rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Expert normovač - nový tréning

Základná otázka znie, kto je to normovač? Čo si máme predstaviť pod procesom normovania? Normovač určite nie je tréner šprintéra na 100 m, ktorý sa snaží od svojho zverenca dosiahnuť čo najrýchlejší čas a proces normovania určite nie je len o stláčaní stopiek a definovaní požadovaného počtu kusov.

 Ak by sme mali vychádzať z definície zákona, tak pojem norma spotreby práce môže byť vymedzená ako zamestnávateľom určený pracovný výkon, ktorý má byť vykonaný za určitý čas. Časové obdobie môže byť stanovené v rôznych jednotkách času – hodina, týždeň a pod. Normu spotreby práce je oprávnený stanoviť si každý zamestnávateľ, a to v dvoch zložkách:

 • množstvo práce ktoré ma byť vykonané
 • pracovné tempo, ktorým má byť uvedené množstvo práce vykonané

               
V minulosti bol proces normovania práce súčasťou organizačnej štruktúry prakticky v každom podniku. Existovali inštitúcie, ktoré pripravovali štátne normatívy, napr. pre operácie sústruženia, brúsenia, vŕtania a mnoho ďalších. Situácia sa zmenila. Dnes pozícia normovača nie je štandardne zaradená v organizačnej štruktúre podniku a normy si nekúpime v žiadnej knižnici. Nachádzame príklady rôznych kombinácií pracovných pozícií, ktoré majú tento proces zastrešovať. Ide napr. o produktových inžinierov, procesných inžinierov, technológov či dokonca majstrov a predákov. Otázkou je, či sa jedná o plnohodnotnú náhradu tohto procesu a aká je dosahovaná kvalita ich výstupov. Mnoho firiem, kde proces normovania štandardne neprebiehal a nebol riešený dlhšie obdobie, má úroveň noriem pomerne zlú. Predstava, že tento nedostatok sa dá v priebehu niekoľkých dní práce dobehnúť nie je správna.

Ako vychovať správneho normovača

Dôležité pre pozíciu človeka, zaoberajúceho sa normami, je nielen poznanie procesu merania a normovania práce, ale vyžaduje si to aj znalosť analýzy práce. Môžeme analyzovať pracovný postup, organizáciu na pracovisku, ergonómiu pracoviska, pracovné prostredie a ďalšie podstatné parametre vo výrobe. Mnoho z týchto faktorov ovplyvňuje produktivitu práce a ich analýza je dôležitá pre celkové zlepšovanie procesu. Z tohto dôvodu sme pripravili nový cyklus vzdelávania, nazvaného Expert normovač. Obsah vzdelávania vychádza z našich dlhoročných skúseností v tejto oblasti a účastníkom poskytne dostatočný rozhľad v tejto oblasti.

Obsah vzdelávania

Hlavné ciele tohto cyklu sme postavili na základných požiadavkách pre proces normovania:

 • systematicky postupovať pri analýze práce
 • stanoviť objektívnu normu spotreby práce
 • posúdiť ergonómiu pracoviska a navrhnúť nápravné opatrenia
 • systematicky postupovať pri znižovaní prácnosti

Tréning je rozdelený do piatich častí. Každá časť trvá dva dni.

1. Metodika tvorby pracovného systému a normovania

Úvodné dva dni sú venované podstate normovania a popisu pracovného systému. V tejto časti sa účastníci naučia počítať normu, definovať jej zložky, popisovať pracovnú úlohu a pod.

 • Základy analýzy a organizácie práce
 • Pracovný systém, analýza pracovných úloh a metodika REFA (operácie, úseky, úkony, pohyby,...)
 • Členenie a štruktúra spotreby času v priebehu pracovnej zmeny
 • Metodika výpočtu normy spotreby času
 • Stanovenie prirážok k norme spotreby času (vecné konštantné a variabilné pomerné časy, osobný pomerný čas)
 • Normovanie práce na viacerých pracoviskách (viacstrojová obsluha, ...) a práce v skupináchUkážka – členenie procesu z pohľadu človeka

Účastníci počas tohto celého cyklu riešia vybranú operáciu vo svojom podniku. Úlohou tejto praktickej časti je overiť vedomosti priamo na pracovisku a súčasne sa pokúsiť o zlepšenie vybranej operácie priamo počas vzdelávania. Tak sa investícia do vzdelávania v mnohých prípadoch zaplatí už priamo počas samotného tréningu.

2.  Časové štúdie

Táto časť je venovaná zberu dát z pracoviska. Učíme sa používať a správne vybrať vhodné metódy a formuláre, rozdeľovať prácu na menšie prvky, používať stopky a pod.

 • Základy časových snímok vo výrobe
 • Posudzovanie tempa práce – stanovenie výkonu
 • Vykonávanie a vyhodnocovanie časových snímok
 • Snímka pomerných časov
 • Multimomentkové pozorovanie
 • Plánované časy-normatívy

Príklad formulára na snímku operácie                

3. Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST)

Tretia časť obsahuje informácie o metóde vopred určených časov. Venovaná je metodike BasicMOST, ktorú v praxi najčastejšie používame. Táto metóda je vhodná hlavne pre montáž a vysoko štandardizované pracoviská. Vychádza z analýzy pohybov, ktoré sú súčasťou každej práce. Pohyby môžu byť produktívne a neproduktívne, prekonávané na väčšiu a menšiu vzdialenosť. Hlavnou výhodou tejto metodiky je, že bez použitia stopiek môžeme pomerne presne definovať alternatívne postupy s nižšou prácnosťou, lepšou efektivitou a pod.

 • Význam a uplatnenie metód vopred určených časov
 • Znižovanie spotreby času s využitím systému MTM
 • Najproduktívnejší systém merania práce BasicMOST
 • Normovanie práce všeobecným a riadeným premiestnením
 • Normovanie práce pri použití ručného náradia

Príklad rozmiestnenia na pracovisku


4. Pracovná ergonomika

Ergonomické posúdenie pracoviska je pri normovaní dôležitou súčasťou práce. Na nevhodnom pracovisku pracovník nemôže dlhodobo podávať stabilný výkon. Zaťaženie pri práci pôsobí negatívne na produktivitu a kvalitu práce, preto je dôležité definovať ergonomické nedostatky súčasnej práce a hľadať možnosti ich odstránenia.  

 • Zaťaženie, námaha pracovníka a ich dôsledky – význam pracovnej ergonómie
 • Zásady navrhovania rozmerových charakteristík pracoviska – prac. výšky, prac. poloha, dosahy, manipulačné vzdialenosti, antropometria
 • Výber a posudzovanie náradia a pracovných prostriedkov s ohľadom na ergonómiu
 • Posudzovanie zaťaženia človeka v pracovnom systéme človek - stroj
 • Hodnotenie zaťaženia pri manipulácií s bremenami
 • Hodnotenie zaťaženia statickou prácou
 • Predchádzanie vzniku kumulatívnych traumatických ťažkostí a chorôb z povolania
 • Navrhovanie pracoviska s ohľadom na pracovné okolie
              

Príklady ergonomického plánovania pracoviska

5. Systematický postup znižovania prácnosti

V záverečnej časti sa zameriavame na zvyšovanie produktivity. V úvode je spomenuté, že úlohou normovača je okrem merania času aj hľadanie spôsobu jeho znižovania. Súčasťou operácií je plytvanie, ktoré nepridáva hodnotu a v procese ho chceme eliminovať. Rezervy nachádzame v konštrukcii výrobku, používanom materiáli, pracovnom postupe, použitej technológii a náradí, usporiadaní pracoviska a pod.

 • Systematický postup znižovania prácnosti
 • Záznam informácií o procese (Proces Flow Diagram,...)
 • Identifikácia plytvania v operácií
 • Analýza operácií
    Príklad zlepšovania na pracovisku


Na konci cyklu účastníci prezentujú výsledky svojej praktickej časti. Dôležitou súčasťou práce normovača je nielen pripraviť správny výstup, ale ho aj dobre prezentovať. V mnohých prípadoch to pomôže manažérom pri rozhodovaní o ďalšom postupe.

Pozrite si viac informácií
Podrobné informácie o termínoch, mieste, platobných a ďalších podmienkach získate na našej stránke tuhttp://www.ipaslovakia.sk/udalost_view.aspx?id_u=368

Verím, že Vás obsahovo tento tréning zaujal a tešíme sa na Vašu účasť.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Naštartujte zlepšovanie na Fóre ...Zlepšovanie procesov je nutnou podmienkou prežitia skoro ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved