rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Master štúdium priemyselného inžinierstva SR

5 000,00 €cena bez DPH
6 000,00 € s DPH
S certifikátom IPA Slovakia

Termín konania: 12. 09. 2019
Miesto konania: Žilina

Pozvánka na stiahnutie: otvoriť pozvánku

Do košíka

ÚvodUkážky prínosovAbsolventi a ich projektyFAQ
Cieľ:

 

IPA od svojho vzniku v roku 2000 rozvíja priemyselných inžinierov v komplexnom rozvojom programe Master štúdium priemyselného inžinierstva, ktoré je zamerané na také oblasti, akými sú výroba, logistika, kvalita a zlepšovanie v nich. Je určené manažérom a špecialistom od úrovne stredného až po TOP manažment výrobných spoločností.


maste studium


Staňte sa efektívnejší v riešení problémov

 1. Rozviňte svoju schopnosť identifikovať, analyzovať a riešiť potenciál v procesoch výroby
 2. Zamerajte sa na akciu na vašom pracovisku so všetkými účastníkmi štúdia 
 3. Optimalizujte výrobné procesy s garantovanými prínosmi a s podporou osobného konzultanta 
 4. Zvýšte svoju kvalifikáciu


✔ Od roku 2000 viac ako 276 absolventov

Z hľadiska dosiahnutých úspor ide o celkovú sumu viac ako 13 mil. €.

 

✔ Praktické skúsenosti s riešením problémov

Master štúdium intenzívne rozvíja schopnosť identifikovať, analyzovať a riešiť potenciál v procesoch výroby.

✔ Garancia návratnosti investície

IPA Slovakia garantuje zmluvne každému účastníkovi návratnosť investície do Master štúdia. Priemerné úspory z Master prác dlhodobo predstavujú sumu viac ako 48 000 € a zatiaľ žiaden zákazník nemal dôvod požadovať refundáciu investície do tohto vzdelávania.

 

✔ Inšpirácie a networking

Vďaka tomu, že odborné moduly prebiehajú v spoločnostiach účastníkov, bude každý z nich vidieť, aké problémy sú v iných firmách a akým spôsobom sú tam riešené. Zároveň každá firma dostane spätnú väzbu od účastníkov a lektora.

✔ Príprava na novú pozíciu 
✔ Okamžité uplatnenie absolventov

Niektorí z nich sa stali po ukončení Master štúdia riaditeľmi a konateľmi veľkých nadnárodných firiem, iní úspešne vedú výrobné a technické útvary, ďalší riadia v koncerne nadnárodné tímy priemyselných inžinierov a sú poverení realizáciou významných globálnych zmien.

 

✔ Finančný benefit pre zamestnávateľa

Na jednej strane sa investície do vzdelávania niekoľkonásobne vrátia v podobe prínosov vyplývajúcich z Master práce. Na druhej strane bude nezanedbateľným prínosom realizácia konkrétneho modulu v danej firme. Dva dni, ktoré strávi celá skupina Master u účastníka, prinesie priamy efekt (úsporu alebo vyriešený problém).

 

✔ Rozvojový benefit s prínosom pre ďalších ľudí vo firme

Firma je tak dobrá ako rýchlo a efektívne dokáže vyriešiť vzniknuté problémy. Ľudí, ktorí toto dokážu, nie je veľa. Master štúdium je určené práve na rozvoj akcieschopnosti. Vedľajším efektom môže byť aj to, že absolventi dokážu následne rozvíjať ľudí priamo vo firme.

 

✔ Lektori z praxe s desiatkami projektov

Lektori majú za sebou dlhoročnú prax na konkrétnych projektoch v rámci strednej Európy. Za roky svojej praxe spoznali desiatky spoločností a svoje skúsenosti vedia poskytnúť študentom zaujímavým a účinným spôsobom.master studium


Program:
 • Trvanie: september 2019 – december 2020
 • Rozsah: 25 dní
 • Pravidelné stretnutia: 13 modulov

Nový program Master štúdia od ročníka 9/2018

O novinkách v štúdiu sa dozviete v rozhovore s garantom štúdia Robom Debnárom.
                                      

Poradie

Téma

Rozsah

Mesiac

1.

Správne zmeny správne*

1 deň September
2. Manažment zmeny -  zmena myslenia a budovanie návykov**
1 deň September
3. Praktická cesta k Industry 4.0*
1 deň Október
4. Štíhly projektový manažment a zadefinovanie Master prác*
1 deň Október
5. Sila argumentácie a vyjednávania**
1 deň November
6. Umenie pýtať sa a viesť diskusiu**
1 deň November
7. Analýza procesov s využitím value stream mapy*
2 dni December
8. Zlepšovanie procesov a techniky riešenia problémov*
2 dni Január
9. Konštruktívna spätná väzba**
1 deň Február
10. Motiváciou k úspechu**
1 deň Február
11. Produktívne a systematicky udržiavané zariadenie*
2 dni Marec
12. Majster prezentačných zručností**
1 deň Apríl
13. Kontrolný deň - písomný test + prezentácia Master prác
1 deň Apríl
14. Časový manažment**
1 deň  Máj
15. Tajomstvo emocionality**
1 deň Máj
16. Produktívne pracovisko* 2 dni Jún
17. Kvalita na pracovisku*
2 dni Júl
18. Štíhla logistika*
2 dni September
19. Záverečné skúšky a obhajoba Master práce
1 deň December

* Hard moduly
** Soft moduly


Organizácia štúdia 

 • účastník štúdia v spolupráci s manažmentom spoločnosti definuje tému projektu s konkrétnymi očakávanými prínosmi
 • podpis zmluvy o štúdiu aj s garantovanými prínosmi
 • pridelenie osobného konzultanta zo strany IPA, ktorý mu je radcom a konzultantom pri riešení náročnejších problémov počas štúdia
 • realizácia teoretických tréningov
 • realizácia praktických tréningov priamo v dielni vo vybraných spoločnostiach, riešenie prípadových štúdií
 • práca na projekte medzi jednotlivými modulmi, zapojenie spolupracovníkov do riešenia projektu
 • priebežný reporting manažmentu spoločnosti o priebehu štúdia a plnení harmonogramu
 • konzultácie zadaného projektu priamo počas tréningu alebo individuálne
 • spracovanie Master práce (písomná prezentácia dosiahnutých výsledkov)
 • prezentácia výsledkov štúdia pred manažmentom spoločnosti
 • úspešné ukončenie Master štúdia a získanie certifikátu


Zaujímavosti od roku 2000

 • Koľko absolventov ukončilo Master štúdium od roku 2000?
 • Aké celkové úspory dosiahli absolventi?
 • Koľko mužov a žien navštevuje štúdium?
 • V akých jazykoch môžete písať Master prácu?

Kliknite na obrázok pre zväčšenie celej infografiky a prečítajte si odpovede.

   Master štúdium priemyselného inžinierstva

Cieľová skupina:
 • stredný manažment
 • riadiaci pracovníci podnikových útvarov:
  • plánovania a riadenia výroby 
  • organizácie a riadenia výroby
  • logistiky
  • kvality
  • zlepšovania 
 • ostatní pracovníci, ktorí majú záujem získať nové znalosti a prehĺbiť si skúsenosti
Miesto konania:
 1. IPA Slovakia, s.r.o., Žilina
 2. V závodoch účastníkov

Poznámka k cene:

5 000 Eur bez DPH
2 splátky Registrácia končí 31.7.2019 • Jedna skupina má obmedzený počet 15 účastníkov. Prihlášky sú potvrdzované podľa dátumu prijatia.
 • Platca štúdia uhradí polovicu účastníckeho poplatku zálohovo pred začiatkom každého polroka. Prvá splátka sa uhradí po podpise zmluvy o štúdiu, druhá splátka sa uhradí pred zahájením druhého semestra.
 • Náklady na ubytovanie nie sú v cene účastníckeho poplatku.


V poplatku je zahrnutá:
 • účasť na štúdiu
 • účasť na exkurziách v rámci štúdia
 • konzultácie a hodnotenie Master projektu
 • kontrolný deň
 • záverečná obhajoba so slávnostným ukončením štúdia
 • tablet s prístupom k elektronickým materiálom
 • študijné materiály v elektronickej podobe
 • tlačené formuláre navyše k elektronickej verzii
 • organizačné náklady
 • občerstvenie

Každý účastník navyše získa:

 • prístup do IPA knižnice
 • 10% zľavu na nákup brožúr v IPA e-obchode počas Master štúdia
 • odborné brožúry v elektronickej podobe

Ohlasy účastníkov:
 • "Master štúdium sa mi veľmi páčilo. Prinieslo mi nové obzory v mojom obore a nie v poslednom mieste aj spoločnosti, pre ktorú som ho absolvoval. Do budúcnosti by som ešte chcel absolvovať ďalšie vzdelávanie. Odborný, slušný a ústretový prístup zo spoločnosti IPA bol vy vysokej úrovni. Vrelo odporúčam."

Marek Solčiansky, ŠVEC a SPOL, s.r.o.
 • "Štúdium hodnotím ako veľmi prínosné. Témy sú výberom a prierezom lean metodík, výrobného systému a personálnych záležitostí. Vedomosti využívam každodenne v praxi."
Ing. Peter Benčat, ZF Slovakia, a.s., Levice

 • "Master štúdium bolo rozhodne prínosom pre mňa a firmu. Pomohlo mi lepšie zvládnuť projekt, na ktorom som popri štúdiu pracoval a zároveň mi pomohlo lepšie sa pripraviť na novú pozíciu vo firme cez široký záber tém, s ktorými sa momentálne stretávam v dennodennej praxi. Úroveň lektorov bola na vysokej úrovni, navyše majú mnoho praktických skúseností z rôznych projektov, ktoré realizovali aj v jednotlivých firmách účastníkov školenia."
Ing. Ľubor Príbiš, ZF Slovakia, a.s.
 • "Personálny rozvoj je pre firmu kľúčový. Toto bolo aj dôvodom absolvovania Master štúdia. Veľkým pozitívom je prepojenie teoretických východísk s praxou. Rotácia výroby v závodoch participujúcich je vynikajúca myšlienka. Kombinácia výučby zameranej na hard a csoft skills bola primeraná. Zmysluplná je povinnosť realizovať projekt. Projekt „Implementácie TPM" v našej firme mal značené finančné i nefinančné benefity."

  Mgr. Ján Plutko, Hella Innenleuchten – Systeme Bratislava, s.r.o.

 • "V rámci mojej účasti na vzdelávacom programe Master štúdium priemyselného inžinierstva chcem vyzdvihnúť: osobitný prístup, rozmanitosť ponuky produktov, bezchybne spracované podklady, prístup a ochotu prednášajúcich, možnosť zoznámiť sa s novými kolegami, výmenu skúseností a inšpiráciu pre budúcnosť. Do budúcna môžem vrelo odporučiť aj ďalším kolegom spoločnosť IPA Slovakia ako partnera k zvyšovaniu osobného rozvoja a spolupráce pri rôznych projektoch. Služby, ktoré spoločnosť poskytuje, sú na vysokej úrovni."Jozef Boško, BSH Drives and Pumps, s.r.o.

 • "Som veľmi rada, že som sa mohla stať súčasťou Master štúdia priemyselného inžinierstva, ročník 2015-2016. Celé štúdium bolo pre mňa veľmi prínosné. Naučila som mnoho nových vecí, spoznala nové spoločnosti a hlavne spoznala nových ľudí ako spolužiakov, ale i ľudí zo spoločnosti IPA Slovakia. Veľkým prínosom boli pre mňa získané skúsenosti v rámci predmetov zameraných na soft skills. Tieto hodiny boli veľmi dobre realizované. Vyskúšali sme si reálne situácie, príklady."

  Ing. Martina Paalová, Nemak Slovakia, s.r.o.

 • "Na začiatku to bola jedna veľká neznáma a samý otáznik. O čom to bude? Akí budú moji spolužiaci? A čo lektori? Nestrácam tu čas? Musím úprimne povedať, že tieto otázky dostali odpoveď hneď počas prvých stretnutí a na ďalšie stretnutia sme sa veľmi tešili, nakoľko sa z nás stala jedna super partia a boli sme zvedaví, čo nové sa dozvieme a uvidíme. Master štúdium určite odporučím ďalším mojim kolegom."

  Lukáš Pinkas, Boge Elastmetall Slovakia a.s.

 • "Velkým přínosem pro mne byly studijní bloky zaměřené na měkké dovednosti, také exkurze v jiných firmách a na ně navazující diskuze se spolužáky. Zajímavý a přínosný byl také praktický náhled na aplikaci tvrdých dovedností. Informace a studijní materiály získané během master studia jsou pro mne cennou oporou a díky praktickému zaměření celého studia z nich budu i nadále čerpat."

  Ing. Jiří Fürst, Česká zbrojovka, a.s.

 • „Štúdium ako celok hodnotím veľmi pozitívne. Výber jednotlivých tém a okruhov mi plne vyhovoval. Hoci som už o viacerých metódach počul, dokonca ich aj v praxi využívame, vždy je dobré si niečo zopakovať alebo vidieť trochu z iného pohľadu. Veľmi dobré bolo to, že väčšina stretnutí bola organizovaná priamo vo firmách, a mali sme možnosť vidieť, ako to vyzerá u susedov, príp. sa nechať inšpirovať. Úroveň lektorov veľmi dobrá. Ďakujem."

  Ing. Martin Gába, ZF Slovakia, a.s.

 • "Master štúdium mi poskytlo získanie nových vedomostí a zároveň upevnenie skúseností z praxe. Veľkým benefitom bola možnosť spoznať procesy v iných výrobných závodoch a načerpať tak množstvo inšpirácií pre možnú aplikáciu u nás. Tiež ďakujem za možnosť spoznať nových ľudí s veľkými skúsenosťami a môcť si navzájom poskytnúť cenné rady."

  Ing. Roman Vierik, Nobel Automostive Slovakia, s.r.o.
 • „Organizácia štúdia bola na vysokej úrovni. Osobne pre mňa veľká skúsenosť, získal som veľa nových poznatkov. Niektoré z nich budem vedieť použiť ďalej v praxi. O tomto štúdiu som napísal článok v našich "Boge novinkách". Toto Master štúdium som odporučil aj mojím ďalším kolegom. Veľkou výhodou tohto štúdia je, že prebieha v rôznych firmách."

  Ing. Radovan Mihálik, Boge Elastmetall Slovakia, a.s.

 • „Školenie z pohľadu organizačného bolo prevedené na vysokej úrovni. Prednášajúci a ich prednášky boli taktiež na vysokej úrovni. Flexibilne sa menili zamerania jednotlivých tém podľa požiadaviek účastníkov. Mne osobne Master štúdium prinieslo väčší rozhľad pri riešení úloh, problémov a krízových situácií, poprípade viem, na koho sa obrátiť o radu. Ďakujem za príjemne strávené chvíle."

  Ing. Martin Trošan, Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.

 • „Master štúdium ma naučilo využívať rôzne nástroje na optimalizáciu a zefektívnenie akéhokoľvek druhu činnosti. Naučilo ma identifikovať rôzne druhy plytvania a hľadať možnosti zlepšenia aj tam, kde sa už zdanlivo nenachádzajú. Celé štúdium hodnotím ako výborné pre začínajúceho priemyselného inžiniera, ako aj pre skúseného človeka s praxou."

  Jozef Ondrejmiška, ZF Slovakia, a.s., Levice

 • „Jako účastník Master studia průmyslového inženýrství jsem získal teoretické a praktické dovednosti v oblasti Štíhlé výroby. V teoretické části osobnostního rozvoje jsem se zdokonalil v moderačních a prezentačních dovednostech. Mám dostatek informací jaké techniky použít při řešení problémů a jak správně načasovat a vést projekt. V druhé části studia, která byla spojená s tréninkem a implementacemi vybraných metod jsem kladně hodnotil jak formu prezentace, tak pozitivní praktickou ukázku přímo na vybraném výrobním provozu. Po ukončení studia umím lépe řídit změnu a řešit projekty v oblastech zvyšování produktivity práce. Dále snižovat náklady a eliminovat veškeré ztráty a formy plýtvání ve výrobě." 

Ladislav Kořínek, Hanácké železárny a pérovny a.s.

 • „Velmi profesionálně pripravený kurz, který srozumiteľne a prakticky ukazuje základní i pokročilejší techniky průmyslového inženýrství. Exkurze a školení ve firmách účastníků mi v mnoha oblastech tzv. "otevřela oči". Ďekuji za to!."

  Ing. Ph.D. Miroslav Janíček, Greiner Packaging Slušovice, s.r.o.

 • „Tento vzdelávací program účelne kombinuje teoretické poznatky a praktické znalosti s cieľom zvládnuť ich použitie pri riešení reálnych úloh v praxi. Veľkým prínosom pre nás je to, že všetky tieto techniky priemyslového inžinierstva sú využiteľné v automobilovom priemysle, teda sú to veci, ktorými sa vieme dopracovať k želanej spokojnosti zákazníka. Ďalším plusom bolo, že sme sa mohli pozrieť aj do iných firiem a zúčastniť sa riešenia jednotlivých projektov našich kolegov."

  Eduard Dovičic, Libor Zachar, Lubomír Novák, Boge Elastemtall Slovakia, a.s.

 • „Počas Master štúdia som pracovala na projekte, ktorým sme dokázali výrazným spôsobom ovplyvniť problematické procesy vo výrobe. Nakoľko toto štúdium ponúka možnosť využiť skúsenosti odborníkov vo forme osobného konzultanta, túto metódu tréningu vnímam ako nadčasovú a vysoko efektívnu. Konzultant má široký záber skúseností z rôznych oblastí priemyslu, ktorými pomáha účastníkovi Master štúdia napredovať v projekte efektívnym spôsobom. Spoločný čas strávený na konkrétnom projekte zahŕňa aj osobné konzultácie, čo predstavuje výhodu pre obidve strany, nakoľko každý zo zúčastnených má možnosť získať nové poznatky pre svoj osobný aj profesionálny rast."

  Lenka Potočová, ECCO Slovakia, a.s.

 • „Master štúdium hodnotím pozitívne a ako hlavné prínosy vidím v riešení konkrétnych problémov z prostredia jednotlivých podnikov, získavanie skúseností od lektorov a medzi študentami navzájom. Samozrejme najväčší prínos vidím v záverečnej práci, ktorá sa vykonáva priamo v podniku a pri ktorej si študent priamo overí získané vedomosti."
  Ing. Peter Húska, Power – One s.r.o.
 • „Master štúdium, které jsem nevštěvoval, mne dala jasný směr a význam mé práce. Studium, je zaměřené na praxi což považuji za velice dobré. Studijní materiály, které jsem během studia získal, jsou pro mne dobrým rádcem a pomocníkem při řešení nových úloh a projektů. Všechny metody, které jsou probírané na Master studiu do sebe logicky zapadají. Tam kde jedna metoda končí (teoreticky) tam druhá začíná. I tréninkové hry byly nejen vtipné, ale i trefné."
  Ivan Blažek, Norma Czech s.r.o.
 • „So štúdiom sme boli veľmi spokojní. Prinieslo nám veľa nových poznatkov a vedomostí, spoznali sme nové metódy a praktické príklady, akým spôsobom využiť metódy priemyselného inžinierstva v praxi. Niektoré z nich sa nám podarilo aplikovať v našej práci už počas štúdia a to hlavne v oblasti logistiky a výroby. Počas štúdia sme tiež spoznali nových kolegov, ktorí pracujú na rôznych pozíciách v úspešných firmách a ktorí zároveň do master štúdia priniesli aj mnoho praktických poznatkov a skúseností. Pozitívne hodnotíme taktiež lektorov, ich prístup praktické skúsenosti a zároveň vytvárali príjemnú atmosféru, za čo im prináleží naša vďaka.                                                                                                         
  Ing. Ivana Filipová, Miroslava Hranková, MBA, Ing. Miroslav Seleši, Ing. Mária Tobolková, Ľubomír Vanko, Manz Automation Slovakia, s.r.o.
 • „Počas Master štúdia v projekte Priemyselné inžinierstvo a logistika som sa oboznámil s metodikami štíhlej výroby. Toto štúdium je prínosom pre moju prácu a profesionálny rast, vďaka nemu a rozšírili moje obzory o nové vedomosti a poznatky. Dozvedel som sa zaujímavé a užitočné spôsoby práce, riadenia práce a pracovísk, ktoré prinášajú uľahčenie a zjednodušenie do výrobného procesu. Takéto štúdium môže zamestnancom na logistike a vo výrobe zabezpečiť plynulejšiu výrobu a kvalitnejšie produkty. Aplikovaním týchto metód sa práca nielen zjednoduší, ale aj sprehľadní a usporiada. Vrelo odporúčam."
  Ing. Peter Škula a Ing. Rastislav Krajčovič, ZF Levice, s.r.o.
 • „Master štúdium mi dalo veľa nových poznatkov, ktoré už aj realizujem vo výrobnom procese v našom závode. Štúdium mi umožnilo úplne nový pohľad na každodenné problémy a možnosti ich riešenia. Pomocou nových vedomostí môžem v praxi zvýšiť produktivitu práce a znížiť skladové zásoby a tým zefektívniť výrobný proces. Štúdium odporúčam mojim kolegom."
ZF Slovakia a.s., Levice
 • "Štúdium, ktoré som absolvoval hodnotím veľmi pozitívne. Z pohľadu mojej pozície, ktorú vo firme zastávam - výrobný riaditeľ, som dostal široký okruh vedomostí, nástrojov na riešenie rôznych problémov, s ktorými sa vo výrobe stretávam. Spôsob a obsah vzdelávania pre ľudí na manažérskych pozíciach bol zvolený dobre. Preto odporúčam ponúkať toto vzdelávanie pre ľudí, ktorí pracujú na týchto pozíciách vo firme a potrebujú získať všeobecný prehľad o metódach priemyselného inžinierstva a zlepšovania procesov. Nie je vhodné pre pracovníkov, ktorí by mali byť odborníci v určitej oblasti. Pozitívne hodnotím lektorov z pohľadu odbornosti, skúseností, prezentácie praktických príkladov a atmosféry akú na stretnutiach dokázali vytvoriť.
  Som rád že som mohol absolvovať toto vzdelávanie, že sme vytvorili spolu z kolegami dobrý tím, ako na stretnutiach tak aj mimo nich. Verím, že získaný prehľad vedomostí využijem na svojej pozícii čo najlepšie. Prajem spoločnosti IPA, aby mala v budúcnosti čo najviac spokojných klientov, úspešné projekty a aby si udržala trend, ktorý nastúpila a v čom je dobrá a to je spojenie teórie z praxou."                                                                                                                                                                                                                                                         
  Štefan Uhliarik, ZTS Strojárne, a.s. Námestovo      
 • "So štúdiom som bol veľmi spokojný. Pomohlo mi prehĺbiť si vedomosti v riadení ľudí a výrobného procesu. Taktiež som získal nové pohľady na plánovanie a logistiku. Toto štúdium mi naznačilo smerovanie, vývoj a trendy moderných podnikov, medzi ktoré sa aplikáciou novo získaných poznatkov chceme dostať. Tieto spôsoby sú nevyhnutné na udržanie sa v silnej konkurencii na európskom trhu."
  Milan Rambala, HKS Forge, s.r.o.
 •  "Master štúdium mi prinieslo mnoho nových poznatkov a vedomostí, bol to rok, ktorý ma posunul o veľký krok vpred, spoznala som mnohé nové metódy a praktické návody ako využiť metódy priemyselného inžinierstva v praxi. Niektoré z nich sa mi podarilo aplikovať vo svojej práci už počas štúdia a to nielen vo výrobnej sfére, ale aj pri zlepšovaní nevýrobných procesov."
  Mgr. Diana Pflegerová, SE – Bordnetze, s.r.o.
 • "Mnohé metódy, postupy, riešené štúdie, príklady z praxe, ktorými sme sa počas štúdia zaoberali sú pre mňa novými možnosťami vhodnými použiť pri riešení úloh a projektov, ktoré firma Nemak Slovakia s.r.o. ako dynamická a úspešná spoločnosť na automobilovom trhu neustále ponúka.
  Mnohé metódy sú využívané v rôznych podobách a samotný riešitelia úloh si ani neuvedomujú, že práve použili Ganttov diagram, časť Red Green analýzy alebo metódu 5 X PREČO , ale vedia prečo to robia, vedia, že je to nástroj resp. cesta, ktorá im pomôže keď nie nájsť riešenie, tak identifikovať, poznať čo je potrebné riešiť, vedieť kde sa problém nachádza.
  Všetky tieto metódy sa opierajú o metódu metód „ZDRAVÉHO SEDLIACKEHO ROZUMU" a to je aj jeden z mojich hlavných cieľov využívať pri riešení úloh kombináciu zdravého sedliackeho rozumu doplnenú o postupy a princípy metód používaných pri riešení úloh a projektov.
  Samozrejme nie menej podstatná je skutočnosť, spoznania nových osobnosti – kolegov z master štúdia, ktorí úspešne pracujú na rôznych pozíciach v úspešných firmách a ktorí zároveň do master štúdia priniesli aj mnoho praktických poznatkov a skúsenosti.
  Je dôležité povedať, že množstvo prijatých informácií v tak krátkom čase, nám „vystačí" na pomerne dlhé obdobie, kým bude potrebná ďalšia „dávka" informácií. Záleží teraz len na MNE ako to použijem."
  Ing. Marek Minda, Nemak Slovakia, s.r.o.
 • „Štúdium mi otvorilo nové možnosti. Poznal som veľa nových metód, ktoré som sa už v priebehu štúdia pokúšal využiť v našom podniku. Moje poznanie je také, že mi štúdium dalo rad praktických návodov na využitie metód priemyselného inžinierstva, ktoré veľmi dobre fungujú i v nevýrobnej firme".

Ing. Vladimír Mataj, SPP , a.s.

O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved