rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Logistik Expert

1 890,00 €cena bez DPH
2 268,00 € s DPH
12 školiacich dní
157,50 Eur bez DPH/ 1 školiaci deň.

Získajte komplexné poznatky o materiálových, logistických tokoch a o štíhlych logistických systémoch.

Termín konania: 25. 04. 2019 - 27. 11. 2019
Miesto konania: Žilina

Pozvánka na stiahnutie: otvoriť pozvánku

Do košíka

Úvod
Moduly vzdelávacieho programu (možnosť prihlásiť sa aj jednotlivo):Cieľ:
 • Nadobudnutie komplexných poznatkov o materiálových a logistických tokoch a štíhlych logistických systémoch.
 • Získanie systémových a strategických pohľadov na riadenie logistických procesov.
 • Praktické odporúčania z oblasti aplikácie štíhlych logistických koncepcií.
 • Vyskúšanie si aplikácie logistických princípov na tréningovej hre a na viacerých prípadových štúdiách.
 • Inšpirácie počas exkurzie vo firme.
 • Počas štúdia budeme riešiť konkrétne témy z vašich firiem a to tak, že budeme prispievať rôznymi nápadmi a riešeniami nielen zo strany IPA Slovakia, ale i odborníkov z praxe a výmenou skúseností medzi zúčastnenými firmami.
 • Nejde o jednostrannú komunikáciu a prezentáciu zo strany lektorov, ale o aktívnu výmenu informácií a pomoc pri riešení konkrétnych problémov.
Program:

1. Úvod do logistiky

8:30 - 16:00
 • Rozdelenie logistiky, základné princípy a metódy
 • Základné logistické ukazovatele
 • Základné analýzy v oblasti logistiky
 • Audity logistických systémov  
 • VSM - Mapovanie toku hodnôt  
 • Nové trendy v logistike 

2. Projektovanie logistických systémov

8:30 - 16:00
 • Materiálové a logistické toky, layouty – ako projektovať materiálové a logistické toky, kde hľadať úzke miesta, ako správne navrhnúť layout
 • Informačné toky
 • Technické prostriedky 
 • Dimenzovanie logistických systémov – čo je to logistický systém, ako správne nadimenzovať logistické systémy 
 • Simulácia – základné princípy simulácie, prečo práve simulácia, zostavenie modelu a jeho verifikácia, príklady a prínosy

3. Optimalizácia logistických systémov

8:30 - 16:00
 • Znižovanie stavu zásob - funkcie zásob, dôležitosť ich riadenia, ako správne hodnotiť ich stav, aké opatrenia je možné aplikovať
 • Zlepšovanie plnenia termínov
 • Skracovanie priebežných dôb výroby
 • Redukcia logistických nákladov
 • Outsourcing výrobných a logistických procesov - výhody a nevýhody, kroky implementácie, požiadavky na potrebné vstupné dáta, výstupy a prínosy
 • Aké služby sa dajú outsourcovať v rámci logistických činností
 • Meranie prínosov optimalizačných opatrení - ukazovatele efektívnosti, logistické ukazovatele, ako merať výkonnosť a prínosy outsorcovaných služieb, vyhodnotenie nákladov a zazmluvnenie ich výšky

4. Štíhle logistické systémy 

17. - 18. 9. 2019
8:30 - 16:00
 • Synchronizácia logistických procesov
 • Systémy interných a dodávateľských milk - run okruhov
 • Kľúčové pravidlá pre dodávateľov v milk run systéme
 • Využívanie milk run systému pre vzdialených dodávateľov
 • Ako funguje systém vysokozdvižných vozíkov
 • Zavádzanie štíhleho logistického konceptu na mieru zákazníka
 • Systémy pre riadenie pohybu materiálu
 • Dôsledky štíhlej logistiky pre plánovanie a rozvrhovanie výroby

5. Informačné systémy v logistike

29. - 30. 10. 2019
8:30 - 16:00
 • Plánovanie a riadenie výroby
 • IS a jeho základné funkcie
 • Spôsoby analýzy dát
 • CRM a SCM manažment
 • Vhodné nástroje pre digitálny podnik a jeho efektívne riadenie
 • Operatívne plánovanie výroby a podnikový systém plánovania
 • MRP a rozvrhovanie výrobných operácií
 • Riadenie toku dokumentov a čiarové kódy, RFID
 • Tréningová hra aplikácie princípov logistických systémov
 • Hra Technic - Štíhla výroba a logistika Vám pomôže jednoducho a rýchlo pochopiť princípy mapovania toku hodnôt, ťahových systémov riadenia, vizualizácie, štandardizácie, skladového manažmentu a iných princípov štíhlej výroby a logistiky

6. Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi

26. - 27. 11. 2019
8:30 - 16:00
 • Poznať zásady a špecifiká so zákazníkom, so zameraním na interného zákazníka 
 • Uvedomenie si odberateľsko – dodávateľského vzťahu medzi internými zákazníkmi
 • Poznať základný komunikačný model a rozumieť princípom jeho fungovania
 • Poznať princípy dávania a prijímania spätnej väzby internému zákazníkovi
 • Poznať základný komunikačný model, jeho zložky a chápať jeho úskalia 
 • Rozumieť princípom aktívneho počúvania a chápať jeho dôležitosť  v komunikácii s interným zákazníkom
 • Poznať vlastný štýl poznávania a prijímania informácií a rozumieť iným štýlom, chápať interpersonálne odlišnosti
 • Rozumieť, ako emócie pomáhajú, resp. bránia komunikácii
 • Mať možnosť sebapoznania a sebareflexie
Cieľová skupina:
 • stredný manažment, 
 • manažéri nákupu a logistiky, 
 • vedúci odboru logistiky, 
 • vedúci nákupu a skladového hospodárstva, 
 • vedúci výroby, 
 • priemysloví inžinieri
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.
 • Stornovanie objednávky:
  • 21 dní pred začiatkom akcie  je možné uskutočniť bezplatné storno. 
  • 20 - 16 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 30 % z ceny. 
  • 15 - 8 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % z ceny. 
  • 7 - 1 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 75 % z ceny. 
  • Pri neúčasti prihláseného zákazníka na akcii sa účtuje 100 % -tný storno poplatok. 
  • Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese info@ipaslovakia.sk.
 • Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

Výhodnejšia cena

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu:

 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2)

Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.

Ohlasy účastníkov:

Absolventi vzdelávacieho programu Logistik Expert
12/2015 - 5/2016


"Dovoľte mi touto cestou poďakovať za profesionálny prístup školiteľov a Vašej spoločnosti s akým pristupujete ku školenej problematike.
Chcel by som vyzdvihnúť zanietenosť školiteľov, aktuálnosť tém s možnosťou ich praktického využitia. Ďalej by som rád poďakoval za ústretovosť a pomoc pri riešení aktuálnych logistických problémov v našej firme. Už teraz sa teším na ďalšiu spoluprácu."
Ing. Róbert Fusko, DOKA DREVO, s.r.o.


"Co se týče semináře Logistik Expert, tak jsem nadmíru spokojen a některé aplikace zejména z modulů 3 a 4 již aplikuji do praxe."
Pavel Pastrňák, KOVONA SYSTEM, a.s.


"Školenie hodnotím veľmi pozitívne. Teoretická časť k veci, v praktickej časti aktívne zapájanie školiacich. V každom module boli uvádzané príklady z praxe, ktoré mi pomôžu efektívnejšie riešiť problémy vo firme. Prístup školiteľov pozitívny."
Mgr. Lukáš Chovaňák, Whirlpool Slovakia, spol. s r.o., o.z. výroba domácich spotrebičov Poprad

„Semináře Škola logistiky, které jsem měl možnost absolvovat mě nadchly a můžu je vřele doporučit. Překvapilo mě, kam se posunula úroveň logistiky od doby, kdy jsem studoval na VŠ. Semináře byly vždy perfektně zorganizované, dokonale připravené ze strany lektorů IPA Slovakia. Velkým přínosem a oživením byla účast hostů z externích firem, případové studie z praxe a tréninkové hry."

„Dobrá organizace a příprava. Logické uspořádaní a návaznost témat. Sdílení praktických zkušeností účastníků, návštevy podniků."

„Poučné, veľmi zajímavé."

„Veľmi dobrý a obsiahli program celého školenia."

„Kurz mi vyhovoval jak z pohledu zvolených oblastí, tak rozsahu. Jednotlivé moduly byly dobře připravené."

"Vzdelávací program splnil všetky očakávania, jednotlivé semináre mi dali nové vedomosti. Určite využijem v práci získané poznatky. Ďakujem."

"Veľmi dobrý, náučný, nové informácie, ktoré určite použijem v našej firme."

"Zo vzdelávacieho programu mám veľmi dobrý celkový dojem. Rozsah a program školenia dôkladne spracovaný a prednesený."

Školu logistiky doteraz absolvovali zástupcovia týchto firiem: BONATRANS GROUP, a.s., Brose CZ, spol. s r.o., Continental Automotive Czech Republic, s.r.o., Continental Matador Rubber, s.r.o., DOKA DREVO, s.r.o., Elektronika Slovensko, a.s., Honeywell, spol. s r.o. , KOVONA SYSTEM, a.s., Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., Senec, Nemak Slovakia, s.r.o., Philip Morris ČR, a.s., Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o., Slovalco, a.s., UDENCO, s.r.o., Visteon Interiors Slovakia, s.r.o., Whirlpool Slovakia, spol. s r.o., o.z. výroba domácich spotrebičov Poprad, WOCO STV, s.r.o., ZF LEVICE, s.r.o., a i.
O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 


Radi odpovieme na Vaše otázky ku školeniu

Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk
Zavolajte na tel.: +421 41 23 99 080 / 90 a tel. faktúry: +421 41 23 99 081 (8:00 - 16:30)Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved