rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

4,09 €Cena bez DPH
Do košíka

Advanced Product Quality Planning - APQP

160,00 €cena bez DPH
192,00 € s DPH
APQP - je metodika zaoberajúca sa plánovaním kvality produktu s ohľadom na jednotlivé fázy od definovania, cez vývoj až po sériovú výrobu. Cieľom je predať organizáciám (interným aj externým) a dodávateľom obecné smernice pre plánovanie kvality produktu a pre plán kontroly a riadenia, ktoré spoločne vypracovali firmy Chrysler, Ford a General Motors.

Termín konania: 07. 11. 2019
Miesto konania: Žilina

Do košíka

Úvod
Cieľ:
 • Oboznámenie sa s metodikou APQP
 • Naučiť sa pracovať s kontrolnými zoznamami pre plánovanie kvality produktu
 • Poznať analytické metódy používané v APQP
 • Zoznámiť sa s jednotlivými etapami APQP
Program:
8:30 - 16:00
 • Základy plánovania kvality produktu
 • Program plánovania a definovania
 • Návrh a vývoj produktu
 • Návrh a vývoj procesu
 • Validácia produktu a procesu
 • Spätná väzba, posudzovanie  a nápravné opatrenia
 • Metodika plánu kontroly a riadenia
 • Prehľad a schválenie plánovania kvality produktu
 • Slovník pojmov
Cieľová skupina:
 • manažéri kvality, 
 • inžinieri kvality, 
 • procesní inžinieri, 
 • pracovníci meracích stredísk, kvalitári
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak. Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

VÝHODNEJŠIA CENA

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu:

 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2)

Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.

Ohlasy účastníkov:

Rada by som Vám oznámila, že po školení ktoré som absolvovala pod vaším vedením, sa mi úspešne podarilo zapracovať všetky pripomienky/poznámky, ktoré sa týkali APQP interne vo firme.

Formulár je už aj aktualizovaný a úspešne sa používa.

Mgr. Božena Slovinská, GEVORKYAN, s.r.o.

O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved