soft techník."

  

PhDr. Janka Halašová, HR manažér, Nobel Automotive Slovakia, s.r.o.

„Obsahovo, po odbornej stránke výborne pripravený program otvárajúci nové perspektívy riadenia firmy. Vysoká kvalita prednášajúcich, skvelé praktické ukážky, zákaznícky prístup podčiarkujú vysokú kvalitu celého tímu spoločnosti IPA."

 

Anton Špaček, Konateľ spoločnosti, Balanced HR s.r.o.


„Master štúdium mi přineslo značné množství informací. Ať už teoretických nebo praktické ukázky z ostatních firem. Jsem rád za poznání nových lidí a získání kontaktů. Také návštěvy ve společnostech hodnotím velmi pozitivně. Získané zkušenosti a poznatky určitě uplatním v zaměstnání, ale i v osobním životě."

 

Ing. Jiří Václavík, Vedoucí logistiky a nákupu, V-PODLAHY, s.r.o.

 „Ponúknutá možnosť študovať tento odborný program bola zaujímavá hlavne pre porovnanie výroby vs. administratívy (aký je rozdiel medzi štíhlou administratívou a štíhlou výrobou). Vnímam to ako výbornú možnosť naučiť sa a vyskúšať si aplikáciu rôznych nástrojov LEAN + zdieľanie skúseností s kolegami iných firiem. Obsah štúdia je praktický, ako ekonomika, zlepšovanie procesov, zvládanie konfliktov, tímová práca… Každý deň sa dá niečo prakticky využiť."

 

Ing. Anton Madleňák, Manažér kvality, HERN s.r.o.

  

„Štíhla administratíva, alebo workflow – riadenie toku práce je u nás vo firme aktuálna téma. Za seba môžem povedať, že ma oslovil obsah programu. Bol postavený komplexne a ponúkal riešenia. Kombinácia sebarozvoja, praktických informácií, inšpirácií z exkurzií a zdieľaní skúseností so spolužiakmi a na koniec vlastný projekt v spolupráci so skúseným mentorom, bola veľkou výzvou. Štúdium je pre mňa inšpiratívne, prínosné, komplexné, praktické a účelné. Myslím, že sme výborná skupinka zanietených ľudí s bohatými skúsenosťami a chuťou pracovať na sebe i za firmu. Vždy sa teším na stretnutie s nimi a spoločné debaty pri obede, kávových prestávkach, či teambuildingoch po tréningu. Pri témach KAIZEN v administratíve, Ekonomické minimum to bolo o opakovaní a utvrdení si vedomostí a občas sa našlo aj niečo, čo prekvapilo. Témy ako Efektívna komunikácia a Zvládanie konfliktov išli pod kožu. Zážitky a zistenia z týchto aktivít silno rezonujú dodnes. Každodenne uplatňujem mnohé poznatky zo štúdia v práci i v súkromí."

Mgr. Silvia Mokošáková, Špecialista pre rozvoj, HERN s.r.o.

 

„V našej firme sa aktívne zaoberáme témou zlepšovania procesov. Obsah Master štúdia štíhlej administratívy ponúkal skvelú možnosť načerpať nové poznatky mimo našej zabehnutej koncernovej kultúry. Neustále zlepšovanie procesov kdekoľvek v rámci firmy je nevyhnutné pre úspech. Administratíva má svoje špecifiká. Plytvanie a neefektívne procesy nemusia byť na prvý pohľad viditeľné. Štúdium naplnilo moje očakávania. Každá téma bola profesionálne spracovaná a prezentovaná fundovanými odborníkmi. Tiež som privítal možnosť networkingu s firmami z výroby. Ako maloobchodná sieť tak máme možnosť konfrontovať a diskutovať naše postupy s kolegami z priemyslu, čo je rozhodne príjemným obohatením celého štúdia. Vo svojej praxi využívam najmä vizualizáciu procesov."

Jaroslav Horký, Manažér podpory používateľov, dm drogerie markt, s.r.o.

O svoje skúsenosti sa podelí:

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved