rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

4,09 €Cena bez DPH
Do košíka

Analýza rizík - FMEA

160,00 €cena bez DPH
192,00 € s DPH
Podľa novej metodiky z roku 2019.

Termín konania: 18. 11. 2019
Miesto konania: Žilina

Do košíka

Úvod
Cieľ:
 • Porozumieť a prakticky využívať nástroje identifikácie a eliminácie známych alebo potenciálnych chýb a problémov v systéme, návrhu, procese alebo službe skôr, ako sa tieto chyby prejavia u zákazníka. 
 • Naučiť sa identifikovať najkritickejšie a najpravdepodobnejšie chyby vo výrobku, v procese alebo v službe. 
 • Rozpoznať v rôznych fázach návrhu výrobkov alebo procesov možnosti vzniku porúch, určiť ich možné následky, ohodnotiť riziká a bezpečne im predísť. 
 • Vyskúšať si aplikáciu FMEA na praktickom príklade.
Program:
8.30 - 16.00
 • Základy FMEA - jej význam v manažérstve kvality, prečo je dôležitá, kedy a kde sa používa, ako sa používa
 • Hlavné ciele a metodika FMEA
 • Podpora FTA (analýza stromu porúch) pri FMEA (vrátane príkladu)
 • Modifikácie FMEA - FMEA návrhu, FMEA procesná
 • Postup pri aplikácii FMEA - definícia, možné chyby, možné dôsledky (následky) chyby, možné príčiny chyby, váhové ohodnotenie jednotlivých faktorov
 • Určenie miery rizika MR/P
 • Stanovenie nápravných opatrení a miera ich účinnosti
 • Formuláre a dokumentácia
 • Praktické ukážky 
 • Praktické precvičenie na príkladoch

Cieľová skupina:
Manažéri kvality, výrobní manažéri, výrobní inžinieri, technológovia, pracovníci zodpovední za kvalitu
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.

VÝHODNEJŠIA CENA

 • 10% zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov.
 • Pri registrácii viacerých účastníkov na seminár použite zľavový kupón: 0E42-F6AA-479F.
O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved