rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Riešenie problémov metódou DoE, Peter Kormanec

Pri riadení a optimalizácii výrobných procesov sme v praktickom živote pravidelne konfrontovaný s potrebou riešiť príčiny rôznorodého charakteru.
[3/2010, Průmyslové inženýrství, Peter Kormanec]


V oblasti riadenia kvality ide s pravidla o príčiny, ktoré majú priamy vplyv na úroveň dodržiavania požadovaných parametrov a tolerancií vyrábaných výrobkov.

V tejto súvislosti je potrebné zamerať sa v riešení na dve otázky:
  1. Poznám skutočné faktory vzniknutej odchýlky, alebo sa len domnievam, že sú skutočné a strácam čas ich posudzovaním?
  2. Ktoré z identifikovaných faktorov pôsobia vzájomne a ako silný je vplyv ich interakcie?
Generovanie príčin
Na generovanie príčin a ich hodnotenie existuje celý rad metód a techník. V našej ukážke sme sa obmedzili na Ishikawa diagram, ktorý svojim charakterom vo väzbe na generované príčiny je nástrojom kvalitatívnym a viacfaktorovým.

Hodnotenie vygenerovaných príčin – majú skutočný vplyv?
Na hodnotenie objektívneho vplyvu príčin na vzniknutú chybu sme použili expertné hodnotenie, experimentálne hodnotenie a jednoduché posúdenie odchýlok od štandardu.
Z použitých techník si bližšie rozoberieme experimentálne hodnotenie využitím metódy DOE – Design of Experiments ( plánovanie a modelovanie experimentov).

Rozhodnutie – čo optimalizovať
Identifikácia skutočných príčin je kľúčová z pohľadu optimalizácie vzniknutej chyby resp. odchýlky.
Len skutočné a potvrdené príčiny posúvame do fázy optimalizácie, inými slovami zlepšujeme len to, čo má reálny význam a v rozsahu, ktorý má optimálny prínos.
Každé zlepšenie je nevyhnutné vymyslieť, zrealizovať a pilotne otestovať, čo v konečnom dôsledku vždy stojí finančné prostriedky. Tento algoritmus zlepšovania teda ponúka cestu ako zlepšovať produktívne a zároveň kvalitne.

DoE – plánovanie a modelovanie experimentov
V procese plánovania a modelovania experimentov sa snažíme zistiť vplyv konkrétnych faktorov na posudzovaný cieľový parameter. Hodnotu požadovaného parametra môže ovplyvňovať napr. teplota, tlak, čas a to individuálne, alebo vo vzájomnej interakcii.

Pri riadení a optimalizácii procesov kvality je nevyhnutné poznať úroveň vplyvu každého faktora na požadovaný parameter. Potom dokážeme v procese nastaviť a používať takú úroveň faktorov, ktorá dáva najlepšie výsledky.
Najčastejším spôsobom riešenia tejto problematiky v praktických podmienkach priemyselných podnikov je metóda pokus – omyl. Metóda sama o sebe síce ponúka určité výsledky, ale spôsob akým sa tieto výsledky dosahujú je prejavom nekvalifikovanosti a vzhľadom na množstvo realizovaných omylov je finančne a zdrojovo veľmi náročný.

Realizáciu experimentu

Predstavme si situáciu, že zákazník je opakovane nespokojný s hrúbkou nanášaných vrstiev na kovový disk, ktorú vyžaduje v hodnote 120 mikrometrov. Výrobca sa preto rozhodol analyzovať svoj proces metódou DoE, s cieľom nastaviť hodnoty vstupných parametrov tak, aby sa konštantne dosahovala požadovaná hrúbka nanášaných vrstiev v hodnote 120 mikrometrov.

Stanovenie výstupnej charakteristiky
Sledovanou výstupnou charakteristikou je hrúbka nanášaných vrstiev.


Celý článok si môžete prečítať tu.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved