rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Expert normovač

Informujte sa na konkrétny termín a bližšie podmienky alebo na realizáciu priamo u Vás podľa konkrétnych požiadaviek na kontaktoch uvedených v dolnej časti stránky.

Objednať

ÚvodPrečítajte si
Cieľ:
Neobjektívne časové normy sú hlavnou prekážkou rastu produktivity. Zároveň výrazne ovplyvňujú výrobné náklady, pričom zvyčajne predražujú cenu produktov. Neumožňujú ani reálne plánovať výrobu, ale hlavne prispievajú k zbytočným sporom medzi manažmentom a pracovníkmi pri spravodlivom odmeňovaní.

Tejto dôležitej oblasti sa treba venovať s profesionálnou starostlivosťou. Zvýšte schopnosť Vašich ľudí stanovovať objektívne normy spotreby práce, prichádzať s návrhmi na zvýšenie produktivity a zníženie ergonomického rizika.

Úspešní absolventi programu Expert normovač vedia:

 • Správne definovať objektívne výkonové normy
 • Efektívne vykonávať časové štúdie
 • Vytvárať si vlastné vnútropodnikové normatívy, ktoré zvyšujú ich vlastnú produktivitu
 • Používať moderné prístupy k normovaniu práce
 • Eliminovať plytvanie a nepotrebné činnosti pri vykonávaní práce
 • Posudzovať ergonomické riziká práce a navrhovať opatrenia na ich zníženie
 • Systematicky znižovať prácnosť na operáciách a výrobkoch
Program:

1. Metodika tvorby pracovného systému a normovania 


8:30 - 16:00
 • Základy analýzy a organizácie práce
 • Pracovný systém, analýza pracovných úloh a metodika REFA (operácie, úseky, úkony, pohyby,...)
 • Členenie a štruktúra spotreby času v priebehu pracovnej zmeny
 • Metodika výpočtu normy spotreby času
 • Stanovenie prirážok k norme spotreby času (vecné konštantné a variabilné pomerné časy, osobný pomerný čas)
 • Normovanie práce na viacerých pracoviskách (viacstrojová obsluha,...) a práce v skupinách
 • Zadanie praktickej časti pre záverečné skúšky 

2. Časové štúdie

8:30 - 16:00                                                                                                                     
 • Základy časových snímok vo výrobe
 • Posudzovanie tempa práce – stanovenie výkonu
 • Vykonávanie a vyhodnocovanie časových snímok
 • Snímka pomerných časov
 • Multimomentkové pozorovanie
 • Plánované časy – normatívy

* Na seminár je možné prihlásiť sa po absolvovaní prvého seminára Metodika tvorby pracovného systému a normovania alebo po praktickom zvládnutí tejto témy.                                                         
                                                                                                                            

3. Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST)  


8:30 - 16:00

 • Význam a uplatnenie metód vopred určených časov
 • Znižovanie spotreby času s využitím systému MTM
 • Najproduktívnejší systém merania práce BasicMOST
 • Normovanie práce všeobecným a riadeným premiestnením
 • Normovanie práce pri použití ručného náradia

4. Ergonómia a projektovanie pracovísk  

    
8:30 - 16:00                                                                                                         
 • Zaťaženie, námaha pracovníka a ich dôsledky – význam pracovnej ergonómie
 • Zásady navrhovania rozmerových charakteristík pracoviska – prac. výšky, prac. poloha, dosahy, manipulačné vzdialenosti, antropometria
 • Výber a posudzovanie náradia a pracovných prostriedkov s ohľadom na ergonómiu
 • Posudzovanie zaťaženia človeka v pracovnom systéme človek - stroj
 • Hodnotenie zaťaženia pri manipulácií s bremenami
 • Hodnotenie zaťaženia statickou prácou
 • Predchádzanie vzniku kumulatívnych traumatických ťažkostí a chorôb z povolania
 • Navrhovanie pracoviska s ohľadom na pracovné okolie

5. Systematický postup znižovania prácnosti  

   
8:30 - 16:00                                
 • Systematický postup znižovania prácnosti
 • Záznam informácií o procese (Proces Flow Diagram,...)
 • Identifikácia plytvania v operácií
 • Analýza operácií
 • Praktická aplikácia na pracovisku
 • Prezentácia praktickej časti záverečnej skúšky
 • Záverečný test a vyhodnotenie
 • Odovzdanie certifikátov
Cieľová skupina:
 • priemysloví inžinieri, 
 • projektanti pracovísk, 
 • technológovia, 
 • normovači,
 • majstri a predáci vo výrobe
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a certifikát MŠ SR o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.
 • Stornovanie objednávky:
  • 21 dní pred začiatkom akcie  je možné uskutočniť bezplatné storno. 
  • 20 - 16 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 30 % z ceny. 
  • 15 - 8 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % z ceny. 
  • 7 - 1 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 75 % z ceny. 
  • Pri neúčasti prihláseného zákazníka na akcii sa účtuje 100 % -tný storno poplatok. 
  • Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese info@ipaslovakia.sk.
 • Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

Výhodnejšia cena

Pri prihlásení dvoch  a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu:

 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2)

Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.                                                        

Ohlasy účastníkov:
Expert normovac

Absolventi vzdelávacieho programu Expert normovač
04/2015 - 10/2017


Expert normovač

Absolventi vzdelávacieho programu Expert normovač
10/2016 - 02/2017
Absolventi vzdelávacieho programu Expert normovač
11/2015 - 03/2016Absolventi vzdelávacieho programu Expert normovač
03 - 06/2015


"Celé školenie hodnotím veľmi pozitívne. Všetky témy boli zrozumiteľne prednášané a aj rozsah bol primeraný. Školitelia sú na vysokej odbornej úrovni a vedeli podať veľmi veľa príkladov z praxe. Toto školenie budem rozhodne odporúčať v našej firme aj ďalším pracovníkom, ako aj známym, ktorí pracujú v podobnej oblasti ako ja."
Ing. Jaroslav Maslaňák, ANTOLIN TRNAVA s.r.o.

"Jsem velmi spokojená s organizací i s průběhem všech modulu. Profesionálně přednesené, přednášející mají velké zkušenosti z reality, čímž obohatili teorii. Děkuji."
Andrea Šenkýřová, GPH, spol. sr.o.

"Všetky bloky tréningu hodnotím veľmi pozitívne, výklad podaný zrozumiteľne a profesionálne. Atmosféra na tréningoch uvoľnená, priateľská s osobitým prístupom lektorov. Podobné semináre môžem len odporučiť."
Ján Hradňanský, PSL, a. s.

Hodnotím pozitívne, dozvedel som sa veľa nového a osvojil si snímku pracovnej operácie. Zaujal ma výpočet kalkulácií a rôzne zlepšenia. Kurz mi dal aj pohľad z ergonómie, doteraz som sa na vykonávanú operáciu tak nepozeral.
Ing. Dušan Martinka, PSL, a. s.


"Vysoká kvalita spracovania prednášaných modulov. Vhodné spojenie teoretických poznatkov s praktickými príkladmi a cvičeniami
+ ukážka v praxi."
Ing. Marek Ostrožlík, ENSECO, a.s.

"Profesionální přístup, perfektní připravenost, praktické ukázky proloženo s teorii, ochota a vysvětlení dotazu, ucelený celek, komplexní provázanost. Nemám výhrady – prostě super." 
Bc. Jana Horáková, Varroc Lighting Systems, s.r.o."Školení proběhlo a bylo prezentováno jasným a srozumitelným způsobem s aplikací praktických příkladů. Celkovou úroveň všech lektorů hodnotím známkou výborně. Bude prezentováno firmě s doporučením a výbornými referencemi." 
Ing. Radislav Német, Edwards, s.r.o.


"Celý kurz mi pomohol vniknúť do problematiky a oboznámiť sa s možnosťami rozčlenenia časov, určením normy a ako navrhnúť pracoviska."
Ing. Pavol Mendzezof, MICHATEK, k.s.

"Ďakujem za získané poznatky, sú využiteľné aj v praxi. Vysoká odbornosť prednášajúcich, ochota poradiť s reálnymi problémami." 
Bc. Marcel Šulák, Boge Elastmetall Slovakia, a.s.

"Páčil sa mi hlavne modul II. – chronometráž, hlavne praktická časť. Tiež modul III. – BasicMOST bol veľmi zaujímavý a hlavne praktický. Viac praxe a praktických ukážok by som uvítal v module IV. – ergonómia. Páčil sa mi prístup školiteľov a množstvo nových poznatkov podložených praxou a dlhoročnými skúsenosťami."
Ing. Rudolf Klenkovič, Boge Elastmetall Slovakia, a.s.


"Profesionálny prístup, výhodou ukážky z praxe, veľmi dobrá praktická časť, všetky moduly využiteľné v praxi."
Ing. Andrea Hucíková, Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.


Vybrané projekty a tréningy v tejto oblasti sme realizovali pre spoločnosti: ABB, ANTOLIN TRNAVA, BEZ Transformátory, Bodet & Horst Mattrass Ticking, Boge Elastmetall Slovakia, BOS Automotive Products, Bourbon Automotive Plastics Nitra, BSH Drives & Pumps, CCS Slovensko, Continental Automotive Systems Slovakia, Zvolen, ContiTech Vibration Control Slovakia, Delta Electronics Slovakia, Doprastav, DRU, Edwards, Elcom, Elektroconnect s.r.o., o.z.Trebišov, Elster, Emerson, Enseco, Estamp Slovakia, FOR Clean, FORTISCHEM, Giesecke & Devrient Slovakia, Gnotec Čadca, GPH, Hella Innenleuchten - Systeme Bratislava, HERN, Hinrichs, Chirana T.Injecta, ILJIN SLOVAKIA, Inergy Automotive Systems Poland, Inex Trade, Leoni Slovakia, Johnson Controls, KIA Motors Slovakia, Kinex, Koval Systems, KOVONA SYSTEM, Knauf Insulation, Lear Corporation Seating Slovakia, LEONI Slovakia, o.z. Stará Turá, M-PROFEX, MATADOR Automotive Vráble, MEDEKO CAST, MICHATEK, Minitub Slovakia, Optimont 2000, OTIS Escalators, Panasonic Industrial Devices Slovakia, PHA Slovakia, PLASTIFLEX Slovakia, PM Zbrojníky, PSL, Sauer Danfoss, SEAK, Semikron, Siemens, o.z. Elektromotory Frenštát, Tatramat, Tatravagónka, U-Shin Slovakia, Varroc Lighting Systems, ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ a ďalší.

O svoje skúsenosti sa podelí:

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved