rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Audity procesov a LPA audity ako rýchly spôsob diagnostiky stavu firmy

145,00 €cena bez DPH
174,00 € s DPH
LPA audit rýchlym spôsobom diagnostikuje stav vo firme a navrhuje najvhodnejšiu terapiu.
Seminár podľa AIAG CQI-8.

Termín konania: 13. 12. 2019
Miesto konania: Žilina

Do košíka

Úvod
Cieľ:
 • Spoznať princípy a druhy auditov v podnikoch.
 • Uvedomiť si, čo je cieľom LPA auditu, prečo sa robí audit.
 • Princípy a prínosy viacúrovňových auditov.
Program:
8:30 – 16:00
 • Prečo sú audity dôležité?
 • Audity, základné pojmy procesných auditov
 • Princípy a účel auditu, použitie výsledkov auditu
 • Druhy auditov
 • Audit výrobného systému – čo si všímať
 • Audity zavedených metód (napr. 5S, TPM a pod.)
 • Čo je viacúrovňový audit, vlastník
 • Prínos LPA auditu ako nástroja riadenia
 • Realizácia LPA auditov, auditované oblasti
 • Preskúmanie vedením a neustále zlepšovanie viacúrovňových auditov
 • Čo je a čo nie je LPA audit
 • Zodpovednosti a komunikácia v LPA audite
 • Početnosť podľa úrovní organizácie
 • Vyhodnotenie LPA auditov, dokumentácia


Cieľová skupina:
 • firemní audítori, 
 • majstri, 
 • predáci, 
 • procesní inžinieri, 
 • kvalitári, 
 • manažéri firmy, 
 • inžinieri kvality a pod.
Miesto konania:

IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Ako sa k nám dostanete


Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.
 • Stornovanie objednávky:
  • 21 dní pred začiatkom akcie  je možné uskutočniť bezplatné storno. 
  • 20 - 16 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 30 % z ceny. 
  • 15 - 8 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % z ceny. 
  • 7 - 1 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 75 % z ceny. 
  • Pri neúčasti prihláseného zákazníka na akcii sa účtuje 100 % -tný storno poplatok. 
 • Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese info@ipaslovakia.sk.
 • Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

Výhodnejšia cena

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu:

 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2)

Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.

O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved