rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Six Sigma a prínosy v praxi, Peter Kormanec

V snahe zvyšovať úroveň kvality vyrábaných výrobkov sa mnohé firmy orientujú na známe techniky a metodiky, ktoré sú využívané v oblasti riadenia kvality.
Tieto, buď z historického pohľadu, priniesli mnohým podnikom nespochybniteľný úspech, alebo sú vnímané len ako ,,trendy vlnou”, ktorá práve silno veje v rámci mohutnej podnikovej a trhovej globalizácie.

Veľa našich manažérov neostáva ľahostajných voči takýmto módnym vlnám, alebo sú jednoducho tlačení zo strany koncernu, aby začali zavádzať jednotlivé metodiky. Ak hovoríme o metódach zabezpečovania kvality a zvyšovania jej úrovne v podnikových podmienkach, tak sa v posledných rokoch často skloňuje termín Six Sigma.

Six Sigma je pomerne komplexný nástroj, ktorý pre svoje úspešné zavedenie vyžaduje systematický prístup a správne načasovanie. To predovšetkým s ohľadom na stratégiu podniku, aktuálnu úroveň podnikovej kultúry, výkonnosti, či motivácie pracovníkov a mnohých ďalších kritérií. To je, ale len prvý krok, ktorý by mal byť prirodzenou sebareflexiou, či sme vôbec na určité zmeny ako organizácia pripravený a schopný takéto zmeny prijať. Ak si myslíme, že áno, potom nás čaká kolobeh tvrdej práce súvisiacej s postupným prienikom tejto filozofie do praktických procesov a predovšetkým hláv a povedomia všetkých pracovníkov. Tu vzniká legitímna otázka, či dokáže Six Sigma naplniť tak veľké očakávania, resp. či tak veľké vynaložené úsilie bude mať adekvátne prínosy.

Six Sigma počas svojej histórie získala u niektorých odborníkov nálepku rozsiahlej mašinérie, v ktorej sa zainteresovaní pracovníci členia podľa úrovne dosiahnutých znalostí a kompetencií do jednotlivých farebných skupín.

Jeden známy americký odborník vo svojej knižnej publikácii zameranej na oblasť budovania štíhleho výrobného systému hovorí o „hnutí Six Sigma, prinášajúcom zástupy nositeľov čiernych, zelených a ďalších opaskov, ktorí zúrivo útočia na zásadné problémy kvality a využívajú k tomu celý arzenál prepracovaných technických postupov”. Ďalej hovorí o oddeleniach plánovania kvality po zuby vyzbrojených stohmi údajov, ktoré sú spracovávané tými najjemnejšími metódami štatistickej analýzy.

Napriek jemnému podtónu kritiky, nie je myšlienkou tohto autora kritizovať koncept Six Sigma, ale vytvoriť priestor na zamyslenie, či technológiu, ktorú Six Sigma prináša využívame správne. Veľa riadiacich pracovníkov kvality, či manažérov podnikov je náchylných komplikovať riešenie konkrétnych problémov.

Prvá otázka, ktorú kladú pri zoznamovaní sa so zavádzaním Six Sigma je: „Aký štatistický softvér budeme používať a aké ďalšie podporné nástroje typu simulácie a modelovania procesov si máme zakúpiť?”
Riešenie, ktoré spomínaný americký odborník ponúka, nie je v kopírovaní nalinkovaného programu a nutnosti použitia každej jednej metódy, ktorá je obsiahnutá v osnovách Six Sigma. On nespochybňuje význam a prínosy Six Sigma, len sa snaží poukázať na často mylnú interpretáciu tohto konceptu o spôsobe jeho implementácie a následného využívania v praktických podmienkach.

Praktické prínosy konceptu Six Sigma
Six Sigma prináša značné úspory, ktoré sú pomerne jednoducho finančne vyčísliteľné. Riešenie daného problému musí byť priamočiare, zamerané na skutočné príčiny a s využitím takého nástroja, ktorý ponúka úspešné riešenie.

Na Slovensku a v Čechách je v súčasnosti viacero firiem, ktoré dnes dosahujú ročné úspory zo Six Sigma projektov v rádovo 100 tisícoch €. Mnohé z projektov, ktoré tieto spoločnosti riešili, boli vyriešené v priebehu 2 – 4 mesiacov, často bez použitia drahých sofistikovaných nástrojov.

Úspešná implementácia Six Sigma prináša pre podnik viacero výhod. Ako prvé samozrejme treba spomenúť tie merateľné:
  • Priemerná ročná úspora projektov realizovaných spoločnosťou IPA Slovakia v priemyselných podnikoch sa pohybuje na úrovni 730 200 €.
  • Celkové náklady sa spravidla pohybujú pod úrovňou 20 % z dosiahnutých prínosov zlepšení.
  • Náklady spojené s riešením projektov sú často vykryté už čiastkovými riešeniami vznikajúcimi v priebehu realizácie projektu. To dokumentujú prínosy z veľmi intenzívnych celodenných stretnutí v rámci jedného týždňa, nazývaných Quick Win Week. Príkladom môže byť 2-krát realizovaný QWW v priebehu 2 mesiacov s prínosmi 238 996 €.
  • Poskytuje objektívnejšie rozhodovanie o použití zdrojov za účelom maximalizácie zisku z dosiahnutých zlepšení.
Ďalšiu skupinu predstavujú nemerateľné, ale z kvalitatívneho hľadiska veľmi významné prínosy:
  • Vytvorená účinná infraštruktúra nevyhnutná k systematickému uskutočňovaniu zmien a dosahovaniu pozitívnych výsledkov.
  • Silne vytvorená pozitívna väzba záujmov medzi zákazníkmi, akcionármi a zamestnancami – vyhrávajú všetci.
  • Naštartovaný rozvoj potenciálu a kultúry podniku – vybudovaná konkurenčná výhoda v tej najdôležitejšej oblasti.
  • Pravidelná liaheň odborníkov a interných trénerov so širokým záberom znalostí.
  • Osvojená jednotná metodika riešenia projektov, použiteľná pre realizáciu projektov vo všetkých oblastiach podniku.

Čo môžeme očakávať v budúcnosti?
Six Sigma je predovšetkým filozofia a kultúra, ktorá je vyústením firmy k dokonalosti. Možno je dokonalosť pre mnohých silným slovom a nepredstaviteľným cieľom, ale mať nízke ciele, znamená dosahovať nízke výsledky a to pre všetkých, ktorí chcú byť úspešní, nestačí.

Six Sigma nahrádza improvizáciu profesionálnym projektovým prístupom, dohady a subjektívne pohľady faktami, fiktívne výsledky reálnymi peniazmi. Jej úspech závisí na ľuďoch, ich dôslednosti, spolupráci a profesionalite. Nie je to jednoduchá cesta, ale vedie k cieľu, ktorý stojí za to.


Článok si môžete prečítať aj tu: Six Sigma a prínosy v praxi.pdf

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved