rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

4,09 €Cena bez DPH
Do košíka

Analýza rizík - FMEA

160,00 €cena bez DPH
192,00 € s DPH
Podľa novej metodiky z roku 2019.

Termín konania: 18. 11. 2019
Miesto konania: Žilina

Do košíka

Úvod
Cieľ:
 • Porozumieť princípu zjednotenia metodiky AIAG a VDA.
 • Porozumieť a prakticky využívať nástroje identifikácie a eliminácie známych alebo potenciálnych chýb a problémov v procese alebo službe skôr, ako sa tieto chyby prejavia u zákazníka. 
 • Naučiť sa identifikovať najkritickejšie a najpravdepodobnejšie chyby vo výrobku, v procese alebo v službe. 
 • Rozpoznať v rôznych fázach návrhu výrobkov alebo procesov možnosti vzniku chýb, určiť ich možné následky, ohodnotiť riziká a bezpečne im predísť. 
 • Vyskúšať si aplikáciu FMEA procesu na praktickom príklade.
Program:
8:30 - 16:00
 • FMEA ako Analýza rizík - jej význam, prečo je dôležitá, kedy a kde sa používa, ako sa používa
 • História FMEA a použitie v životnom cykle výrobku
 • Hlavné zmeny vo FMEA, ciele, metodika
 • Základných 7 krokov FMEA
  1. 1. Plánovanie a príprava
  2. 2. Analýza štruktúry
  3. 3. Analýza funkcií
  4. 4. Analýza vád
  5. 5. Analýza rizík
  6. 6. Optimalizácia
  7. 7. Dokumentácia výsledkov
 • Dokumentácia a zmeny (Confidence level, Action Priority, Actions, Status,...)
 • Praktické ukážky 
 • Praktické precvičenie na príkladoch

Cieľová skupina:
Manažéri kvality, výrobní manažéri, výrobní inžinieri, technológovia, pracovníci zodpovední za kvalitu
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.

VÝHODNEJŠIA CENA

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu: 

 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E) 
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2) 

Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.


O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved