rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Akadémia inovácií

1 280,00 €cena bez DPH
1 536,00 € s DPH
To najlepšie z praxe inovácií za 8 dní

Termín konania: 19. 03. 2019 - 13. 11. 2019
Miesto konania: Dojč SR, Želiv ČR, Slaný ČR, Vizovice ČR

Do košíka

ÚvodÚčastníci a hostiaFoto a články
Cieľ:
"Prestaňte sa sústrediť na reklamu a začnite inovovať." Seth Godin


Inovácie - prax, to najlepšie zo sveta v zrozumiteľnej podobe, manuály a inovačné katalógy pre využitie vo vlastnej firme.

 1. Praktické manuály a metodiky pre inovácie produktov, služieb, procesov a podnikateľských systémov.
 2. Praktické príklady a ich riešenie pod vedením skúsených praktikov.
 3. Osobné stretnutia a diskusie s majiteľmi a vrcholovými manažérmi firiem a exkurzie v inovačných spoločnostiach.
 4. Na školeniach budete diskutovať s Jánom Košturiakom a ďalšími hosťami z oblasti inovácií, priemyslového dizajnu a biznisu.
 5. Unikátne katalógy inovačných princípov a techník, praktický a zrozumiteľný prehľad inovačných prístupov najlepších inovačných a manažérskych metodík – IDEO, Creax, WOIS, Systematic Innovation, C.Christensen, S.Godin, T.Ulwick, M.Porter, J.Collins, J.Welch, T.Peters, P.Drucker, P.Senge, G.Hamel, Ch.Kim, R.Mauborgne, J.Kotter, J.Adair, J.Ridderstråle, J, K Nordström, H.J.Warnecke, D.Pink, D.Goleman, S.Covey, H.Gardner, M.Zelený, G.Altschuller, D.Mann, S.Dewulf, H.J.Linde, G.Herr, T.Koulopoulus, E.DeBono, T.Buzan, T.Kelley, B.Hill, A.Osterwald, E.Von Hippel, ai. – to všetko v tlačenej a v digitálnej podobe + videá, prezentácie, testy, hry a príklady.


Počet miest je obmedzený, aby účastníci mohli pracovať na svojich vlastných projektoch. Prihláste sa čo najskôr. Vyplnením objednávky si môžete miesto aj rezervovať a my Vás budeme priebežne informovať a aktualitách Akadémie inovácií.

Program:

1.  Ako dosiahnuť konkurenčnú výhodu cez inovácie
19. - 20. 3. 2019

 • Čo sú inovácie a ako ich robia úspešné firmy?
 • Zdroje inovácií v podniku a galéria inovačných riešení
 • Inovačné postupy a metódy - prehľad
 • Ako premeniť impulzy a nápady na úspešný biznis?
 • Inovačné princípy
 • Príklady
 • Téma pre praktické riešenie- ako zvýšiť inovačnú výkonnosť firmy?
 • Domáca úloha- definujte trendy, zákazníkov, nezákazníkov a príležitosti vo vašom biznise
 • Diskusia

Hosť:
Vladimír Levársky,
obchodník a podnikateľ, generálny riaditeľ a konateľ firmy OMS, spol. s r. o.

Spoločnosť OMS - európsky líder v oblasti vývoja a výroby svetelných technológií. Renomovaný výrobca priemyselných a dizajnových svietidiel a dodávateľ komplexných svetelných riešení pre všetky typy priestorov. 

Viac informácií o spoločnosti nájdete tu.


2.  Ako inovovať podnikateľský model a procesy

21. - 22. 5. 2019 

 • Podnikateľský model
 • Trhy, zákazníci a nezákazníci
 • Vytváranie hodnoty pre zákazníka a pre podnik
 • Hodnotová ponuka a hodnotová krivka
 • Produkty a služby
 • Procesy a organizácia
 • Zdroje a znalosti
 • Príklady
 • Téma na praktické riešenie- ako inovovať na úrovni biznis modelu
 • Domáca úloha- analyzujte váš existujúci biznis model a inovujte ho
 • Diskusia

Hosť:
Stanislav Bernard,
spolumajiteľ a spoluzakladateľ Rodinného pivovaru Bernard. Bol predsedom zväzu malých nezávislých pivovarov. Svoju tvár spojil s Nadačným fondom proti korupcii.
Viac informácií o spoločnosti nájdete tu.


3.  Ako inovovať produkty a služby
8. - 9. 10. 2019

 • Analýza trhov a príležitostí
 • Zákazníci, nezákazníci a ich procesy
 • Sociálne a technické trendy
 • Analýza procesov zákazníka
 • Analýza produktov a služieb
 • Vytváranie nových a užitočných funkcií produktu a odstraňovanie škodlivých
 • Princípy pre inováciu produktov a služieb
 • Príklady
 • Téma pre praktické riešenie- analyzujte priestor pre inováciu vašich kľúčových produktov a služieb
 • Domáca úloha- navrhnite inovácie vašich produktov a služieb
 • Diskusia

Hostia:
Zbyněk Frolík,
zakladateľ, konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti LINET spol. s r. o.Luděk Šofr
LINET spol. s r. o.


Firma LINET je absolútnou špičkou na českom trhu a patrí k štyrom najväčším výrobcom nemocničných lôžok na svete. Produkty z firmy LINET sa predávajú v 93 krajinách sveta, na všetkých kontinentoch. 
Viac informácií o spoločnosti nájdete tu.


4.  Ako budovať inovačnú firmu

26. - 27. 11. 2019

 • Od firmy "výroba" k firme "inovácie"
 • Hľadanie vlastnej cesty
 • Od benchmarkingu k výnimočnosti
 • Inovačná kultúra a rozvoj inovačných znalostí
 • Od manažérov k podnikateľom
 • Sloboda a motivácia v podniku
 • Príklady
 • Téma pre praktické riešenie- inovačná kultúra
 • Domáca úloha–vytvorenie inovačnej kultúry v podniku
 • Diskusia
Hosť:
Stanislav Martinec  ,
konateľ spoločnosti KOMA Modular, riaditeľ divízie obchod.Spoločosť KOMA Modular je najväčším výrobcom sofistikovaných modulárnych stavieb v tuzemsku. Stavajú hotelové domy, školy, sociálne bývanie, ale tiež showroomy a kancelárie.
Viac informácií o spoločnosti nájdete tu.
Cieľová skupina:
Vlastníci firiem, vrcholoví manažéri firiem a divízií, riaditelia pre stratégiu a rozvoj, marketingoví a obchodní manažéri, brand/product manažéri, manažéri vývojových projektov
Poznámka k cene:

1.280,- Eur bez DPH / celý program (8 dní)
320,- Eur bez DPH / 1 modul

 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.
 • Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

Výhodnejšia cena

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu:

 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupónA648-749A-C02E)
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupónA7DB-CB9C-65D2)

Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.

Ohlasy účastníkov:
"Ďakujem za možnosť spoznať ľudí s podobným zmýšľaním a načerpať inšpiráciu. Vďaka akadémii vzniká na Slovensku inovačné prostredie a skupina ľudí, ktorí posunú inovácie ďalej."
Norbert Brath, Embraco Slovakia s.r.o.

"Výrobný výber podnikateľov a ich príbehov - p. Levársky, p. Karaffa. Oceňujem schopnosť p. Košturiaka zovšeobecniť myšlienky, takže sú pochopiteľné a prenositeľné ďalej. Výborná séria ideí, názorov a skvelá skupina ľudí."
Martin Guttman, Tuli.sk, s.r.o.

"Akadémia inovácií bola úžasne zorganizovaná, skvelé a inšpiratívne prostredie inovačných firiem, ako i motivačné a inšpiratívne prezentácie Janka Košturiaka. Veľmi pekne ďakujem, že som toho mohla byť súčasťou."
Monika Mikuláková, FORMA PLAST, k.s.

"Forma takýchto stretnutí zvýši povedomie v ľuďoch, ktorí sa ich zúčastnia. Osobne ma to upevnilo, že sa dajú robiť veci inak. IPA to robí veľmi dobrou formou, kde spája ľudí s rovnakými názormi a očakávaniami a tým môžu vytvoriť synergický efekt a podporovať sa v tomto smere. Určite v tom pokračujte."
Eduard Koza, Sylex, s.r.o.

"Každý má věci k řešení. Vedle řešení svých věcí zjistíte i postupy jiných, které vás inspirují. Spojení myslí, naladění se na touhu to dokončit a vědomí, že jste součástí skupiny lidí, která si chce a může vzájemně pomoci, je obrovské plus, které si odnáším se sebou."
Marek Vysloužil, ZÁLESÍ a.s.

"Výborné pre spoznanie fungovania iných firiem z iných sektorov. Spoznanie zaujímavých ľudí a networking. Inšpirácie pre náš biznis ako zlepšiť riadenie, procesy a technológie. Spoznávanie nových trendov a princípov."
Ivan Apostolov, Agrobiosfer, s.r.o.

„Jako manažer jsem stále ovlivňován záležitostmi denního charakteru, jak ve vztahu se zákazníky, tak zaměstnanci. Seminář mne přiměl podívat se na tato fakta z jiné perspektivy. Zásadním faktem, který lektoři zmínili, je pro mne spolupráce se zákazníkem už v první fázi inovačního projektu – vtáhnout ho do problematiky tak, aby on sám přispěl k řešení a inovaci našeho produktu."
Lukáš Richter, Ředitel výzkumu a vývoje, PLIVA – Lachema, a. s.

„Přínos Inovační akademie pro naši firmu spatřuji ve dvou aspektech. Tím prvním je individuální prospěch pro účastníky cyklu. Pro mnohé se pojem inovace původně pojil pouze s inovací výrobků. Poznání, že jde o komplexnější problematiku a že inovace procesů a inovace obchodních modelů může pro firmu oproti samotnému vývoji výrobku znamenat i řádově vyšší přínos, byl pro některé „objevem roku". Druhým aspektem je skutečnost, že se nám podařilo vytvořit poměrně široký tým, který se ve firmě inovacemi systematicky zabývá a pomáhá měnit vnitropodnikové myšlení a podnikové procesy tak, abychom dosahovali postupného a trvalého zlepšování ve všech oblastech činnosti firmy." 
Petr Koutský, TON, a. s.

„Celý cyklus hodnotím jako velmi přínosný. V poslední době jsem se několikrát vracel k podkladům, které jsme dostali. Kromě přednáškové části byly pro mě velmi zajímavé všechny exkurze. Pokud by podobný cyklus probíhal znovu s jiným obsahem a návštěvou nových firem, tak se velmi rád zúčastním."
Michal Seltenreich, personálny a technický riaditeľ spoločnosti BORCAD cz s.r.o.
O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved