rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Firemné vzdelávanie

V prípade, že uprednostňujete užšiu spoluprácu v oblasti vzdelávania s konkrétnymi prínosmi, využite našu ponuku firemného vzdelávania. Pri tejto forme vzdelávania je skupinka (maximálne 12 účastníkov) zložená len z Vašich zamestnancov a tréning je prispôsobený Vašim podmienkam s vopred dohodnutou témou, scenárom, miestom konania, cieľmi a výstupmi.Maximálne využitie Vášho výrobného prostredia

Počas tréningov sa snažíme maximálne využiť Vaše reálne prostredie, v ktorom prebieha výučba. Môže to byť napríklad dielňa, pracovisko alebo kancelária. V rámci tréningu sa riešia konkrétne problémy, na ktorých účastníci získajú praktické zručnosti a návod ako riešiť obdobné problémy v budúcnosti.

V prípade, že interné prostredie vzhľadom na charakter výučby nevyhovuje, vieme tréning po dohode realizovať mimo Vašu spoločnosť. 

Hlavné výhody firemného vzdelávania

 

Témy na firemné školenia

Ktorákoľvek téma, ktorú máme uvedenú v katalógu vzdelávania. Prierezovo vieme tému vyskladať z nasledovných oblastí:

Okrem rozvojových a vzdelávacích programov Vám vieme naše skúsenosti odovzdať aj prostredníctvom poradenstva, koučingu, prípadne ich kombináciou.


Kontaktujte nás


jana musilova

Jana Musilová
Konzultant - firemné vzdelávanie
Mobil: +421 910 955 416
E-mail: musilova@ipaslovakia.sk

Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved