rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Manažér údržby - Expert

960,00 €cena bez DPH
1 152,00 € s DPH
6 školiacich dní
160 Eur bez DPH/ 1 školiaci deň

1. ročník - UVÁDZACIA CENA

Termín konania: 02. 05. 2019 - 26. 06. 2019
Miesto konania: Žilina

Do košíka

Úvod
Cieľ:

Cieľom programu je prakticky ukázať a prejsť moderné nástroje pre efektívne riadenie údržby. Pomoc a smerovanie pri budovaní moderného útvaru údržby. Vzájomne sa podeliť o skúsenosti v oblasti riadenia údržby.

Program:

každý deň v čase od 8.30 - 16.00 

1. Návrh procesného modelu údržby

2. 5. 2019

 • Workflow tvorby vecného plánu
 • Workflow tvorby finančného plánu
 • Workflow počtu údržbárov
 • Tvorba systému ukazovateľov a reporting
 • Metódy kategorizácie a strategizácie zariadení

2. Systém riadenia činností údržby - prev. prehliadky - definovanie plánov 

3. 5. 2019

 • Systém riadenia činností údržby - plánovanie opravy - definovanie plánov
 • Návrh systému AÚ (štruktúra, atribúty štandardov, vizualizácia)
 • Tvorba workflow riešenia porúch (ATP, VSM opráv)
 • Kódovník porúch
 • Definovanie metodiky pre meranie vyťaženia údržbárov
 • Informačné systémy údržby

3. Definovanie kritických ND, návrh optimálnych hladín výšky zásob ND


23. 5. 2019
 • Definovanie pravidiel riadenia skladov ND (vizualizácia ND, uloženie, vychystávanie) 
 • Definovanie pravidiel pre nadobudnutie investície (vendor list)
 • Návrh pravidiel hodnotenia investície počas životného cyklu
 • Definovanie BluePrint

4. Outsourcing údržby

24. 5. 2019 

 • Systémový audit údržby
 • Rýchly audit PÚ
 • Zlepšovanie v údržbe (Shop Floor)
 • Bezpečnosť v údržbe - LOTO
 • Legislatíva v údržbe
 • Tvorba rozvojového programu znalostí a zručností
 • Podpora pri návrhu a budovaní tréning centra - M 4.0

5. Časový manažment a organizácia práce manažéra údržby

25. 6. 2019
 • PREPRACOVANOSŤ - čo ju spôsobuje, ako sa prejavuje, ako s ňou bojovať
 • 10 hlavných dôvodov prečo nestíhame v práci
 • Čo je TIME MANAGEMENT (TM) ?
 • čo je SELF MANAGEMENT (SM) ?
 • Úspech a šťastie - Prečo robíme to čo robíme - čo nás ženie?
 • SEBAREFLEXIA - Kto vlastne som a čo očakávam od života?
 • 7 tajomstiev optimálneho riadenia úloh
 • Viete presne, kam sa chcete dostať? (vízia, ciele, úlohy, hodnoty)

6. Moderovanie workshopov a porád v údržbe

26. 6. 2019
 • Čo je workshop / porada a kedy ho využívať
 • Úlohy a zodpovednosť moderátora za priebeh workshopov a porád
 • Príprava workshopu alebo porady
 • Správne definovanie cieľov workshopu alebo porady
 • Základné nástroje workshopu alebo porady
 • Efektívne riešenie problémov počas workshopu alebo porady
 • Spracovanie a záznam z workshopu alebo porady
 • Osoba moderátora a "finty" z praxe
 • Video z praktickej realizácie workshopu alebo porady


Odovzdanie certifikátu Manažér údržby - Expert
Poznámka:
Teoretická časť formou prednášky
Praktická časť formou tréningovej hry
Ukážky riešení formou prípadovej štúdie
Cieľová skupina:
 • riadiaci pracovníci údržby,
 • riaditeľ údržby,
 • vedúci technického úseku
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak. 
 • Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

Výhodnejšia cena

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu:

 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2)

Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.

O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved