rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

4,09 €Cena bez DPH
Do košíka

Kvalita v automobilovom priemysle

175,00 €cena bez DPH
210,00 € s DPH
Seminár o kvalite, systémoch kvality, trendoch, nápadoch, riešených projektoch a systémových opatreniach v kvalite. Ján Burieta spolu s hosťom - Slavomírom Kubom bude hovoriť aj o skúsenostiach z praxe a o fungovaní kvality vo firme HANIL E-HWA SLOVAKIA. Vráťte sa s novými nápadmi, inšpiráciami a znalosťami.

Termín konania: 04. 11. 2014
Miesto konania: Žilina

Pozvánka na stiahnutie: otvoriť pozvánku

Do košíka

Úvod
Cieľ:
Chceli by sme sa podeliť o osobné praktické skúsenosti z firiem a ukázať, ako funguje systém kvality vo firme HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o. - ocenenený v súťaži Národná cena SR za kvalitu v roku 2010 a jej víťaz pre rok 2014.

Na seminári sa s Vami stretnú odborníci z praxe a to: 

Ján Burieta za spoločnosť IPA Slovakia, ktorý sa zaoberá zlepšovaním kvality a systémami kvality, konceptom Six Sigma, štandardizáciou procesov na všetkých podnikových úrovniach, implementáciou vybraných metód štíhlej výroby, zvyšovaním produktivity. 

Slavomír Kubo za spoločnosť HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA,
TOP manažér kvality roka 2011 a iniciátor aplikácie modelu výnimočnosti EFQM, ktorý vypracováva, zavádza a udržiava procesy pre QMS a EMS, zaoberá sa výkonnosťou systémov a potrebou zlepšovania. Popísal a zadefinoval všetky procesy, ktoré sú integrované v procesnej mape spoločnosti, navrhol kľúčové parametre procesov.
Program:

8:30 
Registrácia účastníkov
9:00
I. Blok - Ján Burieta
 • Kvalita, nové pohľady na kvalitu
 • Nové definície kvality
 • Požiadavky zákazníka vs. realita
 • Nástroje a metódy používané v kvalite
10:15
Prestávka na kávu

10:30

II. Blok - Slavomír Kubo

 • Prezentácia firmy Hanil a jej produktov
 • Systém kvality vo firme, prerozdelenie kompetencií
 • História kvality, ocenenia kvality
 • Zlepšovanie kvality produktov
12:00
Obed

13:00

III. Blok - Ján Burieta

 • Zlepšovanie kvality
 • Zachytávanie problémov v kvalite
 • Ukážky projektov riešených v praxi

14:30 


Prestávka na kávu

14:45
IV. Blok - Slavomír Kubo
 • Kontinuálne zlepšovanie kvality
 • Systémy zlepšovania kvality v Hanil E-Hwa (KAIZEN, Six Sigma, EFQM, projekty)
 • Systémy zlepšovania dodávateľskej výkonnosti
15:45
Panelová diskusia s účastníkmi
16:30
Ukončenie

Cieľová skupina:
Riaditelia a vedúci kvality, manažéri vo výrobných spoločnostiach, audítori kvality, kvalitári.
Miesto konania:

IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95

010 01 Žilina

Slovakia


Ako sa k nám dostanete

Poznámka k cene:
 • Prihláste seba i svojich kolegov a získate 10% zľavu z účastníckeho poplatku.
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na workshope, stravovanie a občerstvenie.
 • Ubytovanie nie je v cene účastníckeho poplatku.
 • Približne týždeň pred akciou pošleme účastníkom podrobné organizačné informácie. Po prihlásení vám bude vystavená zálohová faktúra, ak nie je dopredu dohodnuté inak. Daňový doklad obdrží účastník po skončení akcie poštou.
Partneri:
HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o. 
O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved