rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

6,04 €Cena bez DPH
Do košíka

Budovanie siete spolupráce, sledovanie trendov, firma vo firme, decentralizácia a tímová spolupráca

Informujte sa na konkrétny termín a bližšie podmienky alebo na realizáciu priamo u Vás podľa konkrétnych požiadaviek na kontaktoch uvedených v dolnej časti stránky.

Objednať

Úvod
Program:
9:00 - 16:30
 • Od hierarchie k sieti
 • Transformácia práce a organizácia budúcnosti
 • Od konkurencie k spolupráci
 • Pravidlá budovanie siete a role v sieti
 • Zdieľanie v sieti
 • Stará a nová firma
 • Podnikateľstvo a firmy vo firme
 • Decentralizácia, zodpovednosť, sloboda a podnikateľské tímy

Témou budú sprevádzať 

Emil Schultz, Predseda predstavenstva, OVD - Ovocinárske družstvo


Emil Schultz pokračuje v budovaní ovocinárskeho družstva, ktoré založil jeho otec: „To, že raz bu­dem po­kra­čo­vať v ot­co­vých šľa­pa­jach, som si uve­do­mil až na štu­dij­nom po­byte v Aus­trá­lii. Na ta­moj­ších ro­din­ných ovo­ci­nár­skych far­mách sa mi ot­vo­rili oči. Roz­ho­dol som sa, že bu­dem po­kra­čo­vať v tom, čo za­čali moji ro­di­čia." 

Jan Mašek, zakladateľ, Red Button

Jan Masek
Bývalý šéf inovácií v spoločnosti 3M Česko si vybral inovácie ako prostriedok k rozvoju odvahy, národnej hrdosti a kultivácií spoločnosti ako celku. Spája osobnosti a vytvára spoluprácu medzi rôznymi svetmi v Česku a na Slovensku v sieti Red Button a Ružový slon.


Ján Košturiak, IPA Slovakia

Ján Košturiak
Vyštudoval Strojnícku fakultu na Žilinskej univerzite, kde roky pôsobil. Je zakladateľom spoločnosti IPA Slovakia, zaoberá sa inováciami a spájaním ľudí v rámci Podnikateľskej univerzity. Napísal niekoľko kníh a píše blogy.


Marcel Rypák, koordinátor projektov, IPA Slovakia

Marcel Rypak
Pracuje ako koordinátor projektov v oblasti rozvoja podnikania a vzdelávania podnikateľov. V IPA Slovakia spolupracuje na vytváraní novej platformy pre rozvoj podnikania, projektov medzi firmami a komunity podnikateľov s názvom Podnikateľská univerzita.


Seminár je súčasťou Podnikateľskej univerzity +.
Cieľová skupina:
 • priemysloví inžinieri, 
 • technológovia, 
 • vlastníci firiem, 
 • vrcholoví manažéri firiem a divízií, 
 • riaditelia pre stratégiu a rozvoj, 
 • manažéri vývojových projektov
Miesto konania:
Za traťou 1427
941 31  Dvory nad Žitavou

Najstaršia rodinná ovocná farma na Slovensku - vznikli už v roku 1966. Pes­tujú sa tu ja­hody, ja­blká, bros­kyne, če­rešne a slivky. Z kva­lit­ného ovo­cia vy­rá­bajú aj 100% prí­rodné šťavy. Ako jedna z mála ovoc­ných fa­riem majú aj vlastný e-shop.

Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.
 • Stornovanie objednávky:
  • 21 dní pred začiatkom akcie  je možné uskutočniť bezplatné storno. 
  • 20 - 16 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 30 % z ceny. 
  • 15 - 8 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % z ceny. 
  • 7 - 1 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 75 % z ceny. 
  • Pri neúčasti prihláseného zákazníka na akcii sa účtuje 100 % -tný storno poplatok. 
  • Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese info@ipaslovakia.sk.
 • Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

VÝHODNEJŠIA CENA

O svoje skúsenosti sa podelí:

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved