rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Čo hýbe internou logistikou

Pod pojmom interná logistika si ľudia často predstavia zamestnancov na vozíkoch rozvážajúcich materiál na určené miesta. Toto už však dávno nie je pravda.
Interná logistika je v súčasnosti skôr sieť prepojených a premyslených riešení od samotného dodávateľského balenia cez spôsob manipulácie a vychystávanie v sklade, pohyb na pracovisku a medzi nimi až po odvoz finálneho produktu do expedičného skladu a jeho identifikáciu.

Logistika a obaly

Obalový materiál je náklad, ktorý je často z hľadiska celkových nákladov nezaujímavý. Nezriedka je však s ním spojené množstvo problémov, či už ide o jeho skladovanie, identifikáciu, uloženie, prebalenie alebo obstaranie. Sú to situácie, ktoré firmy stoja čas a peniaze.

Aj preto sa pri návratných obaloch čoraz viac skloňuje pojem RFID identifikácia – systém bezkontaktnej identifikácie pomocou rádiového signálu, keď nie je potrebné daný výrobok alebo proces priamo vidieť.

RFID identifikácia je čoraz častejšie implementovaná ako spoľahlivý spôsob, ktorý umožňuje sledovať tok položiek – materiálov na vstupe, rozpracovanej výroby, odvedených výrobných operácií, hotovej výroby, obalov i prepravy k finálnemu zákazníkovi. Zjednodušuje a zrýchľuje logistické procesy, umožňuje zlepšiť spoľahlivosť procesov a spätne sleduje napríklad chybovosti plnenia objednávok na výdaj materiálu a kompletnosti položiek medzi skladom a výrobou. Dnes je to jeden zo skloňovaných logistických problémov. RFID tagy, čiže akési visačky pre rádiofrekvenčnú identifikáciu, sú už bežnou súčasťou obalov.

Na počkanie

Kartónové obaly sa vo výrobe využívajú často, lebo z nákladového hľadiska patria k lacným alternatívam. Jeden z logistických trendov je vyrábať si kartónové obaly „na počkanie". V takom rozmere, čase a vyhotovení, aké firma práve potrebuje. Šetrí to čas, priestor, množstvo procesov a v neposlednom rade aj životné prostredie.

Jedna z konkrétnych možností je systém Freebox. Ide o rezací, lepiaci a tlačiarenský stroj v jednom. Táto technológia umožňuje pomocou nastavených programov vybrať potrebný typ kartónového obalu. Stroj ich spracuje podľa presných požiadaviek a v požadovanom množstve a kvalite. Obaly sú navyše pevnejšie, s minimom odpadov a hlavne dostupné just-in-time, resp. just-in-sequence.

Viac než automatizácia

Pri pohybe materiálu v podniku, či už je reč o rôznych dopravníkových systémoch, výťahových riešeniach alebo ich kombináciách, ide v podstate o automatizáciu. Ak sa však k tomu pridá automatická identifikácia prepravovaného materiálu, sledovanie výkonnostných logistických a výrobných parametrov, počet odvezených a dovezených kusov, rýchlosť pohybu, frekvencie spotreby materiálu, prejdené dĺžky materiálových tokov alebo prepravné náklady, už ťažko hovoriť len o pohybe materiálu z bodu A do bodu B. To už je premyslené riešenie pohybu materiálu a sledovanie logistického systému.

Z tohto pohľadu je zaujímavý systém Montrac – v podstate inteligentný jednokoľajnicový dopravníkový systém s manipulačnou, monitorovacou a riadiacou prepravnou jednotkou. Medzi jeho hlavné výhody patrí flexibilita, keď veľkosť a tvar prepravovaného tovaru nie sú závislé od šírky dopravníka. Umožňuje zmeny trasy bez potreby zásahu operátora, ako aj veľmi malú potrebu miesta v porovnaní s klasickými dopravníkmi a výťahovými systémami. Dajú sa tiež vyhodnocovať výkonnostné parametre, ako je napríklad prejdená trasa, frekvencia obsluhy daného pracoviska, zdržanie na pracovisku či odvedené operácie. Je možné ľubovoľne zmeniť dĺžku a počet prvkov, dopravníky môžu byť kedykoľvek odstránené, nepotrebujú údržbu. Výhodou je taktiež jednoduchý dizajn a montáž, ako aj voliteľná rýchlosť.

Nové trendy

V mnohých firmách v súčasnosti využívajú automaticky riadené dopravné zariadenia (AGV). Pohybujú sa podľa značiek umiestnených na podlahe, prípadne používajú laser na sledovanie optických symbolov.

Spôsobov použitia je viacero, od balenia cez paletizáciu, presuny materiálov, prácu v extrémnych teplotách až po skladovanie. Prvé AGV systémy sa objavili v roku 1995 a už ich je viac ako 600 typov. Medzi hlavné výhody týchto vozíkov patrí precízne a bezpečné vykonanie operácie, práca v nepretržitej prevádzke bez požiadaviek na obsluhu, eliminácia škôd na tovaroch, strojoch alebo iných zariadeniach, ako aj nízke prevádzkové a údržbové náklady.

Ďalším trendom je automatizovaný systém na prepravu malých transportných jednotiek pomocou automatickej manipulácie – YLOG. Je to bezobslužný manipulačný systém s nízkou spotrebou energie i náročnosťou na priestory. Je vhodný pre spoločnosti, ktoré preferujú rýchlejšie a spoľahlivejšie vychystávanie malých balení. Výhodou sú nízke investičné náklady a možnosť jednoduchého a rýchleho rozšírenia.

Svetlo a zvuk

Čoraz rozšírenejším sa stáva aj svetelné a hlasové vychystávanie. V prvom prípade sa zamestnancovi rozsvietia na jednotlivých miestach svetelné diódy aj s počtom kusov, ktoré má zobrať, prípadne i debnička, do ktorej má dané položky nachystať. Operátor má teda voľné ruky a nezaoberá sa činnosťami ako napríklad skenovanie čísla položiek, vyhľadávanie pozícií alebo kontrola správnosti vychystaných kusov.

V prípade vychystávania zvukom operátor pracuje tak, že má na ušiach slúchadlá, ktoré ho navigujú, kam má ísť, ako aj to, akú položku a aký počet má zobrať. Vďaka tomu má voľné ruky a oči, čo mu dáva väčšiu flexibilitu.

V súčasnosti sa využíva i kombinácia týchto dvoch technológií. V každom prípade sa produktivita pracovníkov logistiky zvyšuje niekedy aj o 30 percent a zároveň sa znižuje chybovosť. Nie je to pritom len trend distribučných spoločností, ale využíva sa aj vo výrobných firmách.

Čoraz rozšírenejšími a dostupnejšími sa stávajú i systémy Leanliftov. Ide vlastne o spôsob skladovania a rýchlej manipulácie položiek, ktorý patrí medzi najúspornejšie a najlacnejšie varianty pri skladovaní malých dielcov, prípadne materiálov citlivých na prašnosť, otrasy alebo poškodenia pri manipulácii. Medzi hlavné výhody patrí úspora miesta v sklade, rýchlosť obsluhy, nízka cena, veľká variabilita alebo možnosť získať informácie o aktuálnom stave zásob a automatické vyžiadanie doplnenia materiálu.

Riziká nepochopenia

Existujú i mnohé iné riešenia, ale majú jedno spoločné: ich nesprávna implementácia, ako i nepochopenie, prečo sú vlastne potrebné a v čom môžu pomôcť, spôsobujú viac škody ako úžitku. Výhody systémov Leanlift sa vytrácajú, ak operátor namiesto automatizácie procesov vypĺňa na papierik, v ktorej polici má čo uložené. V prípade svetelného vychystávania je rizikom, ak pracovník ešte zároveň kontroluje, či je všetko v poriadku.

Vyvarovať sa týchto chýb sa dá len tak, že firma presne vie, čo potrebuje, čo od daného riešenia očakáva, a pozná ciele, ktoré chce dosiahnuť. Až po zodpovedaní týchto otázok si vyberie konkrétne riešenie. Neexistuje totiž univerzálny návod, čo a kde použiť, každá firma musí ísť vlastnou cestou.

Článok bol uverejnený v časopise TREND.Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved