rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky
3,75 €Cena bez DPH
Do košíka

4,09 €Cena bez DPH
Do košíka

Lean Six Sigma – Black Belt

1 050,00 €cena bez DPH
1 260,00 € s DPH
S certifikátom MŠ SR

Termín konania: 09. 05. 2016 - 18. 10. 2016
Miesto konania: Žilina

Pozvánka na stiahnutie: otvoriť pozvánku

Do košíka

ÚvodTréningové hry
Cieľ:
 • Pochopiť filozofiu Six Sigma a jej uplatnenie v praxi
 • Naučiť sa základné princípy definovania a merania procesov a ich variability
 • Pochopiť základné štatistické veličiny používané v Six Sigma
 • Naučiť sa tímovým spôsobom navrhovať komplexné riešenia
 • Získať prehľad o Six Sigma metódach a súvislostiach medzi nimi
 • Získať všetky potrebné informácie pre implementáciu Six Sigma vo svojej firme
 • Prostredníctvom nadobudnutých znalostí zlepšiť systém riadenia a zabezpečovania  kvality, zlepšiť podnikové procesy a zvýšiť produktivitu.
Program:
Podmienkou účasti je preukázanie sa už nadobudnutým certifikátom pozície programu Six Sigma Green Belt. Predložený certifikát musí uvádzať meno a dosiahnutú certifikovanú úroveň Six Sigma.

Prečítajte si, aké témy riešili účastníci programu Lean Six Sigma Black Belt. VIAC

Six Sigma je ucelený systém na dosahovanie, udržiavanie a maximalizáciu podnikateľského úspechu spoločnosti. Prečítajte si výhody Six Sigma pre podnik a čo Vám môže priniesť. VIAC


1. Modul DEFINUJ
9. - 10. 5. 2016

 • Charakteristika a výber projektov pre Lean Six Sigma
 • Six Sigma verzus Design for Six Sigma
 • QFD Quality Function Deployment
 • Kano model
Manažment zmeny a riadenie tímu
 • Úvod do manažmentu zmeny
 • Motivácia v procese zmeny
 • Podstata a princípy manažmentu zmeny
 • Podniková kultúra
 • Postoj ľudí voči zmenám
 • Úloha komunikácie v procese zmeny
 • Tímová práca a proces zmeny
 • Príklady z praxe a praktické cvičenia

2. Modul MERAJ a ANALYZUJ
1. - 2. 6. 2016

 • Základné ukazovatele výkonnosti procesov
 • Popisná verzus matematická štatistika
 • Testovanie dát na normálne rozdelenie
 • Intervaly spoľahlivosti
 • Testovanie hypotéz: Sila testu a rozsah výberu, Jedno-výberový proporčný test, Dvoj-výberový proporčný test, Porovnanie n proporcií, Testy o strednej hodnote, ANOVA, ANOVA GLM
 • MSA – Meranie spôsobilosti meracieho systému pre spojité dáta 
 • MSA – Meranie spôsobilosti meracieho systému pre atributívne dáta
 • DOE – Plánovanie experimentov
 • Príklady z praxe a praktické cvičenia


3. Modul ZLEPŠUJ a RIAĎ
6. - 7. 9. 2016

 • Kreatívne metódy zlepšovania
 • Systematické zlepšovanie cez inovácie
 • Inovácie produktu
 • Štíhly layout a organizácia výroby v bunkách
 • Audity a hodnotenie výkonnosti procesov a podnikových útvarov
 • Produktivita a vplyv na ukazovatele podniku
 • Finančné vyhodnocovanie projektov a ich odovzdávanie
 • Príklady z praxe a praktické cvičenia

Certifikácia BLACK BELTS
18. 10. 2016

 • Overenie získaných znalostí písomným testom
 • Prezentácia riešených projektov
 • Odovzdanie certifikátov absolvovania tréningu Six Sigma BLACK BELT    
 • Certifikát je akreditovaný MŠ SR
Cieľová skupina:
Manažéri a riadiaci pracovníci podnikových útvarov, pracovníci riadenia a zabezpečovania kvality, priemyselní inžinieri, vybraní pracovníci výrobných a ostatných útvarov, koordinátori projektov zlepšovania.
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a certifikát MŠ SR o úspešnom ukončení programu Six Sigma Black Belt.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.
 • Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

Výhodnejšia cena

 • 10% zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov.
 • Pri registrácii viacerých účastníkov na seminár použite zľavový kupón: 0E42-F6AA-479F.
Ohlasy účastníkov:

Otvorené a firemné školenie v oblasti Six Sigma si vybrali tieto firmy: Alfa Bio, Bonatrans, Continental Matador Truck Tires, Contitech Vibration Control Slovakia, Elcom, Elektrokarbón, Embraco Slovakia, Faurecia Slovakia, Finidr, Hanil E-Hwa Automotive Slovakia, Knauf Insulation, Kuenz-SK, Nemak Slovakia, Power One, Rodenstock, Samsung Electronics Slovakia, Sauer Danfoss, Schneider Electric Slovakia, Slovenské magnezitové závody, SPC International, Unomedical, Witte Nejdek, ZF Levice, ZF Sachs Slovakia a ďalší.

O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
 

POTREBUJETE PORADIŤ?

Zavolajte nám: +421 41 23 99 090 / 80
Napíšte nám: info@ipaslovakia.sk
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved