rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Lean v administratíve (lean office)

145,00 €cena bez DPH
174,00 € s DPH
Zoštíhlite svoje administratívne procesy systémovo a účelne.

Termín konania: 18. 11. 2019
Miesto konania: Žilina

Do košíka

Úvod
Cieľ:

Cieľom každej firmy je produkovať výrobky a služby podľa požiadaviek zákazníka, v čase požadovanom zákazníkom, v správnej kvalite a v primeranej cene. Mnohé firmy dnes kladú dôraz na zlepšovanie výrobných procesov, zatiaľ čo zlepšovaniu nevýrobných procesov sa venuje podstatne menej pozornosti.

Prečo zoštíhľovať aj nevýrobné procesy?

 • Nefunkčné THP procesy často spôsobujú výrazné problémy vo výrobe a neraz majú priamy dopad na úroveň obsluhy zákazníka.
 • Tieto procesy tvoria až 60% priebežnej doby vybavenia objednávky pri zákazkovej výrobe.
 • Čas realizácie pridanej hodnoty výrobku je do 10% z celkovej priebežnej doby vybavenia objednávky.
 • Podiel strát (plytvania) v nevýrobných procesoch je cca 40%.

Uvoľnite ruky kľúčovým ľuďom v nevýrobných oblastiach a vytvorte im priestor na nové myšlienky a sebarozvoj.

Program:
8.30 - 16.00

 • Úloha THP procesov vo firme
 • Lean v nevýrobných oblastiach a jeho princípy
 • Príklady plytvaní v THP a ich príčiny
 • Vhodné metódy pre identifikáciu plytvaní a problémov
 • Ako vybrať kľúčové procesy na zlepšenie?
 • Analýza vybraného procesu pomocou mapovania hodnotového toku
 • Identifikácia kľúčových problémov a návrh nápravných opatrení
 • Ako riadiť proces zjednodušovania procesov a udržať zmenu
 • Ukážky a prípadové štúdie z praxe
Cieľová skupina:
Pracovníci THP útvarov: nákupu, organizácie a riadenia výroby, technickej prípravy výroby, zlepšovania, kvality, riadiaci pracovníci podniku, pracovníci útvaru priemyselného inžinierstva, vybraní pracovníci výrobných útvarov
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:

 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak. Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

Výhodnejšia cena

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu:

 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2)

Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.

O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved