rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Analýza rizík - FMEA a Riešenie skutočných problémov - Global 8D

145,00 €cena bez DPH
174,00 € s DPH
Znížte straty vyvolané nízkou kvalitou systému. Riešte problémy štruktúrovane.

Termín konania: 02. 12. 2019
Miesto konania: Žilina

Do košíka

Úvod
Cieľ:
 • Porozumieť nástrojom identifikácie a eliminácie známych alebo potenciálnych chýb a problémov v systéme a procese skôr, ako sa tieto chyby prejavia u zákazníka.
 • Naučiť sa identifikovať a správne popísať problém a porozumieť jednotlivým disciplínam Global 8D pre zlepšenie stavu.
Program:
8:30 – 16:00

 • Úvod do FMEA
 • Aké princípy používa FMEA
 • Krok po kroku metódou FMEA
 • Kde môžeme využívať FMEA a aké prínosy z FMEA budeme mať
 • Porozumieť 9 disciplínam v Global 8D procese
 • Porozumieť riešeniu problémov dostupnými nástrojmi
 • Praktické ukážky a príklady
FMEA

 • Predstavuje systémový prístup k prevencii nekvality.
 • Znižuje straty vyvolané nízkou kvalitou systému.
 • Skracuje dobu riešení vývojových prác.
 • Optimalizuje návrhy a vedie k zníženiu počtu zmien vo fáze realizácie – umožňuje robiť veci správne na prvýkrát- Umožňuje ohodnotiť riziko možných chýb a na jeho základe stanoviť priority, opatrenia, vedúce k zlepšeniu kvality návrhu.
 • Podporuje účelné využívanie zdrojov.
 • Vytvára veľmi cennú informačnú databázu o systéme, využiteľnosti pre podobné systémy (TPV, konštrukcia).
 • Poskytuje podklady pre spracovanie alebo zlepšenie plánu kvality.
 • Je dôležitou súčasťou kontrolného systému v oblasti tvorby návrhu.
 • Zlepšuje značku – meno a konkurencieschopnosť organizácie.
 • Pomáha zvýšiť spokojnosť zákazníka.
 • Náklady vynaložené na jej vykonanie sú iba zlomkom nákladov, ktoré by mohli vzniknúť pri výskyte nezhôd.


Global 8D

 • Základy Global 8D – význam, prečo je tento nástroj dôležitý 
 • Kedy a na základe čoho urobiť rozhodnutie pre výber Global 8D 
 • Hlavné ciele Global 8D 
 • Ako sa používa Global 8D 
 • Postup pri aplikácii Global 8D – definícia, možné chyby, odporúčania 
 • Rozbor jednotlivých disciplín Global 8D 
 • Katalóg nevyhnutných otázok pre správnu realizáciu Global 8D postupu 
 • Podpora ostatných nástrojov riadenia kvality 
 • Najčastejšie problémy pri využívaní Global 8D v praxi 
 • Formuláre a dokumentácia 
 • Praktické ukážky 
 • Praktické precvičenie na príkladoch


Cieľová skupina:
 • pracovníci zodpovední za kvalitu, 
 • priemysloví inžinieri, 
 • technológovia
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.
 • Stornovanie objednávky:
  • 21 dní pred začiatkom akcie  je možné uskutočniť bezplatné storno. 
  • 20 - 16 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 30 % z ceny. 
  • 15 - 8 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % z ceny. 
  • 7 - 1 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 75 % z ceny. 
  • Pri neúčasti prihláseného zákazníka na akcii sa účtuje 100 % -tný storno poplatok. 
  • Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese info@ipaslovakia.sk.
 • Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

VÝHODNEJŠIA CENA

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu:

 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2)

Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.

O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 


Radi odpovieme na Vaše otázky ku školeniu

Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk
Zavolajte na tel.: +421 41 23 99 080 / 90 a tel. faktúry: +421 41 23 99 081 (8:00 - 16:30)Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved