rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Sen priemyselného inžiniera sa naplnil, Ján Košturiak

Tradičná práca priemyselného inžiniera spočíva v tom, že stojí v dielni a pozoruje proces.
Taiichi Ohno kreslil inžinierom kruh v dielni, v ktorom museli stáť a pozorovať proces. Japonci zdôrazňujú princíp Gemba – ísť priamo na pracovisko, pozorovať proces, hľadať v ňom abnormality a plytvanie a zlepšovať ho. Mám za sebou dlhoročnú prax priemyselného inžiniera a som presvedčený, že pozorovanie procesu, je základom pre jeho pochopenie a zlepšovanie. Takže táto prax bude vždy pre priemyselného inžiniera dôležitá, pretože procesy sa nedajú zlepšovať z kancelárie pri monitore počítača. Na druhej strane musím priznať, že ako priemyselní inžinieri spotrebujeme obrovské množstvo času na to, že ručne zbierame a vyhodnocujeme údaje z procesu. Okrem toho, že pri každom ručnom snímkovaní dochádza k nepresnostiam, sú to nárazové akcie, ktoré sa obyčajne robia v prípade vážneho problému ako je napríklad nespokojnosť zákazníka, nedôvera akcionára a pod.

Roky sa pohybujem v podnikoch a získal som nasledovné skúsenosti:
  1. V každom podniku je ešte jeden skrytý podnik – je to nevyužitá kapacita zariadení. Pri väčšine analýz a auditov konzultanti uvádzajú potenciál zvýšenia produktivity 15-20%. Vychádzajú práve z podobnej skúsenosti.
  2. Najhoršie nie je to, že podnik by mohol využívať svoje zariadenia produktívnejšie (15-20% je skromný odhad, skutočný potenciál je niekedy vyšší ako 30%), ale že o tom nevie. Výsledkom sú niekedy zbytočné nadčasy alebo zmennosť, ale aj zbytočné investície do nových zariadení, ktoré si mohol majiteľ ušetriť.
  3. Nízke využitie drahých zariadení je často následkom toho, že nefunguje napríklad logistika, na zariadení pracujú nesprávne zacvičení pracovníci, nefunguje systém údržby, pretypovanie zariadení trvá zbytočne dlho, zariadenie nepracuje pri optimálnych prevádzkových podmienkach, vo výrobe vzniká veľa nekvality, ktorá sa následne kontroluje a opravuje – to všetko sú ďalšie obrovské straty, ktoré majitelia firiem a zákazníci platia len preto, že nepoznajú skutočné využitie kľúčových zariadení a príčiny strát.
  4. Správnym sledovaním využitia zariadenia môžeme teda aj ďalšie významné procesy – napr. výkonnosť údržby, kvalitu, obsluhu zariadenia a kvalitu noriem, pretypovanie zariadení, dodržiavanie predpísaných štandardov, logistiku, atď.
A teraz sa dostávam k snu priemyselného inžiniera. Verím, že podobné sny majú vrcholoví manažéri a majitelia firiem, ktorí nemajú možnosť vidieť plytvanie vo svojich podnikoch v „priamom prenose". Mnohí majitelia firiem mi hovoria, že považujú výrobu alebo údržbu, za „čiernu dieru", do ktorej sa vkladá množstvo peňazí ale bez merateľného benefitu. Aký je ďalší postup? Pozve sa renomovaná konzultačná firma. Renomovaná znamená drahá, konzultanti v čiernych oblekoch a lakovkách, ktoré si nikdy nezašpinia vo výrobnej dielni. Výstupom ich práce je obyčajne konštatovanie, že je možné zvýšiť produktivitu procesov o 15-20% (bod číslo jedna). Riešením je zavedenie TPM, procesného riadenia, atď. Tieto rady za vyše stotisíc Eur napokon donútia ľudí vo firme niečo urobiť. Vrátime sa na začiatok – vyberú sa ľudia, ktorí sú ochotní zašpiniť si topánky a ruky a pošlú sa do dielne. So stopkami a snímkovacími formulármi. Po určitom čase sa podarí zvýšiť výkon. A po určitom čase sa výkon dostane tam, kde bol predtým. A celý príbeh sa opakuje.

V názve tohto príspevku sa spomína „sen priemyselného inžiniera" a ja tu popisujem nočnú moru. Tak teraz ten splnený sen:
  • Na stroj sa namontuje zariadenie, ktoré dokáže snímať či stroj pracuje alebo nepracuje. Neriešme na tomto mieste ako sa to robí, princípov sledovania práce a nečinnosti stroja je niekoľko. Ten najjednoduchší je sledovanie „vypadávania súčiastok zo stroja".
  • Poďme ďalej. Keď stroj nepracuje, zaznamenáva sa čas a obsluha musí okamžite zadať príčinu. Robí sa to cez dotykový „display", ktorý je v podstate počítač, odolný voči negatívnym vplyvom pracovného prostredia. Okrem týchto údajov sa musí identifikovať obsluha a výrobok, čo prebehne veľmi rýchlo výberom z menu.
  • A teraz pointa. Inštalácia systému, ktorá sa dá urobiť za jeden pracovný deň, prinesie sledovanie zariadenia v priamom prenose, podobne ako pacienta na jednotke intenzívnej starostlivosti. To je zaujímavá správa nielen pre majiteľa firmy, ale aj pre šéfa výroby, majstra a operátora. Zároveň môžeme sledovať príčiny nízkej výkonnosti zariadenia a robiť okamžité opatrenia. Zároveň vidíme za koľko minút vyrába kusy Jožo, Fero alebo Jano a môžeme prehodnocovať výkonové normy, vidíme nekvalitu, pretypovanie stroja a ďalšie straty. To všetko v priamom prenose.
  • Výsledkom „priameho prenosu" je, že do jedného mesiaca sa podarí zvýšiť výkon zariadenia o 10% percent bez toho, aby sa niečo urobilo. Jednoducho sa zvýši disciplína tým, že ľudia vidia, že sú videné ich stoje aj oni. Nasleduje analýza mesiaca, návrh opatrení a zlepšovanie procesov – nielen samotného zariadenia, ale aj údržby, kvality, logistiky, plánovania, normovania...
  • A teraz by mohla zaznieť otázka. Koľko to celé stojí? Je to služba, ktorej hodnotu si musí zákazník spočítať sám. Nám vychádza návratnosť do jedného mesiaca. Ale je tu ešte lepšie riešenie – platba za analýzy a zvyšovanie výkonnosti procesov.


Sumarizácia

Sledovanie kľúčového zariadenia a nadväzných procesov v priamom prenose. Informácie za jednu sekundu. Inštalácia za jeden deň. Návratnosť za jeden mesiac.
Ani jeden z uvedených argumentov nie je podstatný. Podstatné je, že na základe tohto systému je možné radikálne a systematicky zvyšovať výkonnosť procesov v podniku. Radikálnejšie a rýchlejšie ako konkurencia.

Sen, ktorý si človek pamätá, vzniká v polospánku. Priznám sa, že keď som videl zariadenie a program, ktorý popisujem, tak som sa rýchlo prebral. A splnený sen sa nerozplynul. Nie som predavač kosačiek, ktorý vytáča „kolesá šťastia", ani predavač práškov, ktoré „vyperú dočista". Som priemyselný inžinier a splnil sa mi sen v tom, ako byť efektívnejší v odstraňovaní plytvania. To je všetko. Nezvyknem tárať do vetra.


Tu sú ukážky PM Toolkitu, o ktorom som hovoril.

 


 

 

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Naštartujte zlepšovanie na Fóre ...Zlepšovanie procesov je nutnou podmienkou prežitia skoro ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved