rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Poučení z krizového vývoje, J.Košturiak

Roky končící na osmičku jsou nám osudné. Ti starší si možná pamatují komunistický pamflet nazývaný "Poučení z krizového vývoje v roce 1968". Již se zdálo, že rok 2008 nepřinese nic mimořádného, a pak to přišlo. Krize! Všichni ti analytici, ekonomové a stratégové, kteří umí tak dokonale analyzovat minulost, byli zaskočeni.
[19.11.2009, Moderní řízení, Ján Košturiak]

Ještě v létě minulého roku mnozí manažeři a podnikatelé našich firem říkali: "Boom je neuvěřitelný, nestačíme vyrábět, nemůžeme se dočkat dodání objednaných strojů." Situace se náhle změnila a mnohé firmy se s tržbami vrátily o 3 až 4 roky zpět. Na tom by ještě nebylo nic zlého. Za poslední léta však většina firem masivně investovala do nových kapacit. Do moderních strojů a linek, které teď stojí. Vysoké fixní náklady jsou dnes noční můrou mnoha podnikových ředitelů.

Politici bojují s krizí, připravují balíčky, šrotovné a jiné akce. Ve skutečnosti jenom prodlužují přirozený očistný proces, který krize přináší. Kromě finančních ztrát způsobují i další morální škody, protože peníze, které vybrali od úspěšných podnikůa podnikatelů, věnují těm, kteří úspěšní nejsou.

CO DOBRÉHO PŘINÁŠÍ KRIZE?


První poučení zní, že bychom měli investovat obezřetněji, v osobním životě i ve firmách. Ne vždycky jsou nejnovější komplexní zařízení tím nejlepším řešením. Japonci už dávno přišli s konceptem nízkonákladové automatizace a začali budovat pružné výrobní buňky z menších, jednoduchých a modulárních strojů. Strojaři mají často sklony předimenzovat svoje konstrukce a projekty, vytvářet řešení, která jsou technicky dokonalá, ale jsou často zbytečně komplexní, přetechnizovaná a hlavně drahá.

Jaká jsou další pozitiva krize? To, co je pro někoho ohrožením, je pro jiného příležitostí. Svět se v časech krize obyčejně očistí - od neužitečného, parazitujícího a nadbytečného. Lidé si konečně začínají vážit práce a na trhu se objevují profese, které byly léta nedostupné. Dobré odborníky dnes mohou získat i malé domácí podniky. V mnohých firmách, se dějí pozoruhodné věci - lidé aktivně zlepšují, snižují náklady, učí se, obchodníci opustili své kanceláře a aktivně vyhledávají zákazníky, kurzy a semináře o inovacích se začínají plnit. V mnoha organizacích je vidět nevídanou míru spolupráce, soudržnosti a solidarity. Krize prověřuje také naše charaktery. Je šance, že se vrátíme k základním principům, jejichž dlouhodobé porušování způsobilo mnoho současných problémů. Samé dobré zprávy.

Je čas, aby firmy začaly kromě provozní pružnosti budovat i svoji strategickou pružnost. Podniky budou stále více potřebovat citlivý a funkční "Avax systém", který jim umožní monitorování trhů, zákazníků, potřeb, problémů, finančních trhů, technologií, jiných oborů, nezákazníků, příležitostí, ohrožení - a hlavně rychlou reakci na ně. Inovační proces se musí stát klíčovým procesem podniku a lidé hlavním aktivem. Toto jsou témata, která je třeba řešit, když výroba neběží sedm dnů v týdnu. Jsou firmy, které čekají, jak to všechno dopadne. A jsou firmy, jež využívají krizi ke svému posílení. Tipněte si, které přežijí rok 2010?

Krize není soupeř. Krize je součást ekonomického vývoje a má očistný účinek. Zbavuje ekonomiku a společnost všeho nepotřebného a škodlivého a vytváří prostor - pro nové nápady, byznysy, podniky a lidi. Komunisté se pokoušeli postavit krize a nezaměstnanost mimo zákon a tím zastavili vývoj a podřezali si větev sami pod sebou. I dnes by mnozí rádi zakázali krizi. Lidé jsou nepoučitelní. Poslední velká krize vedla k válce a výsledkem současné krize bude pravděpodobně obrovská celosvětová nezaměstnanost.

Otázkou je, jak vykonávat v podnicích a v ekonomice očistnou funkci krize bez krize. Jak zajistit proces odstranění starého, zbyrokratizovaného, nefunkčního a nepotřebného, aniž by tento proces probíhal pod tlakem krize a s globálními negativními důsledky na lidi. Řešení tohoto problému bude hodno Nobelovy ceny a určitě bude souviset s inovacemi, nepřetržitými a totálními inovacemi - produktů, služeb, podnikových procesů, podnikatelských systémů a managementu podniku (Tab. 1).

STRUČNÁ BILANCE KRIZE

Krize přinesla poučení, že je dobré diverzifikovat byznys. Podniky, které měly postavené podnikání jenom na jednom pilíři, mají mnohem větší problémy než podniky s diverzifikovaným podnikáním. Platí to i pro národní ekonomiky, včetně české a slovenské, postavené na výrobě automobilů a součástek do nich.

Krize odhalila nerozumné investování do nadbytečných kapacit. Bylo například dobře známo, že v roce 2000 převyšovala nadbytečná výrobní kapacita automobilů celosvětově 20 milionů aut. Kolik dalších továren se mezitím postavilo? A kolik jich dnes bude třeba zavřít? Také mnohé domácí firmy s pomocí stimulů z EU investovaly do předimenzovaných strojů a kapacit a budou za to platit svou daň.

Posledních 20 let naše podniky rozvíjely hlavně pružné výrobní kapacity. Ukazuje se, že nám dnes chybí strategická pružnost a inovační schopnosti, které se rozvíjely v posledních letech minimálně. Problém je o to větší, že o strategii většiny podniků, které u nás vyrábějí, se určitě nebude rozhodovat v ČR ani na Slovensku. Chybí nám silná vrstva schopných domácích kapitalistů a podniků.

Vlády mnoha zemí se snaží bojovat s krizí. Výsledek je často tragikomický - za peníze schopných se podporují neschopní, úspěch se trestá a neúspěch odměňuje. Tyto kroky nejen vedou k prodlužování problémů, vyhazování peněz, ale navíc zasévají ve společnosti nebezpečný virus - neúspěch a chyby za nás zaplatí druzí, poctivost se trestá.

Státní podpora zahraničních investorů je další mýtus. Je třeba podporovat domácí podnikatele a jejich expanzi do zahraničí. Potřebujeme vlastní "Nokiu, Toyotu nebo Baťu".

Je třeba urychleně a radikálně změnit systém vzdělávání, výzkumu a inovací, vytvořit propojení (triádu spolupráce - region, podniky, školy a výzkum) na špičková výzkumná a vývojová centra v zahraničí a průmyslové podniky. Přestat sypat peníze do černé díry, ze které zatím žádné převratné inovace nevyšly. Je třeba vytvořit nový typ podnikatelských univerzit a inovačních škol.

Když je krize, management by neměl pracovat ve zkráceném režimu 4 dny v týdnu, ale v krizovém režimu 7 dní v týdnu. Co má dělat? Je čas vybudovat tři klíčové procesy ve firmě - rozvoj talentů, inovační proces, strategickou pružnost. Toto jsou hlavní úlohy manažerů v čase krize, kdy by měli hledat odpovědi na 6 hlavních otázek (viz box dole).

Ekonomové a analytici jsou pod velkým tlakem, očekává se od nich, že konečně odtroubí konec krize (budou přece volby). Vzbuďme se! To nejhorší nás teprve čeká - lidé utrácejí své úspory (také s přispěním nesmyslných vládních stimulů typu "šrotovné"), přestávají se splácet úvěry a leasing, státu budou postupně vysychat zdroje příjmů, vyprázdní se státní pokladnice, mnohé podniky půjdou do konkursu a lidé na úřady práce.

Po skončení světové krize si každá země střední a východní Evropy prožije ještě svou vlastní, národní krizi, ve které se zaplatí účty za politické chyby posledních dvou desetiletí. Po skončení hospodářské krize čeká celý svět krize, o které se zatím mluví jenom okrajově - globální krize nezaměstnanosti. Lidé, kteří v posledních desetiletích přecházeli ze zemědělství do průmyslu a z průmyslu do služeb (v USA je tento poměr 0,5 % : 15 % : 80 %), již nebudou mít kam jít. Dnes se obsluhujeme sami v bankách nebo na letištích, ale i sféra služeb vytlačí nadbytečné pracovníky. Zvyšování produktivity nikdy nemělo soucit s pracovními místy. Kam půjdou všichni ti lidé?

Musíme se připravit na novou strukturu průmyslu. Zdá se, že znovu svítá na dobré časy pro malé a flexibilní firmy, které ještě nestihly vybudovat byrokratická rozhodovací pravidla a rychle se učí novým věcem. Malí budou první a velcí poslední. Svět podnikání po krizi bude jiný, než ho známe dnes. Výrobní systémy budoucnosti budou pracovat v uzavřeném cyklu (eko podnikání je dobrý byznys již dnes) a ti, co se nedokáží zapojovat do pružných a výkonných sítí, zahynou.

Krize ukazuje, že i v hospodářství fungují principy, jejichž porušování vede k destrukci. Porušení rovnováhy mezi podnikem, zákazníky, akcionáři, zaměstnanci, společností a přírodou způsobuje velké krize. Jestli se nevrátíme k podnikání, kde platí principy a hodnoty, budeme prožívat permanentní krize, proti kterým je ta současná jenom procházka růžovou zahradou.

JAK DÁL PO KRIZI

Několik tipů pro management a podnikatele na čas po krizi:

- Zapomeňme na metody prognózování a předpovídání (forecasting). Předpovídat budoucnost z minulosti je nebezpečná hra. Místo předpovídání a plánování budoucnosti je třeba rozvíjet flexibilitu - strategickou (skenování příležitostí a ohrožení, totální inovace)a ope-rativní (rychlé reakce na individuální poža-davky zákazníků). Ekonomičtí analytici to pochopili již dávno - umějí dobře vysvětlit, co bylo, ale nemají ani potuchy, co bude.

- Nastane revoluce na trhu práce a ve vzdělávání. Ze systému zaměřeného na odevzdávání informací (popisy akce) musíme přejít na systém orientovaný na rozvoj znalostí (praktické zvládnutí akce). Manažeři musí být učiteli, trenéry, kauči, podniky si budou budovat vlastní školy, vzniknou nové formy vzdělávání na podnikatelských univerzitách a inovačních akademiích.

- Čas silných vůdců, obdivovaných celebrit a supermanů skončil. Nastává čas pokornějších osobností, které mají široké znalosti a nechají kolem sebe vyrůst talenty. Čas manažerů, kteří jsou tvrdší k sobě než k druhým, více slouží než vedou, více podporují než řídí, neustále učí sebe i druhé.

- Musíme se neustále učit nové věci. Již nestačí být jenom dobrý specialista, musíme studovat i další obory, z nichž čerpají mnohé inspirace pro inovace a netradiční řešení. Manažeři a podnikatelé budou muset být více universalisté než specialisté. Kromě učení se novému je třeba se také naučit zapomínat staré a nepotřebné, překonat staré způsoby myšlení a práce, zlikvidovat úspěšné výrobky a procesy v pravý čas.

- Kromě schopnosti měnit věci kolem sebe je snad ještě důležitější schopnost identifikovat věci, které mají zůstat bez změny. Jedná se hlavně o kořeny vlastní, specifické soustavy řízení a podnikové kultury, neměnné principy fungování podniku.

- Je třeba skončit s rozšiřováním "sbírek motýlů", které v mnoha firmách obsahují rozsáhlé seznamy "zázračných metod na úspěch". Čtení růžové knihovny managementu, ve které se popisují nejlepší praktiky, "desatera zaručující úspěch a tajné zbraně konkurenceschopnosti", je škodlivé. Místo kopírování jiných je třeba věnovat se budování vlastní soustavy řízení podniku tak, jak to dokázaly například firmy Baťa, Kyocera nebo Toyota.

- Měli bychom přestat zbytečně popisovat podnikové procesy lineárními šipkami se vstupy a výstupy a konečně pochopit, že řízení podniku není řízení stroje, kde přesně definovaný vstup způsobí očekávaný výstup. Podnik je živý organismus, který má v sobě prvky adaptace a změny, podnikové procesy probíhají v cyklu a ne lineárně.

- Zapomeňme na to, co nás učili o strategiích a managementu na univerzitě. Učili nás to většinou lidé, kteří sami nikdy žádnou strategii ani management nedělali a studovali často z knih, které byly napsané před dvaceti lety. Svět se od této doby dost změnil.

- Strategie není definování vizí, poslání a po-pisování akcí. Strategie je soubor akcí, je to to, co děláme, ne to, co říkáme, píšeme, prezentujeme a plánujeme. Podniková strategie by se měla realizovat podobně jako v přírodě, kde při reprodukování DNA vzniká mnoho chyb, ale příroda je dokáže rychle opravit... Profesor Milan Zelený mi před časem řekl: "Zasadil jsem si v zahradě strom a koukal jsem se, co se bude dít. Rostl. Vysadil jsem k němu další stroma sledoval jsem je. Takto jsem budoval celou svou zahradu. Některé rostliny se nechytily, některé uschly. Byl to soubor akcí, které vedly k tomu, že dnes mám krásnou zahradu. Byla to strategie." Strategie bez dokonalého master plánu, strategie flexibilně reagující na změny, strategie učení, rozvoje znalostí a zdokonalování se. Přesně jako v přírodě.

- Nekopírujme druhé a nedělejme kompromisy. Jestli nám někdo říká, že to určitě není možné, tak to je třeba vyzkoušet. Jsme-li přesvědčeni, že jsme našli rozpor, který ještě nikdo nevyřešil, tak to je to nejlepší zadání pro náš inovační projekt. Najděme si hodnotu, která je pro určitou skupinu zákazníků důležitá, a dosáhněme v ní řádového zlepšení, o jakém se dnes nikomu ani nezdá. Vzpomeňme si na Japonce: v době, kdy se nekvalita měřila v procentech, zavedli parametr (PPM - počet zmetků z milionu) - a stanovili si cíl 0!

- Nehledejme zbytečně optimální organizační strukturu. Organizace je vnitřní fungování systému, jsou to vazby a interakce mezi základními prvky soustavy řízení podniku (zákazník - finance - inovace - procesy). Struktura je vnější projev organizace. Organizace je to, jak fungují vnitřní orgány v našem těle, struktura je to jak vypadáme navenek. Podobně je to i s podnikem. Pojem organizační struktura je nesmysl.

- Podnik je živý organismus a pracují v něm živí lidé. Rozvíjení potenciálu pracovníků je ten nejlepší způsob rozvoje podniku. Motivace není manipulace s lidmi, ani hra o peníze a cíle. Stejně jako jabloň neroste podle vyvážených cílů, ukazatelů a bonusů, tak se ani podnikový organismus nedá rozvíjet jenom řízením podle cílů a odměn. Živé organismy se rozvíjejí tak, že se pro ně vytvářejí vhodné podmínky a respektují se všeobecně platné principy jako rovnováha, dělení, životní cykly, efektivnost, evoluce, učení se, koloběh a poctivost.

- Podniky budoucnosti nebudou mít zaměstnance ani odboráře. Budou v nich pracovat spolupodnikatelé, kteří mají odvahu přebírat zodpovědnost, udělat rozhodnutí, kteří se dokáží rychle učit a adaptovat. Podniků bude mnoho, ale opravdových talentů málo. Bude se o ně bojovat podobně jako v NHL nebo v Lize mistrů. Ten, kdo dokáže získat, udržet a rozvíjet talenty, bude mít velkou výhodu.

Potkávám dvě skupiny podnikatelů a manažerů. Ta jedna naříká a chodí za politiky žebrat o dotace a záchranné balíčky. Ta druhá říká - nechceme nic, jen nás proboha nechte v klidu pracovat. Fandím těm druhým. Žijeme krásnou dobu krize, ve které se tento svět změní k nepoznání. Já věřím, že k lepšímu.


Tab.1 Dimenze inovací v podniku

Výrobky a služby


1. Definování trhu a segmentů

2. Definování zákazníků

3. Definování potřeby zákazníků (zákaznické procesy, potřeby, požadavky, nespokojenost, tužby, sny) - hodnotová křivka

4. Analýza konkurence

5. Analýza trendů

6. Definování požadavků na produkty, služby a procesy - nová hodnota, jiná hodnota, protiklady


Podnikatelský systém

1. Od chápání podniku jako stroje k pojetí podniku jako živý organismus

2. Od lineárních procesních diagramů k modelu podniku jako cyklu

3. Od kopírování metod a módních trendů k budování vlastní soustavy řízení

4. Nové podnikatelské systémy - vyloučení mezičlánků z řetězce k zákazníkovi, recyklace a eko-podnikání, samoobslužné systémy, nové alternativy pro uspokojení potřeb zákazníků, spoluvytváření hodnoty, partnerské sítě a pod.

Podnikové procesy

1. Analýza procesů - současný stav

2. Definování požadavků zákazníků na procesy

3. Úzká místa a kritické procesy

4. Stabilizace procesů

5. Zvyšování průtoků procesů

6. Eliminace plýtvání v procesech

7. Synchronizace procesů

8. Štíhlé procesy v celém podniku - administrativa, inovace a vývoj, logistika, výroba

Management

1. Od informací ke znalostem

2. Od znalostí k inovacím

3. Od firmy "výroba" k firmě "inovace"

4. Od oslavovaných lídrů k pokorným osobnostem, které mají znalosti

5. Od manažerů k učitelům

6. Od lidských zdrojů k lidským potenciálům a talentům

7. Od popisu vizí a strategií k jejich realizaci

8. Měření a zvyšování přidané hodnotyHLAVNÍ OTÁZKY PRO MANAGEMENT V DOBĚ KRIZE

1. Jaká je naše vize a strategie jejího dosažení? Co musíme udělat proto, aby naše vize a strategie nezůstaly jen na papíře?

2. Kde nalézt nové příležitosti a jak se jich zmocnit?

3. Do jakých oblastí nasměrovat strategické inovace a investice?

4. Kde získat, jak rozvíjet a udržet nejlepší talenty a klíčové lidi?

5. Kdo je naším zákazníkem a jakou novou nebo odlišnou hodnotu mu můžeme nabídnout?

6. V čem můžeme být nejlepší na světě?

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Naštartujte zlepšovanie na Fóre ...Zlepšovanie procesov je nutnou podmienkou prežitia skoro ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved