rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

4,09 €Cena bez DPH
Do košíka

Lean Expert

1 980,00 €cena bez DPH
2 376,00 € s DPH
13 školiacich dní
152 Eur bez DPH/ 1 školiaci deň

s certifikátom IPA Slovakia

Termín konania: 02. 04. 2019 - 23. 10. 2019
Miesto konania: Žilina

Pozvánka na stiahnutie: otvoriť pozvánku

Do košíka

Úvod
Moduly vzdelávacieho programu (možnosť prihlásiť sa aj jednotlivo):Cieľ:

Správna implementácia Lean vedie k radikálnej zmene podnikovej kultúry. Mení zaužívané podnikové paradigmy a otvára ľuďom oči. Nie je o zoštíhľovaní ako sa často ľudia mylne domnievajú, ale o zvyšovaní pridanej hodnoty. Výsledkom sú excelentné výsledky a najmä rast počtu spokojných zákazníkov.


Prvým krokom k lepšej budúcnosti je mať profesionálnych zlepšovateľov, ktorí vedia:

 

 • Aké sú princípy štíhlej výroby? V čom sa líšia od bežnej výroby? 
 • Ako zaviesť systém riešenia problémov?
 • Ako si zmapovať vybraný proces a identifikovať v ňom príležitosti na zlepšenie?
 • Ako zlepšiť kvalitu a spoľahlivosť na pracovisku?
 • Ako štandardizovať postupy a organizovať pracoviská?
 • Ako zlepšiť dostupnosť a flexibilitu zariadení?
 • Ako znižovať časy na prestavovanie liniek?
 • Ako zabezpečiť plynulý tok, redukovať zásoby a to i v zákazkovej výrobe?
 • Ako koncepčne vytvárať štíhly layout a kam sa dá dostať?
 • Ako zavádzať princípy ťahu do výroby?
 • Ako zavádzať „štíhly" logistický koncept?
 • Ako zaviesť Lean v podniku?
Program:

1. Porozumenie princípom štíhlej výroby

2. 4. 2019                                            
 • Motívy k zavádzaniu štíhlej výroby
 • Prečo je stále Lean aktuálny?
              · Aký to má zmysel?
              · Chcú to zákazníci? Manažment?
 • Rozvoj flexibility podniku
              · 10 tried flexibility
 • Základné princípy štíhlej výroby
 • Definovanie hodnoty z pohľadu zákazníka verzus plytvanie
              · Lean pohľad na tok hodnoty
              · Vlastnosti dobre navrhnutého procesu
              · 3 prekážky Lean
              · Môže byť Lean len o eliminácii plytvania a znižovaní nákladov?
              · Prečo Lean nie vždy funguje tak, ako je to v definíciach?
 • Budovanie štíhleho výrobného systému
              · Toyota Production System a iné
 • 5 krokov k štíhlemu podniku
 • Výber vhodných metód štíhlej výroby
             · Typické metódy Lean
             · Nepreháňajte to s metódami
 • Ukážky z praxe                  

2. Systematické odstraňovanie plytvania z procesov

3. 4. 2019                                                                               
 • Nastavenie citlivosti zberu a riešenia problémov 
 • Shopfloor manažment - Zber a riešenie denných problémov
 • Systém riešenia problémov. Náhodné, chronické problémy. Organizácia zlepšovania.
 • PDCA cyklus
 • Nástroje pre analýzu príčin problémov
 • Nástroje generovania riešení

3. Mapovanie toku hodnôt – identifikácia príležitostí k zlepšovaniu

15. 4. 2019
 • Základné ukazovatele a metriky Lean
 • Výber predstaviteľa pre mapovanie
 • Mapovanie toku hodnôt – súčasný stav
 • Rozbor operácie z pohľadu pridanej hodnoty / Value added
 • Dostupnosť a spôsobilosť pracovísk
 • Mapovanie prerušení materiálového toku a ich príčin
 • Vyhľadávanie plytvaní v informačnom toku
 • Identifikácia príležitosti k zlepšeniu v mape súčasného stavu
 • Základné princípy pre transformáciu / Value Stream Design
 • Definícia harmonogramu zmeny

4. Štíhle pracovisko – zvýšenie spôsobilosti a produktivity

9. - 10. 5. 2019                                                               
 • Koncept štíhleho pracoviska
 • Vizualizácia na pracovisku
 • Organizácia pracoviska - 5S
 • Usporiadanie pracoviska v súlade s ergonomickými princípmi
 • Základné princípy ekonómie pohybov, zjednodušovanie práce
 • Štandardizácia pracovných postupov SOP, One Point Lesson
 • Zavádzanie prvkov LCA Low Cost Autonomation
 • Kvalita v procese, riadenie parametrov procesu
 • Eliminácia chýb - Poka Yoke

5. Štíhle zariadenie – zvýšenie dostupnosti a flexibility

5. - 6. 6. 2019
 • Koncept štíhleho zariadenia
 • Identifikácia a meranie strát na zariadení OEE
 • Zvyšovanie produktivity zariadení TPM 
 • Znižovanie časov na prestavenie – SMED, OTED
 • Optimalizácia výrobných dávok
 • Základné prvky autonómnej údržby

6. Zavádzanie plynulého toku

2. - 3. 7. 2019
 • Princípy využitia plynulého toku, one piece flow, FIFO
 • Flexibilita a bunková výroba
 • Segmentácia výroby 
 • Analýza materiálových tokov
 • Základné princípy štíhleho layotu a ako správne postupovať
 • Princípy projektovania montážnych liniek
 • Vyvažovanie liniek
 • Štandardizovaná práca

7. Aplikácia ťahových princípov riadenia

5. - 6. 9. 2019                                                                                   
 • Systémy plánovania a riadenia zákazkovej výroby (časový horizont, ťah vs tlak)
 • Zákaznícke požiadavky verzus bod rozpojenia výroby
 • Balancovanie kapacít vo výrobe
 • Princípy plánovania materiálu (MRP, MRPII, APS)
 • Návrh a možnosti využitia Kanban, Supermarket
 • Riadenie úzkych miest Conwip, DBR, LOC
 • Rozvrhovanie výroby Heijunka / Leveling
 • Dielenské plánovanie a riadenie výroby , spôsoby zberu údajov z výroby

8. Základy štíhlej logistiky

22. 10. 2019                                                                                                         

 • Základy štíhlej logistiky, logistické koncepty 
 • Milk run – zásobovanie pracovísk 
 • Zavádzanie štíhleho logistického konceptu
 • Trendy v logistike (skladovej a internej) za posledné 2 roky

9. Implementácia štíhlej výroby v podniku

23. 10. 2019
 • Ako navrhovať nový Value stream - rekapitulácia princípov zo štúdia Lean expert
 • Ako postupne implementovať Lean v podniku
 • Ako pripraviť projekt implementácie Lean
 • Akú sú prvé praktické kroky implementácie Lean
 • Ako ďalej rozvíjať Lean?
 • Ako organizovať Lean v podniku
 • Ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri implementácií Lean
 • Ako urobiť z Lean systém kontinuálneho zlepšovania
 • Prezentácia A3 zlepšení
 • Záverečný test, diskusia
Cieľová skupina:
 • riaditelia výroby a vedúci prevádzok,
 • riadiaci pracovníci,
 • procesní a priemysloví inžinieri,
 • Lean manažéri
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a certifikát MŠ SR o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.
 • Stornovanie objednávky:
  • 21 dní pred začiatkom akcie  je možné uskutočniť bezplatné storno. 
  • 20 - 16 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 30 % z ceny. 
  • 15 - 8 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % z ceny. 
  • 7 - 1 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 75 % z ceny. 
  • Pri neúčasti prihláseného zákazníka na akcii sa účtuje 100 % -tný storno poplatok. 
  • Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese info@ipaslovakia.sk.
 • Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

Výhodnejšia cena

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu:
 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2)

Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.
Ohlasy účastníkov:
„Po ukončení tohto štúdia som začal chápať výrobu a procesy úplne iným spôsobom. Na každom module sme sa dozvedeli niečo nové a postupne to dalo celé význam - niečo ako puzzle na začiatku, kde mám veľa malých častí a postupne z nich poskladám obrázok. Veľká vďaka všetkým školiteľom, ich profesionalita a odbornosť je vidieť."
Daniel Mrázik, TIMM Slovakia, s.r.o.

„Na začiatku vzdelávacieho programu som nemal žiadne skúsenosti. Dosť som sa naučil. Pokúsime sa Lean zaviesť u nás vo firme. Toto školenie mi úplne zmenilo pohľad na firmu."
Michal Jurčo, TIMM Slovakia, s.r.o.

„Jednotlivé moduly celého programu 100 % naplnili má očekávaní. Dostal jsem veškeré informace, které jsem potřeboval a očekával. Forma byla srozumitelná, vše můžu okamžite aplikovať v praxi."
Pavel Macík, Edwards, s.r.o.

„Kurz hodnotím jako velmi zajímavý a úroveň lektorů jako velmi vysokou. Výklad byl pravidelne doplňován o konkrétní příklady z praxe. Oceňuji otevřenou diskusi a sdílení jak pozitivních, tak negativních zkušeností z praxe."
Ondřej Beran, Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice

„Komplexný program; veľa príkladov z praxe; vysoká profesionalita trénerov; dobré použitie/aplikácia v našom závode; aj na základe spokojnosti momentálne prebieha Lean Expert tréning vo Whirlpoole v Poprade."
Ing. Anežka Dorušincová, Whirlpool Slovakia, spol. sr.o., o.z. výroba domácich spotrebičov Poprad

"Doporučuji všem, kdo chce vidět firmu a její součásti z nadhledu a má potřebu měnit věci k lepšímu. :) "
Jan Češka, ACO Industries, k.s.

„Vzdelávací program hodnotím kladne. Lektori sú pripravení, obsah tém je dostatočný. Taktiež hodnotím kladne možnosť navštíviť spoločnosť KIA Motors, kde je vidieť veľa z LEAN v praxi."
Vladimír Lihan, GGB Slovakia, s. r. o.

„Absolvovaná školení byla velice dobře organizována a lektoři měli znalost na vysoké úrovni. Kladně hodnotím i velké množství ukázek z praxe." 
Ing. Jan Koštálek, Edwards, s.r.o.

„Organizácia, materiál a lektori na výbornú. Dostal som veľmi dobré základy k mojej práci v oblasti LEAN. SUPER :)"
Peter Greman, Webasto – Edscha Cabrio Slovakia, s.r.o.

„Celý program Lean Expert hodnotím velmi pozitivně, přednášky byly jasné, srozumitelné. Lektoři zodpověděli veškeré naše dotazy. Získané informace využiji ve své každodenní činnosti. Program mi „otevřel oči"." 
Ing. Radovan Hampl, Remak, a. s.

„Školenie prebiehalo v dobrej a uvoľnenej atmosfére. Vyzdvihujem školenia, ktoré boli zamerané na praktickú časť – zo skúseností (Štíhle pracovisko, Implementácia štíhlej výroby v podniku)."
Ing. Roman Kopšo, Matador industries, a. s.

„Chcem sa poďakovať všetkým školiteľom za ich prístup a prezentované znalosti, ktoré ma obohatili nielen z ich strany, ale aj kolegov. Naučil som sa nové veci a k tomu, čo som vedel, som pripojil ešte lepšie znalosti na prepojenie medzi ostatnými znalosťami. Svojim kolegom by som tento program odporučil."
Ing. Matúš Vlášek, FREMACH TRNAVA, s.r.o. 

O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved