rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Ako byť efektívnym nákupcom

Informujte sa na konkrétny termín a bližšie podmienky alebo na realizáciu priamo u Vás podľa konkrétnych požiadaviek na kontaktoch uvedených v dolnej časti stránky.

Objednať

Úvod
Cieľ:
Naučíte sa, ako kvalitne komunikovať s dodávateľmi (ľuďmi) a tým budovať partnerstvo.
Program:
  • Základný komunikačný model a princíp jeho fungovania
  • Zásady a špecifiká komunikácie so zákazníkom, so zameraním na externého/interného zákazníka
  • Uvedomenie si odberateľsko – dodávateľského vzťahu medzi externými/internými zákazníkmi
  • Asertivita a asertívne techniky
    • „JA jazyk asertivity" – vysvetlenie základných pravidiel a jednotlivých techník asertívneho správania a nácvik „ja" jazyka asertivity na konkrétnych príkladoch
  • Konflikt a konfliktné stratégie – kedy a ako ich použiť
  • „SMART technika" – stručné vysvetlenie SMART techniky zadávania úloh, tak pre externého, ako aj interného klienta
  • Princípy dávania a prijímania spätnej väzby internému zákazníkovi
  • Znalosť argumentácie a foriem vyjednávania s interným (externým) zákazníkom
Cieľová skupina:
Stredný manažment, manažéri nákupu, logistiky a skladového hospodárstva
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Ako sa k nám dostanete?
Poznámka k cene:

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní. Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak. Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

VÝHODNEJŠIA CENA

10%zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov.

Pri registrácii viacerých účastníkov na seminár použite zľavový kupón:0E42-F6AA-479F.

O svoje skúsenosti sa podelí:

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved