rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Logistik Expert

1 280,00 €cena bez DPH
1 536,00 € s DPH
8 školiacich dní
160 Eur bez DPH/ 1 školiaci deň

s certifikátom IPA Slovakia

Termín konania: 13. 02. 2020 - 05. 05. 2020
Miesto konania: Žilina

Do košíka

Úvod
Cieľ:
 • Logistika je kľúčová a preto si zaslúži našu plnú pozornosť. V budúcnosti bude udávať trend v našom regióne a my tam nesmieme chýbať.
 • Nenechajte si ujsť komplexný zameraný program s praktickým prístupom.
 • V týchto praktických seminároch pôjdeme skutočne do hĺbky. Na príkladoch z praxe si ukážeme problémy, ktoré trápia väčšinu podnikov a spoločne budeme hľadať ich riešenia.
Program:

Trendy vo vnútropodnikovej logistike (2 dni) 
13. - 14. 02. 2020

Sklady sa zväčšujú, ľudské zdroje sú nedostatkové a nákladné. Sú investície do technológií jediným riešením pre efektívnejšiu logistiku? 


Cieľ:
Pojem logistika je odvodený od gréckeho „logos" – rozum, počínanie. Tak využime rozum ako zdroj, ktorý máme k dispozícií v každej firme. Zmapujme si súčasný stav logistiky v podniku, zbierajme logistické informácie, údaje a počínajme si rozumne aj na ceste technologického zlepšovania.  
 

Program: 
1. deň 
 • rozsah logistiky a  logistického manažmentu 
 • logistické dáta – od zberu, cez analýzy, po ich využitie na zlepšovanie sledovaných procesov 
 • logistické technológie a  technika ako prostriedok zvyšovania výkonnosti podnikovej logistiky 
 • Logistika 4.0 a  smart warehouse - prínosy a obmedzenia

2. deň 
 • súčasná logistika v  slovenských a českých podnikoch
 • optimalizačné metódy ako riešenie nedostatku ľudských zdrojov v  logistike 
 • logistika obalov a  spätná logistika 
 • spôsoby sledovania toku manipulačných jednotiek využitím identifikačných technológií Projektovanie podnikovej logistiky (2 dni) 
04. - 05. 03. 2020


Ako navrhnúť základné procesy podnikovej logistiky s  cieľom zvýšenia efektívnosti. 

Cieľ:
Zadefinujeme si hlavné oblasti podnikovej logistiky, ich úzke miesta a  najčastejšie prekážky, s ktorými sa stretávame. Následne navrhneme varianty riešenia optimalizáciou layoutu, či využitím dynamickej simulácie. 


Program: 
1. deň 
 • vymedzenie oblastí podnikovej logistiky 
 • ako projektovať materiálové a  logistické toky 
 • informačné toky v  logistike 
 • návrh optimálneho layoutu 

2. deň 
 • nasadenie a  využívanie technických prostriedkov 
 • dynamická simulácia – základné princípy simulácie a ako nám môže poslúžiť 
 • zostavenie simulačného modelu, jeho verifikácia a prínosy Optimalizácia zásob a náklady v logistike (2 dni) 
02. - 03. 04. 2020

Zlepšujme logistiku so zdrojmi, ktoré máme k  dispoiícií, outsourujme a  až následne investujme do technológií. 


Cieľ:

Zacielime na veci, čo trápia mnohých logistov najviac – zásoby a  náklady. 


Program: 
1. deň 
 • znižovanie stavu zásob – teória, funkcie a  spôsoby riadenia zásob 
 • zlepšovanie plnenia termínov 
 • kľúčové ukazovatele v logistike 

2. deň 
 • náklady a controlling 
 • redukcia logistických nákladov 
 • outsourcing logistických procesov 
 • meranie prínosov optimalizačných opatrení - ukazovatele efektívnosti, logistické ukazovatele 

 

Informačné systémy a softvérové riešenia v logistike (2 dni)
04. - 05. 05. 2020

Od správne nastavených procesov, fungujúcich s  využitím Microsoft Excel, cez Warehouse Management System (WMS), až po Smart Warehouse. 


Cieľ:
Budeme zdieľať informácie o  softvérových nástrojoch, ktoré sú v  súčasnosti nevyhnutné na fungovanie logistických procesov. Predstavíme si nástroje, ktoré vyžadujú investície, no posunú vašu firmu do vyššej ligy. Všetko s  ukážkami aplikácie v  praxi. 


Program:  
1. deň 
 • IS a jeho základné funkcie 
 • Spôsoby analýzy dát 
 • CRM a SCM manažment 

2. deň 
 • Vhodné nástroje pre digitálny podnik a jeho efektívne riadenie 
 • Riadenie toku dokumentov, čiarové kódy, RFID. 
 • Úrovne riadenia skladu:  
  • riadený sklad 
  • inteligentné skladové procesy 
  • smart sklad 
 
Cieľová skupina:
 • manažéri nákupu a logistiky
 • vedúci odboru logistiky
 • vedúci nákupu a skladového hospodárstva
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
  • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
  • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
  • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.

VÝHODNEJŠIA CENA

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu: 

  • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E)
  • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2)

Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.

O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved