rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Rozvoj a využívanie emocionálnej inteligencie

320,00 €cena bez DPH
384,00 € s DPH
Porozumieť svojim vlastným emóciám a emóciám druhých je základom správnej orientácie nielen v osobnom, ale i pracovnom živote. Ako môžeme EQ rozvíjať a využívať?

Termín konania: 03. 10. 2019 - 04. 10. 2019
Miesto konania: Žilina

Do košíka

Úvod
Cieľ:
 • Ako môžeme EQ rozvíjať a využívať?
 • Kde je môj potenciál a kde mám svoje limity?
 • Viem, ako pôsobím na iných?
 • Viem sa dostatočne ovládať?
 • Moja empatia je dostatočná?
 • Viem objektívne posúdiť silné a slabé stránky iných?
 • Ovládam umenie kvalitných medziľudských vzťahov?
 • Akým spôsobom má kouč mobilizovať svoje sily a energiu? 
 • Aké sú techniky na posilňovanie dôvery koučovaného? 
 • Ako koučovať pracovné tímy? 
 • Ako zvládnuť individuálny koučing rôznych typov osobností?
Program:

 • Psychológia osobnosti – porozumenie rozdielov – identita
 • Mozog – centrum výkonnosti a riadenia emócií a správania sa
 • Aký je rozdiel medzi IQ (racionálna inteligencia) a EQ (emocionálna inteligencia)
 • Od osobnostných rozdielov k osobnostným typom
 • Od sebapoznania/sebahodnotenia k poznaniu iných
 • Vedieť chápať a tolerovať inakosť a individualitu ľudí
 • Príčiny sympatie a antipatie
 • Prečo vidíme budúcnosť v poznaní Emocionálnej inteligencie a možnosti jej využitia
 • Rozumieť, ako emócie pomáhajú, resp. bránia komunikácii
 • Význam poznávania ľudí z pohľadu komunikácie, charakteru, správania, myslenia a pracovania
 • Ako využiť získané vedomosti k pozitívnemu ovplyvňovaniu kvality vzťahov – ako rozvíjať vzťahy úspešne a autenticky?
Cieľová skupina:
 • vrcholový a stredný manažment, 
 • podnikatelia, 
 • pracovníci HR oddelenia
Miesto konania:

IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Ako sa k nám dostanete

Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.
 • Stornovanie objednávky:
  • 21 dní pred začiatkom akcie  je možné uskutočniť bezplatné storno. 
  • 20 - 16 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 30 % z ceny. 
  • 15 - 8 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % z ceny. 
  • 7 - 1 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 75 % z ceny. 
  • Pri neúčasti prihláseného zákazníka na akcii sa účtuje 100 % -tný storno poplatok. 
  • Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese info@ipaslovakia.sk.
 • Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

VÝHODNEJŠIA CENA

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu:

 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2)

Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.


O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved