rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Zavedenie funkčného systému údržby

V čase obrovského tlaku od zákazníkov na dodávateľov  na presnosť a kvalitu dodávky – Just in time (JIT) je veľký nárok na stabilné a bezporuchové fungovanie strojov a zariadení (SaZ). Zo strany prevádzkovateľa SaZ sú taktiež nároky na čo najnižšie náklady na údržbu. Tieto nároky je možné zabezpečiť len dobrým systémom riadenia údržby z čo najlepším využívaním všetkých fyzických, ľudských a finančných zdrojov, ktoré máme v údržbe k dispozícii s ohľadom na maximalizáciu výstupných efektov.

Zdroj: Řízení a údržba průmyslového podniku 10/2012


Implementáciu systému údržby je možné rozčleniť do piatich fáz:

  1. fáza – definovanie problémov v údržbe firmy a definovanie projektu. Cieľom tejto fázy je zadefinovať project charter a harmonogram projektu, zostaviť projektový tím a urobiť prípravu pre štart projektu.
  2. fáza – definovanie a zmeranie stavu fungovania systému údržby pred spustením projektu v merateľných ukazovateľoch a charakteristikách. Cieľom tejto fázy je zároveň presné definovanie krokov implementácie nového systému údržby. Pre upresnenie stavu pred spustením projektu je nutné zadefinovať systém ukazovateľovúdržby, OEE a reporting, pomocou ktorého je možné sledovať efektívnosť fungovania údržby a vykonávať nápravnú činnosť.
  3. fáza – analýza koreňových príčin nedostatočného fungovania existujúceho systému údržby. Cieľom tejto fázy je zadefinovať detailný procesný model fungovania údržby, navrhnúť nový, funkčný procesný model údržby, posúdiť a navrhnúť organizačnú štruktúru údržby, vykonať posúdenie SaZ z hľadiskastratégie údržby.
  4. fáza – návrh systému plánovania činností údržby a autonómnej údržby. Cieľom tejto fázy je navrhnúť spôsob plánovania všetkých činností, ktoré vedú k prevencii z hľadiska poruchovosti. V tejto fáze sa definuje systém zlepšovania v údržbe, ktorý zabezpečuje efektívnosť v odstraňovaní porúch a abnormalít a prípadné korekcie v plánovaných činnostiach údržby, aby sa porucha v budúcnosti neopakovala. Činnosti zlepšovania v údržbe nadväzujú na sledovanie a riešenie problémov OEE. Vo fáze sa taktiež navrhne vizualizačný systém v údržbe.
  5. fáza – zadefinovanie všetkých plánovaných činností v údržbe a autonómnej údržbe. Cieľom tejto fázy je definovať všetky plánované činnosti údržby a autonómnej údržby, naplniť vizualizačný systém, spustiť testovanie systému na pilotných zariadeniach. Následne je vyhodnotená pilotná fáza, vykonajú sa prípadné korekcie vo fungovaní systému. Systém je pripravený k celoplošnému nasadeniu.


Na prínosy fungujúceho systému údržby môžeme pozrieť z nasledovných hľadísk:

  • Prínosy pre pracovníkov údržby a výroby – zvýšenie BOZP, jasne nastavené pravidlá údržby SaZ medzi údržbármi a výrobármi (Systém autonómnej údržby), jasne nastavený systém plánovania údržbářských činností (Systém plánovanej údržby – plány stredných opráv, bežných  opráv, preventívnych prehliadok, čistenia, mazania, inšpekcií, revízií, systém riadenia a kontroly práce údržby), čisté prostredie – SaZ.
  • Prínosy pre firmu – výkonné, produktívne a stabilné SaZ – vysoký ukazovateľ OEE viac ako 85 %, nízke náklady na údržbu SaZ, optimálna organizácia údržby – využitie zdrojov na prevádzku údržby, systém hodnotenia KPI a nápravná činnost pri odchýlkach – údržba ako živý organizmus, zlepšovanie finančných a výkonnostných ukazovateľov firmy.
  • Prínosy pre zákazníka – dodanie tovaru alebo služby JIT. Implementácia funkčního systému údržby je v posledných rokoch veľmi požadovaný typ projektu od našich partnerských firiem a zákazníkov. Firmy si čoraz viac uvedomujú koreláciu medzi stavom ich strojov a zariadení ich výkonnosťou a kvalitou produkcie. V dnešnej dobe je v špičkových firmách ťažko predstaviteľné nedostatočné a nesystémové fungovanie a riadenie údržby. Najlepšie firmy kladú na nastavenie procesov v údržbe veľký dôraz.

 

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...

Keď menej je viacVeľa diskutujeme o zdravom rozume a jeho nedostatku na ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved