rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Čo je umelá inteligencia?

Umelá inteligencia ( Artificial Inteligence – AI ) je odvetvie počítačovej vedy, ktorej cieľom je vytvárať inteligentné stroje. Stala sa nevyhnutnou súčasťou technologického priemyslu.


„Vývoj všeobecnej AI môže znamenať koniec ľudskej rasy.” Stephen Hawking
„AI je nástroj na ovládnutie sveta.” Vladimír Putin
Výskum spojený s umelou inteligenciou je vysoko technický a špecializovaný. Medzi hlavné oblasti umelej inteligencie patrí programovanie počítačov pre určité vlastnosti, napríklad: 
  • vedomosti, 
  • uvažovanie, 
  • riešenie problémov, 
  • vnímanie,
  • plánovanie, 
  • schopnosť manipulovať a presúvať objekty.
Znalostné inžinierstvo je základnou súčasťou výskumu AI. Stroje môžu konať a reagovať ako ľudia len ak majú bohaté informácie týkajúce sa sveta. Umelá inteligencia musí mať prístup k objektom, vlastnostiam a vzťahom medzi všetkými z nich na implementáciu znalostného inžinierstva. Iniciovanie zdravého rozumu, uvažovania a schopnosti riešiť problémy v strojoch je náročná a zdĺhavá úloha.

Prvky AI
Obr. 1 Prvky AI (zdroj: searchenterpriseai.techtarget.com)

AI možno kategorizovať ako slabú alebo silnú. Slabá, známa tiež ako úzka AI, je systém, ktorý je navrhnutý a vyškolený pre konkrétnu úlohu. Nedokáže využiť získané poznatky na vyriešenie iných problémov. Virtuálni osobní asistenti, ako napr. Siri Apple, sú formou slabej AI. Stretávame sa s ňou každý deň, napr. rozpoznávanie tváre, prekladanie textov atď. Silná AI, známa tiež ako umelá všeobecná inteligencia, je systém so všeobecnými kognitívnymi schopnosťami človeka. Je schopná sama nájsť riešenie aj na neznámu úlohu, pre ktorú nebola naprogramovaná. Dokáže formulovať hypotézy, testovať a hľadať riešenia nových problémov, s ktorými sa nikdy predtým nestretla.

Pretože náklady na hardvér, softvér a personálne zabezpečenie pre AI môžu byť drahé, mnohí dodávatelia zahŕňajú komponenty AI do svojich štandardných ponúk, ako aj prístup k platformám AIaaS (Umelá inteligencia ako služba). AI ako služba umožňuje jednotlivcom a spoločnostiam experimentovať s AI na rôzne podnikateľské účely a odoberať viac platforiem pred prijatím záväzku. Populárne AI cloudové ponuky zahŕňajú služby Amazon AI, IBM Watson Assistant, služby Microsoft Cognitive Services a služby Google AI.

Zatiaľ čo nástroje AI predstavujú pre podniky rad nových funkcií, použitie umelej inteligencie vyvoláva etické otázky. Dôvodom je, že algoritmy hlbokého učenia, ktoré sú základom mnohých najvyspelejších nástrojov AI, sú len také inteligentné ako údaje, ktoré sú im poskytnuté. Človek vyberá, ktoré údaje by sa mali použiť na „školenie" AI a vzhľadom na to, že ľudia sú prirodzene zaujatí musia byť pozorne kontrolovaní.

Aj keď niektorí odborníci veria, že termín umelá inteligencia je úzko prepojená s bežným každodenným životom, napriek tomu má široká verejnosť nerealistické obavy z umelej inteligencie a nepravdepodobné očakávania o tom, ako zmení pracovisko a život. Výskumní pracovníci a obchodníci dúfajú, že značka rozšírená inteligencia, pomôže ľuďom pochopiť, že AI jednoducho zlepší produkty a služby a nenahradí ľudí, ktorí ich používajú.

Mýty o pokroku
Obr. 2 Mýty o pokroku AI (zdroj:futureoflife.org)


AI aplikácie

Umelá inteligencia je už súčasťou mnohých oblastí. Tu je šesť príkladov.

AI v zdravotníctve - Najväčšie nároky sa týkajú zlepšenia výsledkov pacientov a zníženia nákladov. Spoločnosti používajú strojové učenie, aby robili lepšie a rýchlejšie diagnózy ako ľudia. Jednou z najznámejších zdravotníckych technológií je IBM Watson. Rozumie prirodzenému jazyku a dokáže odpovedať na otázky, ktoré sa 
ho pýtajú. Systém získa údaje o pacientoch a ďalšie dostupné zdroje údajov, aby vytvorili hypotézu, ktorú potom prezentuje so schémou spoľahlivého hodnotenia. Ďalšie aplikácie AI zahŕňajú chatbots, počítačový program používaný online na zodpovedanie otázok zákazníkom a na pomoc pri plánovaní následných stretnutí, pomoc pacientom pri fakturačnom procese a virtuálni zdravotní asistenti, ktorí poskytujú základnú lekársku spätnú väzbu.
AI v podnikaní - Automatizácia procesov sa aplikuje na  opakované úlohy, ktoré bežne vykonávajú ľudia. Algoritmy strojového učenia sa integrujú do analytických a CRM platforiem na zistenie informácií o tom, ako lepšie slúžiť zákazníkom. Chatbots boli začlenené do webových stránok, aby poskytovali okamžité služby zákazníkom. 
AI vo vzdelávaní - AI môže automatizovať klasifikovanie študentov, čím poskytuje pedagógom viac času. Môže sa prispôsobiť  ich potrebám a pomáhať im pracovať vlastným tempom, poskytnúť dodatočnú podporu študentom a zabezpečiť, aby zostali v obraze. Môže zmeniť, kde a ako sa študenti učia, možno dokonca nahradiť niektorých učiteľov.
AI v oblasti financií - AI v aplikáciách osobných financií, ako napríklad Mint alebo Turbo Tax, narúša finančné inštitúcie. Aplikácie, ako sú tieto, zhromažďujú osobné údaje a poskytujú finančné poradenstvo. Ďalšie programy, ako napríklad IBM Watson, boli použité na proces kúpy domu. Dnes softvér vykonáva veľkú časť obchodovania na Wall Street.
AI v oblasti práva - Automatizovanie tohto procesu prináša efektívnejšie využitie času. Pre ľudí je často ohromujúci proces objavovania, „preosievania" dokumentov  v zákone.
AI vo výrobe - Priemyselné roboty slúžili na vykonávanie jednotlivých úloh a boli oddelené od ľudí. Avšak ako  technológia pokročila, zmenili sa podmienky. V súčasnosti kolaboratívne roboty nepotrebujú klietky, sú intuitívne a interaktívne.

V blízkej dobe sa budeme čoraz viac dostávať do styku s umelou inteligenciou. Pripravme sa spoločne na to, čo nás čaká! Spoznajme budúcnosť.

Umelá inteligencia je len jednou z tém na konferencii Očakávajme neočakávanéDigitálne technológie, ktoré prichádzajú a ich následky, ktorá sa uskutoční 6.6.2019 v Brne. 

Zdroje:
www.technopedia.com
www.searchenterpriseai.techtarget.com

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved