rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Efektívna komunikácia

Informujte sa na konkrétny termín a bližšie podmienky alebo na realizáciu priamo u Vás podľa konkrétnych požiadaviek na kontaktoch uvedených v dolnej časti stránky.

Objednať

Úvod
Cieľ:
 • Byť slobodnejší v komunikácii, zrozumiteľnejší a viac sám za seba. 
 • Cez porozumenie vlastných motívov uvažovania, konania, vniesť do komunikácie viac pravdivosti, otvorenosti.   
 • Porozumieť rôznym typom temperamentu a svojmu vlastnému, prečo ľudia rôzne reagujú a komunikujú. 
 • Dokázať rozdiely prijímať a účinne využívať v komunikácii a vzťahoch.  
 • V záťaži a strese rozpoznávať svoje častokrát škodlivé scenáre reagovania a dokázať ich postupne nahrádzať užitočnejšími.
Program:
08:30 - 16:00 

 • Úvod do komunikácie - čo všetko ovplyvňuje to, ako s druhými ľuďmi komunikujeme
 • Nedá sa nekomunikovať - o verbalite a neverbalite
 • Chcieť porozumieť znamená chcieť počúvať, aktívne počúvanie a prečo nepočúvame, kedy sa v komunikácii "vidíme a počujeme" a kedy nie
 • Užitočná spätná väzba posilňuje naše budúce správanie, potrebné ocenenie a nutná kritika v konštruktívnej podobe
 • 3 možné scenáre v komunikácii - Pasivita, Agresivita, Asertivita
 • O empatii a empatickej asertivite, asertivita ako postoj k životu, k ľuďom
 • Nácvik rozhovorov vedúcich k porozumeniu a dohode
 • Konflikty v našich životoch, v práci a o ich podstate, príčiny a povaha konfliktov, typológia konfliktov
 • Rôzne stratégie riešenia konfliktov, Test - akú stratégiu najčastejšie volím, interpretácia výsledkov
 • Keď v konfliktoch bojujeme, aké faktory ovplyvňujú priebeh konfliktu, keď strácame kontrolu nad emóciami, čo pomáha, ako mať vypätú situáciu pod kontrolou, ako tím upokojiť, mediátor - tretia nezávislá strana v konflikte
 • Prístup orientovaný na spoluprácu, ako sa pripraviť na zvládnutie konfliktu a ako viesť rozhovor, prevencia možných konfliktov, výmena príkladov z praxe
 • O manipulácií a manipulátoroch, 9 osobnostných typov manipulátorov, prečo manipulujeme, čo je v pozadí manipulácie a čo je jej výsledkov, ako poznám, že so mnou niekto manipuluje, ako sa vymedziť a čeliť manipulácií
 • Stres vyčerpáva, čo sa s nami deje pod vplyvom stresu, čo je frustrácia, o frustračnej tolerancii
 • O syndróme vyhorenia a prevencii voči nemu
 • Ako sa udržiavať v kondícii

Cieľová skupina:
Riadiaci pracovníci, pracovné tímy a skupiny a pod.
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95 
010 01 Žilina


Ako sa k nám dostanete

Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak. Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

VÝHODNEJŠIA CENA

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu:

 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2)

Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.

O svoje skúsenosti sa podelí:

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved