rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Stratégia je každodenná práca manažérov, Ján Košturiak

Koľko času ste venovali definovaniu vízie, poslania a strategických cieľov vašej firmy?
Od prípravy stratégie k jej realizácii

Koľko času ste venovali definovaniu vízie, poslania a strategických cieľov vašej firmy? Aký je výsledok? V mnohých firmách venujú najlepšie platení ľudia obrovské množstvo času príprave strategických vízii a plánov, desiatky a stovky hodín pripravujú prezentácie v Powerpointe. A výsledok? Pôsobivé powerpointové prezentácie.


1. Problémy strategického riadenia podniku
 • Neznalosť cieľov. Vyskúšajte si niekedy na porade vrcholového manažmentu jednotlivých členov. Dajte im kartičky nech na ne napíšu hlavné ciele firmy na daný rok, na tri roky dopredu, súčasný stav plnenia a hlavné akcie, ktoré musia urobiť do konca roka. Ak začnú otvárať notebooky a hľadať v nich „svoje" ciele je to jasné. Postavte sa pred bránu podniku a položte rovnakú otázku radovým pracovníkom po skončení ich práce.
 • Nejasnosť cieľov a slabé prepojenie s nimi. Mnohé ciele síce existujú, ale sú často príliš abstraktné, zložito definované, je ich veľa a bežní pracovníci k nim nemajú žiaden vzťah. Ak sú ciele nezrozumiteľné alebo nie sú v súlade s hodnotovou orientáciou ľudí, s ich osobnými cieľmi, túžbami a emóciami, je ťažké od nich očakávať vysoké nasadenia. Väčšina bežných motivačných faktorov používaných pri riadení podľa cieľov, je postavená na vonkajšej stimulácii a nie na motivácii, ktorá vychádza zVnútra.
 • Nedostatok času, zlý manažment času a projektov. Pocit nedostatku času má mnoho manažérov. Problém je v tom, že ho venujú veciam, ktoré nie sú dôležité a nesúvisia s kľúčovými prioritami firmy. Naše analýzy ukazujú, že mnohí vrcholoví manažéri venujú operatíve 80-90% svojho pracovného času, obchodníci sa namiesto obchodu venujú operatíve v plánovaní výroby, nemajú správne pripravené jednania a štandardizované procesy atď. Nedostatok času je výsledok zlej organizácie, za ktorú obyčajne manažéri majú priamu zodpovednosť. Manažment aktivít v čase a manažment projektov je slabinou mnohých firiem a jeho príznakom je konštatovanie: „Nemáme čas".
 • Nepružnosť. Stratégia nie je vytyčovanie vízií a strategických cieľov a ich tvrdohlavé sledovanie. Stratégia je súbor akcii, ktoré smerujú k dlhodobému cieľu. Tieto akcie sú neustále vyhodnocované s ohľadom na reakciu prostredia na trhu (zákazníci, konkurencia, meniace sa trendy na trhu) a sú pružne prispôsobované týmto zmenám. Potreba strategickej pružnosti je dnes kľúčová, manažment sa jej musí venovať denne a nie iba „raz do roka na výjazdnom zasadnutí" ako boli zvyknutí doposiaľ.
 • Popisy akcií, formálnosť. Pod strategickým manažmentom sa väčšinou prezentujú formálne popisy akcii, plánov, projektov a nie ich realizácia. Stratégia je akcia, realizácia, schopnosť doťahovať veci do konca, umenie poučiť sa z chýb, schopnosť vtiahnuť väčšinu ľudí do realizácie a rozvoj ich realizačnej schopnosti.
 • Nedostatok ľudí. Súčasťou stratégie je rozvoj ľudí. Ak chýbajú ľudia a znalosti, tak je to výsledok zle realizovanej stratégie. Rozprávať o tom, že nie sú ľudia a školy nepripravujú študentov pre prax je zbytočné. Výber, testovanie a príprava ľudí je základ stratégie podniku. Vysoké vyťaženie ľudí a nedostatok odborníkov je často výsledkom zlej organizácie projektov, ale hlavne toho, že sa neustále v podniku začínajú nové aktivity bez toho, aby sa dotiahli do konca a vyhodnotili aktivity z minulého obdobia.

2. Príprava a realizácia stratégie

Základom vytvárania stratégie firmy je univerzálny model ZIPF (obr.1.), kde sa navrhujú základné ciele, akcie, termíny a zodpovednosti.


Obr.1. Základný rámec definovania stratégie - ZIPF


Celý proces tvorby stratégie má svoj presný postup, v ktorom sa využívajú jednoduché a prehľadné tabuľky – tzv. A3 reporty. Princíp je v tom, že všetky podstatné informácie sa musia zmestiť maximálne na jednu stranu A3 v prehľadnom a logickom usporiadaní.

Príklad postupu vytvárania a realizácie stratégie je v tab.1.
Pri realizácii stratégie prebiehajú paralelne dva procesy – realizácia a učenie (tab.2.).


Pri príprave a realizácii stratégie sa treba sústrediť na vyriešenie nasledovných otázok:
 • Prečo nemajú vrcholoví manažéri čas venovať sa stratégii?
 • Prečo venujú vrcholoví manažéri väčšinu svojho pracovného času operatíve na úkor inovácií a nových príležitostí?
 • Poznajú pracovníci strategické ciele a priority?
 • Sú pracovníci vnútorne motivovaní naplniť strategické ciele?
 • Existuje vo firme dostatok pracovníkov a znalostí na realizáciu strategických cieľov?
 • Sú strategické ciele transformované do akčných plánov a projektov?
 • Sú všetci manažéri firmy schopní učiť nové veci druhých?
 • Sú všetci manažéri firmy schopní učiť nové veci seba?

Mesiac Akcia Učenie, rozvoj znalostí
11 Definovanie stratégie a cieľov na ďalší rok, analýza rizík Strategický plán - A3-1
12 Rozpad cieľov a návrhy projektov Plán cieľov a projektov - A3-2
1 Štart projektov na naplnenie stratégie - definovanie Plán projektu - A3-3
2 Kontrola projektov, korekcie Výsledky, učenie - A3-4
3 Meranie
4 Kontrola projektov, korekcie Výsledky, učenie - A3-4
5 Meranie  
6 Kontrola projektov, korekcie Výsledky, učenie - A3-4
7 Riešenie, implementácia
 
8 Kontrola projektov, korekcie Výsledky, učenie - A3-4
9 Riadenie a sledovanie opatrení  
10 Vyhodnotenie projektov, AAR Výsledky, učenie - A3-4

Tab.1. Príklad postupu vytvárania a realizácie stratégie


Stratégia Realizácia Učenie, rozvoj znalostí
Zákazník • Definovanie – motív, ciele
• Analýza príčin
• Návrh a výber riešenia
• Realizácia a vyhodnotenie
• Definovanie – požiadavky
• Učenie – znalosť
• Použitie – výsledok
• Vyhodnotenie – znalostné konto
Inovácie • Definovanie – motív, ciele
• Analýza príčin
• Návrh a výber riešenia
• Realizácia a vyhodnotenie
• Definovanie – požiadavky
• Učenie – znalosť
• Použitie – výsledok
• Vyhodnotenie – znalostné konto
Financie • Definovanie – motív, ciele
• Analýza príčin
• Návrh a výber riešenia
• Realizácia a vyhodnotenie
• Definovanie – požiadavky
• Učenie – znalosť
• Použitie – výsledok
• Vyhodnotenie – znalostné konto
Procesy • Definovanie – motív, ciele
• Analýza príčin
• Návrh a výber riešenia
• Realizácia a vyhodnotenie
• Definovanie – požiadavky
• Učenie – znalosť
• Použitie – výsledok
• Vyhodnotenie – znalostné konto

Tab.2. Dva paralelné procesy - realizácia a učenie


Príklady A3 reportov si môžete pozrieť tu.


Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Naštartujte zlepšovanie na Fóre ...Zlepšovanie procesov je nutnou podmienkou prežitia skoro ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved