rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Na krízu reagujú lepšie domáce firmy ako tie zahraničné, Ján Košturiak

Mnohé domáce firmy prežívajú krízu lepšie, vidia ju ako príležitosť a aktívne reagujú.
[3.10.2009, Aktuality.sk, Ján Košturiak]


"Naopak, niektoré medzinárodné firmy sa iba stretávajú na nekonečných schôdzach a čakajú, kedy kríza skončí. Rozdiel je aj v tom, že v domácich firmách pracujú skutoční podnikatelia, medzinárodné firmy sú často riadené ako rozpočtové organizácie," hovorí Ján Košturiak, prezident a spoluzakladateľ poradenskej spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia.

Odkryla kríza za posledný rok v hospodárení firiem rezervy, na ktoré by za normálnych okolností nikdy neprišli, alebo by ani nepredpokladali, že sa tam dá ušetriť?

Rezervy nie sú skryté iba v šetrení, ale predovšetkým v inováciách a vo využívaní príležitostí na trhu. Čo sa týka nákladov, tak v mnohých podnikoch sa ukázalo, že je z čoho uberať, aj keď väčšina firiem volila tú najjednoduchšiu cestu – znižovanie osobných nákladov či už vo forme prepúšťania, krátenia časti platov a podobne. Veľké rezervy sa ukázali v administratíve, ale je nutné ísť aj ďalej - systematicky znižovať náklady na výrobky a služby ešte skôr ako sa dostanú do výroby. Kríza však poukázala hlavne na chyby, ktoré mnohé podniky urobili - nakúpili nevhodné a predimenzované technológie, riešili často iba výrobnú pružnosť, ale nie sú schopné prispôsobiť sa strategicky, vo väčšine firiem neexistuje inovačný proces. Podniky preto nedokážu využívať nové príležitosti na trhu, ktoré kríza prináša.

Konkurzy prešli výrazne hlavne dopravnými spoločnosťami, odevnými a textilnými podnikmi, stavebnými firmami, nedotkli sa až tak výrazne strojárskych firiem. Boj o prežitie má formu získavania nových zákaziek so stratou. Kedy by mal prísť čas, keď sa ukáže kto s takouto stratégiou neprežije?

Nemyslím si, že je na stratégii získavania zákaziek so stratou niečo dobré. S takouto stratégiou sa dá prežívať, ale nie prežiť. Kedy príde ten čas? Keď firme vyschnú finančné zdroje. Keď už hovoríme o konkurzoch, tak by sme nemali všetko zhadzovať na krízu. Kríza je reakcia na narušovanie rovnováhy a nerozumné správanie sa v podnikaní. V konečnom dôsledku očisťuje ekonomiku od nepotrebných prvkov a parazitov. Mnohí podnikatelia a manažéri dnes obviňujú krízu za svoje vlastné chyby. Zabudli na to, že oni podnikateľmi ani neboli, že ich biznis bol často postavený na známostiach, kontaktoch, priživovaní sa na vlne rastu, že nemali jasnú stratégiu rastu svojej firmy, ale prežívali iba vďaka konjunktúre, ktorá bola okolo nás. Mnohé firmy žili z minulosti a neinvestovali do svojej budúcnosti. Dnes hovoria, že trpia kvôli kríze. Nie! Oni pykajú za svoje vlastné chyby. General Motors predsa neskrachoval kvôli kríze, ale kvôli opakovaným a chybným rozhodnutiam manažmentu. V deväťdesiatych rokoch zošrotovali svoj elektromobil EV1 a naďalej vyrábali veľké autá s veľkou spotrebou. Ani niekoľko mesiacov po vypuknutí krízy manažérom v Detroite nedošlo, čo sa deje a na troch tryskových lietadlách si išli od Kongresu pýtať dotácie pre svoje tri spoločnosti. Ekonomika nemôže fungovať tak, že úspešným peniaze zoberie a neúspešných za ne bude zachraňovať. Takto politici a manažéri neúspešných firiem krízu iba predlžujú. Boj o prežitie sa dá vyhrať iba vysoko ziskovými zákazkami, ktoré budú iné, inovatívne, ktoré prinesú na trh niečo, čo tu nebolo. Kríza je príležitosť a to nie je žiadna fráza.

Ako sa firmy pripravili na všeobecne očakávaný pokles v prvom polroku budúceho roka?

Prvé kroky viedli k redukcii externých pracovníkov, ďalej niektoré podniky stiahli k sebe mnohé činnosti, ktoré predtým zadávali externým firmám. Mnohé firmy redukovali náklady na činnosti, ktoré nie sú nevyhnutné - paradoxne niektoré firmy medzi "nepotrebné výdavky" zaradili aj vzdelávanie a rozvoj ľudí, čo nie je rozumné. Toyota napríklad zastavila výrobu v niektorých závodoch na dlhšie obdobie, ale ľudia chodia do práce a venujú sa vzdelávaniu, tréningom, workshopom na zlepšovanie procesov. Pripravujú sa na to, aby boli po kríze ešte lepší. Mnohé firmy sa pokúšajú redukovať svoje výrobné kapacity, čo v dnešnej dobe nie je jednoduché, pretože je na trhu množstvo nepotrebných výrobných zariadení za nízku cenu. Na pokles je najlepšie reagovať tým, že vytvoríme nový dopyt. Poznám firmy, ktoré práve v tejto dobe zaktivizovali obchod, marketing, inovačné tímy a reagujú tak, že hľadajú nové miesta na trhu. Niektorí sú úspešní a ak vydržia, získajú aj podiely svojich krachujúcich konkurentov. Samozrejme, že kľúčovým faktorom prežitia krízy je cash flow, pretože väčšina bánk sa správa tak, ako obchodník s dáždnikom, ktorý vám ponúka svoj tovar, keď je pekne a keď začne pršať, tak vám dáždnik zoberie.

Ako si firmy udržiavajú v kríze svoju dodávateľskú sieť, keďže hlavne automobilkám to robí dosť veľké problémy?

V Japonsku som videl iný prístup k dodávateľskej sieti ako u nás. Je to hlavne partnerská sieť, v ktorej sa firmy vzájomne podporujú, spolupracujú, pomáhajú si. Silnejší pomáhajú slabším, aby rástli s nimi. V Európe sa silnejší správajú k slabším, ktorí sú často ich subdodávateľmi niekedy diktátorsky, tlačia ich k nízkym cenám a podmienkam, ktoré sú niekedy likvidačné. Ich praktiky sa dajú v niektorých prípadoch porovnať s vydieraním - ťažko sa dá tento vzťah nazvať partnerstvom. Kríza k tomu priniesla aj to, že si firmy prestávajú platiť faktúry alebo odďaľujú termíny splatnosti, čím veľké firmy môžu urýchliť problémy u svojich menších dodávateľov. Bol som nedávno so svojím autom BMW v servise a nebolo jednoduché zohnať brzdové kotúče, pretože "turecký dodávateľ má vraj problémy..."

Akú veľkú šancu získať zákazku majú malé firmy v čase, keď dochádza k sťahovaniu si výroby k sebe a pri nákupe sa veľké firmy snažia nakupovať, čo najväčší balík naraz a čo najviac zúžiť okruh dodávateľov?

Malé firmy by nemali stavať svoje stratégie iba v závislosti na veľkých firmách. To je ďalšia chyba z minulosti - biznis postavený na jednom pilieri a jednom zákazníkovi. Ak chceme ísť touto cestou, tak potom musíme mať taký bezkonkurenčný produkt alebo službu. Malé firmy však majú oproti veľkým firmám jednu veľkú výhodu - pružnosť v rozhodovaní, môžu urobiť (a aj robia) mnohé kroky oveľa rýchlejšie ako veľké firmy. Majú menšiu zotrvačnosť. Malé firmy sa musia naučiť lepšie kooperovať medzi sebou, vytvárať siete. Často vidím v malých firmách rovnaké stroje väčšinou kúpené z eurofondov, ktoré sú využité len na 20-30 percent. Firmy, ktoré sú od seba vzdialené desiatky kilometrov by mohli mnohé technológie zdieľať spoločne a mať tak nižšie fixné náklady a vyššiu pružnosť. V kríze vznikli mnohé typické "sťažnosti a konštatovania", ktoré počúvam od mnohých manažérov a podnikateľov. Rozprávať o problémoch nám nepomôže, musíme hľadať riešenie. Ak niekto tvrdí, že niečo nie je možné, alebo sa nedá, tak práve tam treba riešenie hľadať.

Ako podniky pristupujú k ľudským zdrojom? Využívajú relatívne voľnejší čas na školenie, prípravu zamestnancov?

Múdri manažéri skutočne využívajú tento čas na vzdelávanie ľudí. Niekedy sa vzdelávanie robí pod tlakom, veď treba vyčerpať dotácie, a nie je dostatočne premyslené a pripravené tak, aby bolo aj účinné. Samotné vzdelávanie však nestačí. Musí byť prepojene s akciou, workshopom, projektom, kde si zamestnanci naučené vyskúšajú, kde premenia získané informácie na znalosti, kde firme vrátia investíciu, ktorá bola do ich prípravy vložená. Táto organizácia v mnohých firmách tiež chýba. Niektoré firmy si začali budovať svoje vlastné školy a vzdelávacie programy, čo vidím tiež veľmi pozitívne. Veľké zahraničné firmy obyčajne automaticky zastavili vzdelávanie. Na svoju škodu, pretože niektoré ich závody u nás prosperujú aj v čase krízy, ale ich centrály riadia svoje kolosy ako stroje.

Kríza priniesla rozsiahle prepúšťania, zlučovania oddelení, pridávanie zodpovedností pracovníkom aj manažérom. Aký to má vplyv na firemnú kultúru jej formovanie, nie sú firmy vedené o dosť autokratickejšie?

Kríza niekedy prináša krízový manažment, ktorý je autokratickejší, pretože niektoré rozhodnutia sa musia urobiť rýchlo a pod tlakom. Zlučovanie oddelení je väčšinou dobrý krok, rovnako ako preberanie zodpovednosti. V podnikoch po kríze nebudeme predsa potrebovať "manažérov - úradníkov", ktorým treba definovať ciele a presné inštrukcie, ale proaktívnych spolupodnikateľov, ktorí vedia využívať na príležitosti. Mám pocit, že v mnohých domácich firmách práve kríza ľudí stmelila, začali lepšie spolupracovať a kultúra sa zlepšila. Keď hovorím o podnikoch, rád by som vysvetlil rozdiel medzi skupinou domácich podnikoch, ktoré majú jasne definovaného majiteľa, ktorý je schopný rýchlo reagovať na zmeny a medzinárodnými podnikmi, ktoré pôsobia niekedy ako paralyzované. Mám pocit, že v kríze lepšie prežívajú mnohé domáce firmy, ktoré ju vidia ako príležitosť a robia potrebné akcie. Niektoré medzinárodné firmy sa stretávajú na nekonečných mítingoch a čakajú, kedy kríza skončí. Rozdiel je aj v tom, že v domácich firmách pracujú skutoční podnikatelia, medzinárodné firmy sú často riadené ako rozpočtové organizácie.

Nakoľko sa vedia firmy vysporiadať s problémom šíriacej sa platobnej neschopnosti?

Vedia sa s tým vysporiadať natoľko, nakoľko majú peniaze. Poznám dvoch podnikateľov, ktorí mi povedali, že majú na účtoch 10 miliónov eur a túto hotovosť si držia. Nevedia totiž ako sa situácia môže zhoršiť a či ich nebudú potrebovať na preklenutia ťažkého obdobia. Keď to trochu preženiem, tak dobrá firma by nemala fungovať na pôžičkách a prekleňovacích úveroch v bankách, ale mala by mať toľko hotovosti, aby prežila aspoň pol roka alebo rok aj bez toho, že jej zákazníci zaplatia. Mnohé firmy zaktivizovali aj obchod, predávajú ležiaky zo skladov aby si čo najviac vylepšili hotovostnú pozíciu.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Naštartujte zlepšovanie na Fóre ...Zlepšovanie procesov je nutnou podmienkou prežitia skoro ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved